&nsbp;

Projektit

Axxell osallistuu useisiin projekteihin sekä koordinoivana osapuolena että osallistuvana osapuolena. Kotimaisten projektien lisäksi Axxell osallistuu myös kansainvälisiin projekteihin. Alla löydät kaikki projektit joihin Axxell osallistuu, sekä ruotsinkieliset, suomenkieliset ettö kansainväliset. Klikkaa linkkiä päästäksesi päättyneisiin projekteihin. Projekti on esitelty projektin kielellä (ruotsinkieliset projektit ruotsiksi ja suomenkieliset suomeksi).

Kansalliset projektit

Nya vägar till studier och examen
mLearning AR – Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Kansainväliset projektit

LearnMob3
AppMentor
Bridging L2 with working life
DIDO - Dropping in the drop-outs
WorkSafe

Päättyneet projektit

Projektit

LÄRSAM

Samarbetsparter

Projektet koordineras av Åbo Akademi och delgenomförare är utöver Axxell, Prakticum och YA samt Novia.

Projekttid 

1.4.2024 – 31.3.2026

Projektfinansiering

EU:s strukturfondsprogram Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 som är ett utvecklingsprojekt inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande. Finansieringen har beviljats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, medan Undervisnings- och kulturministeriet innehållsmässigt ansvarar för projektfinansieringens tema.

Innehåll

Projektet är uppbyggt kring fem arbetspaket där Axxell ansvar för arbetspaket 2.

AP1: Kontinuerligt lärande i samverkan
AP2: Framtidens kompetenser och KL-lärstigar
AP3: Kundcentrerat och värdeskapande samarbete med arbetslivet
AP4: Framtidsberedskap och kontinuerligt lärande
AP5: KL-personalens kompetensutveckling med fokus på framtida lärande

Axxell deltar i alla utvecklingshelheter.

Vad åstadkommer projektet

- resultat från kartläggningar av arbetslivets kompetensbehov, -

- resultat från kartläggningar av KL-stigar och KL-utbud, nya KL-stigar, träffar/möten med arbetslivet, -
- nytt utbildningsformat för KL-studier som även beaktar underrepresenterade grupper, 
- träffar med arbetslivstjänster.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktpersoner inom Axxell: Lena Johansson, tfn 044 739 7345 och Klara Roos, tfn  044 739 7359, fornamn.efternamn@axxell.fi.


 

EMPOWERAI

Empowering VET teachers to integrate AI in female dominated vocations from an entrepreneurial perspective

Projekt koordinator

GRETB - Galway Technical Institute

Projektpartners

- Axxell, Finland
- p-consulting, Grekland
- San Viator, Spainen 
- LearningDigital, Italien  
 

Projekttid

1.11.2023 - 30.11.2025


Projektfinansiär

EU kommissionen via Irlands nationella kontor Leargas

Projektets hemsida

Home - Empower AI


Projektets mål

Huvudmålsättningen för EMPOWERAI är att stöda kvinnliga företagare och yrkeslärare i att börja använda AI i sin verksamhet genom att skapa en EmpowerAI Online Fortbildning i artificiell intelligens (AI). Målet är att öka medvetenheten kring fördelar AI kan ge affärsverksamhet och att förse lärare inom företagsamhet kunskap om hur man kan integrera AI i företag utan att glömma bort potentiella risker och etiska frågor kring AI. Projektet kommer att skapa ett Empower AI Kompendium där man lyfter existerande AI verktyg som stöder företagsamhet samt lyfta upp framgångshistorier bland kvinnliga entreprenörer.


Kontaktpersoner inom Axxell

Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351 och Eva-Lotta Rehnman, 044 739 7448, fornamn.efternamn@axxell.fi


Artesaanin matkassa

Hankeaika

28.6.2023 - 31.3.2025

Rahoittaja

JOTPA (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, OPH)

Artesaaniruoka ja -käsityöt ovat maailmanlaajuisesti nosteessa ja niille odotetaan kasvua sekä kansainvälisesti että kansallisesti

Me Axxell MKKssa etsimme artesaaneja ja järjestämme lyhytkoulutuksia. Pääkohderyhmämme on maahanmuuttajataustaiset jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan tai liiketoimintaansa. Opetamme ja ohjaamme selkosuomeksi. Panostamme verkostoitumiseen ja siihen, että suomalainen liike-elämän tulee tutummaksi. 
 

