Muut koulutukset

Sivun suomenkielinen versio julkaistaan pian

Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildningen finansieras av Arbets- och näringsministeriet. Utbildningen riktar sig i första hand till 20 år fyllda personer som är arbetslösa arbetssökanden eller hotade av arbetslöshet.

Till arbetskraftsutbildning söker man alltid via TE-byrån - på blankett som fås från TE-byrån eller på nätet via www.mol.fi. TE-byrån gör också urvalet av studeranden till arbetskraftsutbildning. Målet för arbetskraftsutbildningen är att ge den studerande kunskaper som behövs i arbetslivet. I utbildningen ingår oftast obligatoriska inlärning i arbete perioder och det ordnas även examenstillfällen.

Kostnader för arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildningen är gratis för deltagaren. Deltagaren får utbildningsstöd eller arbetsmarknadsstöd under utbildningstiden. Stödet utbetalas för fem dagar i veckan. Kostnadsersättning ansöker du om från Folkpensionsanstalten eller den egna arbetslöshetskassan.

Mera information om arbetskraftsutbildning får du av din lokala TE-byrå eller på www.mol.fi.

Kortkurser och certifieringsutbildningar

Axxell ordnar kontinuerligt olika kortkurser. Bland annat

  • Heta arbeten (grund och fortsättningskurser)
  • Personcertifieringsutbildning för våtrumsmontörer
  • Arbetssäkerhetskort
  • Kortkurser inom IT / datateknik
  • Hygienpass
  • Serveringspass
  • Första hjälpen

Se vårt utbildningsutbud för information om följande utbildningstillfällen.

Räätälöidyt koulutukset

Voimme tarjota yrityksen omaan tarpeeseen räätälöityjä koulutuksia sekä räätälöityjä luentoja yrityksille ja kunnille. Lisätietoja eri alojen yhteyshenkilöille löydät tästä.

 

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen är en flexibel utbildningsform där ca 80 % av inlärningen sker på arbetsplatsen och resten är teoriutbildning på en läroanstalt. Läroavtalet baserar sig på ett tidsbundet arbetskontrakt där målet är att uppnå kunskaper som motsvarar branschens yrkeskrav. Avtalsparter är studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå. Även företagare kan ingå läroavtal då arbetsinlärningen sker i det egna företaget.

Genom läroavtal kan avläggas yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Läroavtalsutbildningen leder till samma examina som den utbildning som ordnas i läroanstalterna. Målet för utbildningen kan också vara endast en del av en examen.

Studerande söker själv en lämplig arbetsplats inom önskad bransch och arbetsgivaren är intresserad av att anställa personal på läroavtal. Arbetsgivaren kan också utbilda befintlig personal på läroavtal. Läroavtalsbyrån kontaktas endera av den studerande eller av arbetsgivaren och förhandlingar mellan studerande, arbetsgivare och läroavtalsbyrå påbörjas.

Läs mera

Maahanmuuttajakoulutus

Axxell järjestää sekä kotoutumiskoulutusta että kielikoulutusta maahanmuuttajille. Järjestämme myös luku- ja kirjoitustaidon kursseja aikuisille maahanmuuttajille, jotka ei ole käynyt koulua kotimaassaan ja ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään.

Lue lisää