Ung på Brusaby

På Brusaby erbjuder vi dig olika grundutbildningar inom naturbruksområdet. Utbildningarna leder till en grundexamen och studietiden är normalt tre år (180 kompetenspoäng).

Flexibla studier

Vi erbjuder flexibla studiemöjligheter tack var det årskurslösa systemet. Det betyder att studierna är delade i moduler á 8 veckor och du kan välja när och hur du avlägger studierna. På det här sättet är det möjligt att avlägga en del studier på en annan ort eller skola som Axxell har samarbetsavtal med. Vi har också 10 års erfarenhet att erbjuda kombistudier i samarbete med Kimitoöns gymnasium: Du kan på tre år, förutom den examen du studerar här, även ta studentexamen. Det årskurslösa systemet möjliggör också effektivt tillgodoräknande av tidigare avlagda studier så att studietiden förkortas.

Mat, boende och fritid

Alla våra ungdomsstuderande har möjlighet att bo på våra internat kostnadsfritt. Internaten består av 3-4 tvåpersoners rum, kök, vardagsrum, dusch och toalett. Dessutom har vi tvättstuga och bastu till förfogande.
Brusaby har ett eget kök som tillreder tre måltider dagligen.

För att trygga studiemiljön även på fritiden har vi internatsansvarig och fritidsledare som jobbar här på kvällarna. Läs mera om internatet på studerandeportalen

Studieguide

På studerandeportalen, studerande.axxell.fi, finns allmän information om studierna i Axxell och här hittar du också information specifikt om studierna i Brusaby. Här finns också information om internatet. Läs mera på studerande.axxell.fi.

Kombistudier

Om du förutom en yrkesexamen också vill ha studentexamen kan du kombinera dessa utbildningar genom att gå gymnasieutbildningen vid Kimitoöns gymnasium, som ligger på gåavstånd från Brusaby, eller vid gymnasiet i hemkommunen. Du bör i alla fall vara beredd att jobba lite extra för att klara båda delarna på tre år.

Undervisningen är uppbyggd så att ämnen och kurser kopplas samman till moduler. Det finns tre typer av moduler. Yrkesmoduler som innehåller yrkesämnen, gemensamma moduler med bland annat matematik och språk och valfria moduler med ett utbud som stöder ditt yrkesval. Detta medför att du under de allmänna och de valfria modulerna kan koncentrera dig på gymnasiestudierna och den vägen samtidigt avlägga yrkesexamen och studentexamen.

Då det gäller kombistudier kan du kontakta Anna Pajanen som fungerar som kombihandledare i Brusaby. Henne når du på tfn 044-739 7311 eller per e-post anna.pajanen@axxell.fi.

Studerandehälsa

Studerandehälsogruppen (shg) är ett mångprofessionellt team som består av enhetschefen, skolkuratorn, studerandehälsovårdaren, specialläraren samt den studerandes egenlärare. Studerandehälsogruppen har också tillgång till psykolog och psykiater, men kontakten till dem sköts alltid via skolkuratorn eller studerandehälsovårdaren. I dessa möten kan även studerande samt representanter från studerandes familj och nätverk delta.

Inom studerandehälsan arbetar man för att främja studerandens trygghet och trivsel samt deras psykiska, fysiska och sociala välbefinnande, vilket innefattar såväl förebyggande som korrigerande åtgärder. Utöver den egentliga studerandehälsan bidrar studerandehälsogruppen med sin kunskap även beträffande övrig verksamhet inom läroanstalten. Personalen inom studerandehälsan kan kontaktas när som helst då det finns behov. Alla som har med studererandehälsoärenden att göra arbetar under tystnadsplikten.

Anti-mobbningsteamet träffas regelbundet varje månad. Anti-mobbningsteamet ansvarar för att utveckla studerandes och personalens engagemang i det förebyggande arbetet. Anti-mobbningsteamet jobbar sida vid sida med tutorhandledarna och stöder tutorverksamheten på skolan. I anti-mobbningsteamet sitter Ingeborg Lignell och Janni Ölander.

Handlingsplan mot mobbning

Skolkurator Janni Ölander

Mottagning i Brusaby på torsdagar, övriga tider med tidsbokning.
mobil: 040 637 6488
epost: janni.olander@kimitoon.fi

 

Hälsovårdare Maria Launokorpi

Öppen mottagning i Brusaby torsdagar kl. 8.30 - 9.00, andra tider enligt tidsbeställning.
mobil: 040 744 8938
epost: maria.launokorpi@kimitoon.fi