Oletko sinä artesaani?

Artesaani suunnittelee ja valmistaa käsityönä yksilöllisiä tuotteita. Artesaani on luova ja taiteellinen. Hän voi työskennellä käsityön, tuotannon ja palvelun ammateissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Osaatko leipoa, tehdä käsitöitä, valokuvata, piirtää tai onko sinulla hyvät digitaidot? Oletko graafinen suunnittelija, korutaiteilija tai puuseppä? Artesaaniosaaminen voi olla taitoa, jonka olet hankkinut aivan itse vaikkapa harrastuksen myötä. 
 
Haluamme, että huomaat mahdollisuuksia – vahvistat omaa osaamistasi. Yrittäjä voi laajentaa yrityksen liiketoimintaa artesaaniosaajan taidoilla. 
 

Työntekijä – työtä etsivä

Onko sinulla artesaani-osaamista?
Osaatko kertoa artesaani-taidoistasi työnantajalle? 
Voisitko olla artesaani-yrittäjä? 
Osaatko tuotteistaa osaamisesi?
 

Yrittäjä – esihenkilö

Artesaani voi tuoda liiketoimintaan uusia mahdollisuuksia. 
Haluatko kehittää yritystoimintaa? 
Osaatko tuotteistaa uutta artesaanipalvelua?
 

Hae mukaan Axxell MKKn lyhytkoulutuksiin

Lyhytkoulutus 1: yrittäjyys ja asiakkuus 
(seuraavan kerran syksyllä 2024)
www.axxell.fi.mkk – Artesaanin matkassa lyhytkoulutus
 
Lyhytkoulutus 2: myynti ja markkinointi
27.- 28.5. ja 30.5.2024 
(seuraavan kerran taas syksyllä 2024)
Haku avoinna nyt
https://www.axxell.fi/myynti-ja-markkinointi
 

Artesaanin matkassa hankkeen toteuttajat ja tavoitteet

Hankkeessa koulutuspalveluja tarjoavat: hankkeen päätoimija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu  ja Axxell MKK, Axxell Turku, Turun amk sekä Lapin amk.
 
Hankkeessa luodaan osaamispalvelukokonaisuus, joka parantaa osallistujien työmarkkina-asemaa. Osallistujien artesaaniosaamisesta tehdään näkyvää sekä osaamista kehitetään ja kohdennetaan matkailu- ja palvelualan soveltuviin tehtäviin. Keskeisinä toimintamuotoina ovat osaamisen tunnistaminen ja osaamisen täydentäminen. 
 
Axxell MKKn pääasiallinen kohderyhmä on monikulttuuriset, työuraansa etsivät, osaamistaan laajentavat artesaaniosaajat ja yrittäjät.
 
Axxell MKK tavoittelee kohderyhmää tekemällä henkilökohtaista yhteistyötä maahanmuuttaja-, yrittäjä- ja järjestöverkoston kanssa.
 
Mukana olevat oppilaitokset tarjoavat osaamistarpeeseen sopivaa koulutusta. Koulutukset ovat lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia, jota voi suorittaa myös töiden ohella! Kurkkaa koulutustarjottimen tämän hetkinen sisältö ja ilmoittaudu mukaan! Koulutuksiin osallistuminen on täysin maksutonta.

 


Utveckling av undervisning i främmande språk och utveckling av utbud och kvalitet på inhemsk språkundervisning inom yrkesutbildningen

Samarbetsparter

Koordineras av Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, svensk koordinering av YA. 59 arrangörer av yrkesutbildning deltar.

Projekttid 

1.11.2023 – 31.12.2024

Projektfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet.

Mål och innehåll

Projektet administreras inom ramen för fem utvecklingshelheter:

 1. Utbud av studier på främmande språk och gemensamma examensdelar på engelska
 2. Studier i främmande språk och kartläggning av språkkunskaper
 3. Metoder för att identifiera kompetens
 4. Modeller och verksamhetsmiljöer för stöd för lärande
 5. Stöd för mångfald i arbetslivet

Axxell deltar i alla utvecklingshelheter.

