Koulutus:
Att skriva för barn och unga


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Att skriva för barn och unga

Koulutus järjestetään osoitteessa

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Koulutuksen tyyppi

Kansanopistoopintoja

Kurssit

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

27 tammi 2017

Viimeinen hakupäivä

16 joulu 2016

Yhteyshenkilö

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Hinta

300€

Koulutuksen nimi

Att skriva för barn och unga

Koulutus järjestetään osoitteessa

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors<()

Koulutuksen tyyppi

Kansanopistoopintoja

Kurssit

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

27 tammi 2017

Viimeinen hakupäivä

16 joulu 2016

Yhteystietohenkilö

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Hinta

300€

Koulutuksen nimi

Att skriva för barn och unga

Koulutus järjestetään osoitteessa

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Koulutuksen tyyppi

Kansanopistoopintoja

Kurssit

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

27 tammi 2017

Viimeinen hakupäivä

16 joulu 2016

Yhteystietohenkilö

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Hinta

300€Yhteyshenkilö

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi


Hakumenettely

Fyll i den elektroniska blanketten nedan. Till ansökan fogas en kort presentation av skrivprojektet samt ett textutdrag (max 3 sidor). Detta skickas till kursledarna per e-post, henrika.andersson01@gmail.com och asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

För närmare information kontakta kursledaren, e-post asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 044 7397722.