Koulutus:
Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Ny utbildning till erfarenhetsexpert startar i Karis i september! Under utbildningen avläggs examensdelen Arbete som erfarenhetsexpert och kamrathandledare (20 kp) ur yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Utbildningen startar 11.9.2019 och pågår till 15.5.2020.

Första närstudietillfället ordnas 11.9 kl. 17.30-20.30 och 12.9 kl. 9-14 i Karis. Utbildningen ordnas i flerform med närstudier (såsom psykiska första hjälp 1-kort) dagtid, ca 2 närstudier per månad, studiebesök och användning av sociala medier. Som lärare fungerar Petra Baarman i samarbete med utbildad erfarenhetsexpert Ewa Tarvasaho. P

Erfarenhetsexperten är en person som genomgått utbildning och har egen erfarenhet av t.ex. mental ohälsa eller missbruk, antingen genom att själv ha lidit av det, återhämtat sig, använt sig av olika tjänster, eller i egenskap av anhörig eller närstående.

Utbildningen ger erfarenhetsexperterna kunskaper att verka inom planeringen, evalueringen och utvecklingen av olika tjänster inom missbrukar- och mentalvården. Erfarenhetsexperterna kan också verka som erfarenhetsutbildare, ledare i smågrupper eller som stödpersoner. Utbildningen kan även ses som en del av den egna utvecklingsprocess.

Erfarenhetsexperterna utbildas bl.a. i psykiska sjukdomar, missbruk, vård och rehabilitering, i pedagogiska färdigheter, gruppledarskap och i kommunikation. Erfarenhetsexperterna lär sig också att bearbeta sin livshistoria samt berätta om sina egna erfarenheter. Under studierna behandlas också tjänster för klienterna som omfattas av missbrukar- och mentalhälsovården, hur de kan utvecklas samt medborgarnas likvärdiga rätt att använda sig av tjänsterna.

Examensgrunderna hittar du här: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/5116903/reformi/tutkinnonosat/5126303


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Koulutus järjestetään osoitteessa

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Alkupäivämäärä

11 syys 2019

Loppupäivämäärä

15 touko 2020

Viimeinen hakupäivä

15 elo 2019

Yhteyshenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Koulutuksen nimi

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Koulutus järjestetään osoitteessa

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

11 syys 2019

Loppupäivämäärä

15 touko 2020

Viimeinen hakupäivä

15 elo 2019

Yhteystietohenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Koulutuksen nimi

Erfarenhetsexpert - Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, delexamen

Koulutus järjestetään osoitteessa

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Karis

Bangatan 75
10300 Karis

Koulutuksen tyyppi

Ammattitutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Laajuus

Alkupäivämäärä

11 syys 2019

Loppupäivämäärä

15 touko 2020

Viimeinen hakupäivä

15 elo 2019

Yhteystietohenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Kustannus

Utbildningen kostar 250 €. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Yhteyshenkilö

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Hakumenettely

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.