Är du intresserad av att vera mera?

Koordinator inom Axxell: Evalotte Spring-Lindström, tfn 044 739 7375, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Utveckling av yrkesutbildningsanordnarnas digitala kunnande

Samarbetsparter

Koordineras av Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, svensk koordinering av YA. 88 arrangörer av yrkesutbildning deltar

Projekttid

1.11.2023 – 31.12.2024

Projektfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet.

Mål och innehåll

Projektet administreras inom ramen för fyra utvecklingshelheter:

 1. Digitalt kunnande som en del av verksamheten
  1. Implementering av övergripande arkitektur (KARKKI)
  2. Implementering av lärandeanalytik
  3. Implementering av informationsledning
  4. Implementering och utveckling av digitala kompetenser
 2. Centrala delar för digitalt kunnande
 3. Hantering av material som stöder digitalt kunnande
 4. Framtidssäkring och utveckling i nätverk

Axxell deltar aktivt i utvecklingshelheterna 1, 1.3, 1.4 och 4 samt tar del av producerat material inom ramen för övriga arbetsgrupper.

 

Är du intresserad av att vera mera?

Koordinator inom Axxell: Evalotte Spring-Lindström, tfn 044 739 7375, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Ledning av strategisk och pedagogisk verksamhet (Strapets)

Samarbetsparter

Koordineras av Åbo stad, svensk koordinering av YA.. 81 arrangörer av yrkesutbildning deltar

Projekttid 

(2023) - 2024

Projektfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet. 

Mål och innehåll

Projektet administreras inom ramen för fyra utvecklingshelheter:

 1. Ledning av pedagogik och kundrelationer
 2. Kompetens för kvalitetsarbete och -ledning
 3. Ledning av kompetens och personal
 4. Framtiden och visionärt ledarskap

Axxell deltar i alla utvecklingshelheter.

Är du intresserad av att vera mera?

Koordinator inom Axxell: Evalotte Spring-Lindström, tfn 044 739 7375, fornamn.efternamn@axxell.fi.


 

Urapolku ukranalaisille

Pääkoordinaattori

Axxell MKK

Yhteistyöpartnerit

Startup Refugees, Staffpoint

Projektiaika

11.10.2023 - 31.12.2024

Projektirahoitus

JOTPA 47/3285/2023 Urapolku ukranalaisille 

Projektin tavoitteet ja kohderyhmä

Urapolku ukrainalaisille on ohjauspalvelu kohti työelämää. Sen aikana osallistujan osaaminen tunnistetaan, sanoitetaan ja tehdään näkyväksi työnhakukontekstissa. Lisäksi osallistujan ammatillisia ja kielellisiä valmiuksia vahvistetaan monikielisessä koulutuksessa ja työpaikalla. Osallistujaa ja työnantajaa ohjataan viestimään älyteknologiaa hyödyntäen. 

Projektiin voi osallistua joko vain yksilölliseen uraohjaukseen tai koko ohjauspalveluun (4kk). Ohjauspalvelu alkaa alkuhaastattelulla, jonka jälkeen seuraa valmennusjakso koululla. Ohjauspalvelu viimeistellään työssäoppimisessa (työharjoittelu), joka kestää 6 viikkoa. Jokaista osallistujaa ohjataan yksilöllisesti koko palvelun ajan.

Kohderyhmänä on PK-seudulla oleskelevat ukrainalaiset. 

Hanke tarjoaa myös lapsenvahdin ohjauspalvelun ajaksi. Tämä mahdollistaa niidenkin henkilöiden, jotka hoitavat lapsiaan täyspäiväisesti, osallistumaan palveluun.

Haluatko tietää enemmän?

