ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Närvårdarutbildning i Åbo

Utbildningen ordnas i samarbete med Åbo yrkesinstitut. Närstudierna ordnas i huvudsak i Åbo yrkesinstituts utrymmen, de gemensamma ämnen ordnas i Axxells utrymmen i Åbo.

Vill du arbeta med och för människor? Social- och hälsovårdsbranschen spelar en central roll i det finländska välfärdssamhället och behovet av professionella och ansvarsfulla närvårdare är därför stort. Hos oss lär du dig närvårdarens viktiga egenskaper; att kunna lyssna på och handleda din klient på ett professionellt, pålitligt och säkert sätt.

Under studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter grundstudierna följer studier för kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre, som är det kompetensområde som vi erbjuder i Åbo. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Mera information och ansökan

Mera information om utbildningen och ansökningsblankett på www.axxell.fi/narvardare-abo

Ansökan

I gemensam ansökan till yrkesutbildning kan du söka till yrkesinriktade grundexamina som börjar på hösten 2023. Ansökan sker på www.studieinfo.fi under tiden 21.2–21.3.2023. I gemensam ansökan kan du söka om du har enbart grundskolebetyg eller studentbetyg. Vi har också kontinuerlig ansökan till alla våra utbildningar, du kan söka direkt till oss med ansökningsblanketten på hemsidan.