ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Jag har också studerat i Axxell Lappfjärd!

Vill du också studera i Lappfjärd?

Det finns ännu några studieplatser kvar till våra utbildningar i musikproduktion, musik och ljudteknik. Tveka inte - ansök genast! Ansökningsblanketten hittar du genom att klicka på läs mera-länken under utbildningarna. Du kan också kontakta oss på lafo@axxell.fi eller per telefon 0290 01 7200.

Musikproduktionslinjen

Musikproduktionslinjen ger dig en inblick i att arbeta med, samt producera egen musik enligt branschens krav och förutsättningar. Du kommer att lära dig jobba med inspelningsprogrammen Logic Pro och Pro-Tools. Under läsåret kommer vi att behandla låtskriv­ande, textförfattande, formlära och analys av låtar och texter. Du får dessutom lära dig grundläggande inspelningsteknik och mixning. Du lär dig om samarbete med olika aktörer inom musikbranschen som Teosto, Gramex, skivbolag och musikförlag. Centrala ämnen är produktion av eget ma­terial, remix, produktion av material inom olika musikgenrer och branschkunskap. Du deltar även i skolans allmänna ämnen såsom musikteori, musikhistoria, musikanalys och samarbetar med skolans övriga linjer i gemensamma konser­ter, inspelningar och projekt.

Ansökan och mera information

Ljudtekniklinjen

På ljudtekniklinjen får du en bred teoretisk och praktisk grund­utbildning. I undervisningen behandlas både musikinspelning och konsertljud. Centrala ämnen på ljudtekniklinjen är apparaturkännedom, akustik, ellära anpassad till branschen, inspelning och mixning, kritisk lyssning samt musikämnen såsom musikhistoria, musikteori samt instrument- och stilkännedom. I samarbete med skolans övriga linjer görs inspelningar i skolans toppmoderna studio och på skolans konserter sköter ljudtekniklinjen all teknik. Till ljudtekniklinjen kan man söka utan förkunskaper men linjen har även mycket att ge åt erfarna ljudtekniker!

Ansökan och mera information

Musiklinjen

På musiklinjen får du en bred teoretisk och praktisk grundutbildning inom rytmmusik (pop, rock, jazz). I undervisningen behandlas ensemblespel, liveframträdanden, inspelningar, musikteori, branschkunskap, musikanalys, rytmik, stilkännedom och praktiskt arbete i samarbete med skolans övriga linjer. Du får även personlig instrumentundervisning.  Du kan söka till musiklinjen oberoende av din kunskapsnivå och tidigare musikutbildning. Under läsåret ger studerandena konserter på folkhögskolan, i närregionen, på mässor och i skolor samt deltar aktivt i musiklivet i Svenskfinland.

Ansökan och mera information