Virva Muotka, puh 044 739 7838, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Delaktig och välmående tillsammans

Koordinator

Axxell

Samarbetsparter

Prakticum, Optima, Yrkesakademin i Österbotten och Folkhälsan

Projekttid

1.1.2023 - 30.4.2025

Projektfinansiering

Projektet finansieras till 75 % av Utbildningsstyrelsen och 25 % av Axxell

Projektets mål 

Projektet har fyra delmål
 
Stärkandet av de studerandes verksamhet för deltagande och påverkan   
Stödjandet av välbefinnandet i läroanstaltsgemenskapen för att främja likabehandling och jämlikhet 
Stärkandet av de studerandes färdigheter att hantera vardagen 
Utveckling av ledningen av välbefinnandet   

Verksamhet

I projektet jobbar vi för en socialt hållbar yrkesutbildning med fokus på studerandes välmående och delaktighet. Därför kommer parterna i projektet tillsammans satsa på verksamhet i studerandekårerna. Vi kommer också att sprida information och ordna verksamhet för att visa vad kommunen och tredjesektorn erbjuder för stöd lokalt. Vi försöker höja studerandes välmående och samhörighet genom aktiverande gemenskap. Med projektet vill vi skapa en tryggare och mera trivsam läromiljö för alla.  

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: Fanni Sundell, tfn 044 739 7364, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Framåt med SSS (studier som stöder studiefärdigheten)

Samarbetsparter

Åbo stad (koordinator av projektet), YA, Prakticum.

Projekttid

t.o.m. 31.12.2023

Projektfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet.

Mål och innehåll

Att skapa former och mål för hur man kan verkställa studier som stöder färdigheten.

Är du intresserad av att vera mera?

Koordinator inom Axxell: Lena Johansson, tfn 044 739 7345, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Digiosaava - Digikunnig

SamarbetsparterDigiosaava logo

Koordineras av Työtehoseura, svensk koordinering YA. 77 arrangörer av yrkesutbildning deltar.

Projekttid

1.10.2022 - 31.12.2023

Projektfinansiering

Undervisnings- och kulturministeriet.

Mål och innehåll

Projektet Digikunnig, Utveckling av digitalt kunnande och ledning (digiosaava.fi), är en utvecklingshelhet vars syfte är att öka kunnandet inom digitaliseringen hos anordnare av yrkesutbildning. 

I projektet görs en utvecklingshelhet för digitalt kunnande och ledning, innehållande en stig för utveckling av kunnande bland yrkesutbildningsanordnare. Vidare planeras en utbildningshelhet som genomförs under projekttiden, som pågår fram till 31.12.2023.

Mera info om projektet: http://digiosaava.fi/www/

Är du intresserad av att vera mera?

Koordinator inom Axxell: Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Lue netistä! Luku- ja digitaitoja aikuisille kielenoppijoille

Pääkoordinaattori

Axxell on hankkeen vastuuorganisaatio ja ainoa toteuttaja

Projektiaika

7.12.2022 - 31.12.2023

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Projektin tavoitteet ja kohderyhmä

Hankkeen tavoite on tuottaa kielenoppimista, monilukutaitoa ja digitaitoja tukevia selkokielisiä verkkotekstimateriaaleja aikuisille suomenoppijoille. Materiaali harjoittaa käyttäjää hyödyntämään verkkotekstejä, jotka sisältävät heille hyödyllistä, tärkeää tai välttämätöntä tietoa. Teemoja ovat mm. henkilötiedot, perhe, koulu ja opiskelu, asuminen, viranomaisasiointi ja terveydenhoito.

Kohderyhmä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joiden tekninen lukutaito ja digitaidot ovat heikot tai jotka ovat tulleet Suomeen luku- ja kirjoitustaidottomina. Materiaali sijoittuu kielitaitotasoille A1.2-A2.2. Hanke tähtää monipuolisen lukutaidon ja perustason digivalmiuksien vahvistamiseen. Nämä auttavat tukea tarvitsevien kielenoppijoiden pääsyä palveluiden ääreen ja aktiivisiksi toimijoiksi yhteiskunnassa, jossa monet viranomaispalvelut sekä muut tietopalvelut siirtyvät verkkoon.

Hankkeessa laaditaan 8-12 valmista lukemisen verkkomateriaalia, oppituntipakettia, joilla aikuisten heikosti lukevien kielenoppijoiden monilukutaitoa sekä digivalmiuksia voidaan harjoittaa autenttisia kielenkäyttötilanteita mallintaen ja kielitietoisesti.

