Brusabys dikor håller strandängarna öppna

Efter en paus på tiotals år börjar strandängarna träda fram igen när Brusaby gårds kor vårdar landskapet. Första juni släpptes korna ut på de igenvuxna strandängarna.

Brusaby gård har 18 hektar strandbete i Strömma. Under sommaren betar våra dikor på strandängarna som också tidigare varit bete för boskapen. Efter en paus på flera tiotal år hålls ängarna nu igen öppna och bidrar till landskapsvård och en större artrikedom. På betade strandängar lever många arter som inte klarar sig på igenvuxna stränder.