Valmis materiaali julkaistaan Axxellin verkkosivuille ja https://aoe.fi/ -palveluun julkiseen käyttöön.

Haluatko tietää enemmän?

Satu Leisko-Järvinen, puh 044 739 7702, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Axxell i rörelse

Mottagare av bidragRegionförvaltningsverkets logo

Axxell

Projekttid

1.8.2019 - 30.6.2023

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket.

Bidragets användningsändamål

Rörelse i skolvardagen, fysisk aktivitet, gymnastik och ergonomi har haft en underordnad betydelse i
yrkesutbildningen. Det vill Axxell ändra på, den verksamheten vill Axxell nu ge utrymme för i vardagen. Axxell har anställt en projektansvarig vars uppdrag är att konkret jobba med upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet. Man vill skapa ett arbetsklimat där fysisk aktivitet är naturlig och välkommen och där såväl personal som studerande förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande och inlärning. Axxell vill skaffa rekvisita som gör det effektivt och roligt. Axxell vill hitta modeller där såväl professionella krav (branschens krav) på motion och rörelse som ett holistiskt krav utgående från hela individens välbefinnande tillmötesgås. Man vill ge studerande, speciellt de som flyttar till ny studieort, möjligheter att prova på olika motionsformer och att bli bekanta med det lokala utbudet och hitta det som passar just hen.

Mål

1) att alla studerande, såväl ungdomar som vuxna, i sin personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) har ett mål för sin fysiska aktivitet och en plan för hur det skall uppnås
2) att få till stånd en attitydförändring så att alla i personalen förstår vikten av fysisk aktivitet och uppmuntrar till det
3) att skapa modeller för hur fysisk aktivitet kan höjas inom Axxell

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Hanna Andersson, tfn 044 739 7361, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Arvot edellä kohti avaintaitoja

Avustuksen saaja

Axxell

Projektiaika

1.5.2020 - 31.7.2023

Projektirahoitus

Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Hankkeen tavoitteena on
- Tehostaa työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien maahanmuuttajien asiakashankintaa
- Motivoida kohderyhmä jatkuvaan oppimiseen osaamisen tunnistamisen keinoin
- Saada kohderyhmän osallistuja houkuteltua vapaaehtoiseen maksuttomaan avaintaitokartoitukseen
- Luoda ammatilliseen kontekstiin sidottuja avaintaitokartoituksen tehtäviä Ranskan mallin mukaisesti
- Pilotoida ja kehittää avaintaitokartoituksia koko hankkeen ajan niin, että niistä muodostuu lopulta yhteismitallinen avaintaitoja mittaava menetelmä
- Tunnistaa osallistujan avaintaito-osaaminen ammatilliseen kontekstiin sidotun avaintaitokartoituksen perusteella (Ranskan malli).
- Luoda motivoiva osaamiskeskustelumalli pedagogisine piilo-opetussuunnitelmineen (Ranskan malli)
- Luoda jatko-ohjausmalli, joka perustuu avaintaitokartoitustuloksiin ja tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, puh 044 739 7839, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


 

De ungas välmående

Huvudgenomförare

Finlands svenska Marthaförbund

Samarbetspartners

Axxell och UngMartha
 

Projekttid

1.5.2022 – 31.5.2023


Projektfinansiering

Projektet finansieras till en stor del av stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne.


Projektets mål

Syftet med pilotprojektet “Ungas välmående” är att erbjuda träffar till unga där deltagarna får ta del av vardagskunskap inom hushåll, ekologi och ekonomi.  
Genom att stöda de unga och hjälpa dem att strukturera upp en välfungerande vardag lägger vi en viktig grundsten för deras allmänna välmående. 
Projektet i ett nötskal

Många unga har tuffa år bakom sig med pandemi, klimatångest och oroligt läge i Europa. Marthaförbundet vill genom pilotprojektet stöda unga och hjälpa dem att strukturera upp en välfungerande vardag. Vi tror starkt på att mår vi bra i vår vardag, så lägger vi en viktig grund för vårt allmänna välmående.
Syftet med projektet är att erbjuda träffar till unga där deltagarna får ta del av vardagskunskap inom hushåll, ekologi och ekonomi. I praktiken kan träffarna och helheterna handla om att hur man bygger upp en fungerande privatekonomi, hur planerar man en näringsrik veckomeny, hur städar man kemikaliefritt och mycket mera. Vardagskunskap är nyckelordet, men tillfällena byggs upp enligt enheternas och ungdomarnas intressen önskningar och behov. Vi jobbar helt enkelt kring teman som både intresserar och gynnar deras vardag idag och i framtiden.

Pilotprojektet kommer i huvudsak att utföras för svenskspråkiga studerande vid alla enheter på Axxell. Fokuset ligger på orterna Åbo, Pargas, Kimito och Karis. 

Vi tror att dagens unga mår bättre i sin vardag om de har en välfungerande struktur och kunskap kring grundläggande saker - och vi ser fram emot att få vara med på ett hörn. 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Marthaförbundet: Katharina Jägerskiöld, katharina.jagerskiold@martha.fi, +358 44 491 9304
 


 

iMECH! Innovating MECHanics and mechatronics methodologies for an inclusive VET

iMECH! är ett Erasmus+ KA2 projekt som finansieras via UBS av Europeiska Komissionen. Projektet koordineras och leds av Salesani Lombardia per la formazioni, Italien.

Projektpartners

- Axxell, Finland
- Uniser, Italien
- Colegio Loyola, Spanien
- Fundacion Instituto Professional DUOC, Chile
- Georg-Schlesinger Schule, Tyskland
- Camous des metiers et des qualifications microtechniques et systems intelligents, Frankrike


Projekttid

28.2.2022 – 1.9.2024


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är att höja kvaliteten i yrkesutbildningen inom den tekniska branschen så att studerande slutför sina studier och har de kompetenser de behöver för att klara sig i 4.0 industrin; uppdatera (teknik)lärarnas kompetenser så att de motsvarar arbetslivets behov och önskemål och ge dem verktyg och arbetsmetoder som hjälper dem stöda studerande med särskilda behov att slutföra sina studier och få det kunnande de behöver för att klara sig i arbetslivet. Inom ramen för projektet kommer vi att dela med oss av goda exempel gällande moderna och inkluderande undervisningsmetoder. Vi vill bygga upp en strategi som stöder inkludering av studerande med färre möjligheter i teknikbranschen samtidigt som vi vill koppla in internationaliserings- möjligheter (på hemmaplan) till teknikutbildning. Inom ramen för projektet kommer vi att producera 3 projektresultat (PR) som, förutom projektets samarbetspartners, även stöder andra organisationer/skolor etc. som arbetar inom yrkesutbildning med att uppnå projektets mål. Dessa resultat är:  
- PR 1 – collection of good practices
- PR 2 – training modules
- PR 3 – E-Learning on internationalization 
 
Projektets hemsida publiceras hösten 2022. 


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi


 

Connecting Europe through Blended Mobilities under the Erasmus+ programme – CONNECTING EUROPE!

CONNECTING EUROPE! är ett Erasmus+ KA2 projekt som finansieras via UBS av Europeiska Komissionen. Projektet koordineras och leds av Tanja Halttunen, Axxell CA

Projektpartners

- Kainuun Ammattiopisto (KAO), Finland
- C.M. SKOULIDI & SIA E.E.(p-Consulting), Greece
- Dialogue and Diversity, Portugal 
- Calasanz Santurtzi; Baskien/Spanien  
- Education and Mobility; Baskien/Spanien
- Easy Job Bridge, Malta
- Uniser, Italien
- Scuola Centrale Formazione Asociazione (SCF), Italien
- Galway and Roscommon Education & Training Board (GTI), Irland


Projekttid

1.1.2022 – 1.8.2024


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är bl.a. att skapa ett virtuellt handledningssystem som gör det möjligt att studerandes Erasmus+ mobiliteter fyller kvalitetskriterierna för Erasmus+ KA1 utbyten. Vi vill modernisera sättet att förverkliga KA1 utbyten genom att allt mer involvera de mottagande parterna och därvid minska andrahandsinformation. För att kunna lyfta fram det kunnande som studerande får inom ramen av Erasmus+ utbyten kommer vi att tillsammans skapa ett nätbaserat utvärderingssystem som stöder lärare och studerande i att identifiera formell och non formell kunskap. Inom ramen av projektet kommer vi att dela med oss av god praxis vad gäller förverkligande av Erasmus+ utbyten samtidigt som vi kommer att lyfta upp och bearbeta de utmaningar internationella kontaktpersoner möter när de ska skicka iväg eller ta emot Erasmus+ KA1 studerande. Inom ramen av projektet kommer vi att skapa rekommendationer, riktlinjer och kunskapsmatriser kopplade till Erasmus+ mobiliteter. Detta för att höja och säkerställa kvaliteten på utbyten i framtiden. Vi kommer att bilda ett Erasmus+ konsortium som kommer att fortsätta sitt samarbete efter projektet och säkerställa ett inkluderande, kvalitativt och fungerande stödsystem åt studerande som deltar i KA1 utbyten. Inom ramen för projektet kommer vi att producera 2 projektresultat (PR) som förutom projektets samarbetspartners, även gagnar andra organisationer/skolor etc som arbetar med Erasmus+ KA1 utbyten inom yrkesutbildning. Dessa resultat är:  
- PR1 – A virtual preparations course that prepares VET students within the hospitality, technical and healthcare sector for their Erasmus+ KA1 mobility and gives them the skills needed to work in a multicultural environment
- PR 2 – Online tools/methodologies that enable VET providers to identify, evaluate, recognize and validate formal and non-formal skills that helps VET students succeed in the world of work
 
Eftersom projektet handlar om Erasmus+ utbyten kommer projektresultaten enbart att finnas på engelska. Projektets hemsida publiceras inom april månad.


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi


 

KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Tavoite

Hankkeessa keskitytään maahanmuuttajataustaisiin oppijoihin ja avaintaitojen kehittämiseen kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on helpottaa nivelvaiheen siirtymiä, kehittää oppijoiden avaintaitoja sekä opettajien pedagogista osaamista. Hankkeessa luodaan 1) kotoutumiskoulutuksen opettajille ja ammatillisen koulutuksen opettajille verkkopohjainen työkalupakki opetuksen tueksi, 2) maahanmuuttajataustaisille kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille oppimisportfolio sekä virtuaalinen tuki ja 3) eri toimijoille tarkoitettu manuaali hyvistä käytänteistä ja hankkeen tuloksista. Axxell koordinoi hanketta, ja mukana on 10 hankekumppania Espanjasta, Hollannista, Norjasta, Portugalista, Sloveniasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Saksasta.

Projektiaika

1.1.2022 - 1.8.2024


Rahoitus

Erasmus+ KA2

 

 


Yhdessä Parasta! - Etelä 1

Pääkoordinaattori

Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Partnerit

Axxell, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Lahden konservatorio Oy, Liikuntakeskus Pajulahti, Luksia, Pop & Jazz Konservatoorion Säätiö sr, Prakticum

Projektiaika

1.8.2020 - 30.4.2022

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Projektin tavoite

Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeessa työskennellään kolmella tavoitealueella. Hanke on olsa kolmen Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeen laajempaa hankeverkostoa, joka työskentelee yhdessä vertaisoppien kaikilla tavoitealueilla ja siten edistää jokaisen verkoston osahankkeiden tavoitteita (Teams-sparraukset, työpajapäivät, materiaalien kehittäminen ja jakaminen. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisiin tapahtumiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn.

Tavoite 1: HOKS-prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen (mm. käytäntöjen yhtenäistäminen, opiskelijan osallisuuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vertaistuki)
Tavoite 2: Koulutus- ja oppisopimusprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa
Tavoite 3: Työelämässä oppimisen palveluprosessin ja kumppanuuksien kehittäminen yhdessä työelämäasiakkaiden kanssa (erityisesti arjen kumppanuus ja strateginen kumppanuus) 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Taina Juvonen, puh 044 739 7713 ja Virva Muotka, puh 044 739 7838, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Osista kokonaisuuksiksi – asiantuntijuus vahvuutena (OSAAVA)

Liikkuvuustuen saaja:

Axxell 

Projektiaika:

1.6.2020 - 31.5.2023

Projektirahoitus:

Erasmus+ KA1

Projektin tavoite:

Kotoutumiskoulutus on ollut muutoksessa viime vuosina sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Aikaisemman yhtenäisen koulutusmallin sijaan moduuleja on palasteltu ja kohdennettu eri opiskelijaprofiileille sopiviksi. Kotoutumiskoulutuksen perinteisten sisältöjen rinnalle on tullut mm. perustaitojen, digitaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen taitojen opetusta.

Tämän OSAAVA-hankkeen tarkoituksena on vastata kotoutumiskoulutuksen kehittämistarpeisiin ja tutustua muualla kehitettyihin hyviin käytäntöihin erityisesti 2020-luvun näkökulmasta; painopisteitä ovat muuan muassa digitaalisuus, osallisuus, yhteistyö, tehokkuus ja jatkuva oppiminen.

OSAAVA -hankkeen kohteet ovat eurooppalaisia oppilaitoksia ja hanketoimijoita. Liikkuvuudet ovat job shadowing -liikkuvuuksia ja niille osallistuu aina kolme kouluttajaa. Hankkeessa toteutetaan ensin kielitaidon arviointiin, hitaan polun oppimiseen ja uraohjaukseen kohdistuvat liikkuvuudet. Kiinnostuksen kohteena ovat metodien ja didaktiikan lisäksi mallit, jotka hyödyntävät esimerkiksi mobiililaitteita, oppimisalustoja, puheohjausta jne. Tämän jälkeen toteutetaan liikkuvuudet, jotka kohdistuvat peruspolun oppijoihin ja työelämäyhteistyöhön.

Tavoitteena on tutustua käytänteisiin, joiden avulla mm korkeasti koulutettujen peruspolun opiskelijoiden opetusta voitaisiin kehittää ja opetusta eriyttää esim digitaalisin keinoin. Liikkuvuuden tarkoituksena on myös saada tietoa, miten työelämäyhteistyötä on kehitetty toimivaksi limittäin teoriakoulutuksen kanssa. Tässäkin yhtenä tulokulmana on digitaalisuuden hyödyntäminen sekä oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön kekseliäät ratkaisut.

Hankkeen aikana opitut metodit, työkalut ja käytänteet mukautetaan kotoutumiskoulutuksen prosesseihin sopiviksi yhteistyössä opettajatiimin kanssa ja otetaan käytäntöön kotoutumiskoulutuksen ja muun maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen toteutuksessa. Tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä käytänteistä käyttöönotettavaksi myös muille toimijoille ja kehittää näin kotoutumiskoulutusta laajemminkin.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, 044 739 7839, tanja.sandberg@axxell.fi

 


Osaajaksi - Alla kan!


Huvudgenomförare

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Samarbetsparter

Axxell, KPedu, OSAO, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Sataedu, WinNova, Prakticum, Sedu 

Projekttid

13.11.2020 - 30.06.2022

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Projektets målsättning är att skapa modeller för att kartlägga och följa upp studerandes grundläggande färdigheter med betoning på självskattning och utgående från detta erbjuda lågtröskelverksamhet. Vår integrering till yrkesstudierna med bättre pedagogiska lösningar generellt och speciellt för att möta studerandes individuella behov samt hur kunnande förvärvas skall vidareutvecklas.

Målsättningen innebär också att delta i projektets helhetsmål om att kartlägga redan befintligt kartläggningsmaterial och – tester, och att få till stånd en atmosfär som tillåter blivande studerande att öppet visa sina ambitioner. Ett syfte med projektet är att hitta de underpresterande och de vars ambitionsnivå är för låg i förhållande till deras potential (t.ex. p.g.a. socioekonomisk bakgrund/tradition). Målsättningen är även att stärka gemensamt arbete över nätet och stöda färdigheten i studerandes självstyrning och att stärka handledningen över nätet.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Lotta Almark, tfn 044-739 7625, lotta.almark@axxell.fi.


Dropping the baggage - Investing in the future (S.C.R.E.A.M!)


Huvudgenomförare

Het Idee (Nederländerna)

Samarbetsparter

Axxell
Bridgwater and Taunton College (UK)
Broadshoulders (UK)
Stiker Global Services (Spanien)
Dialogue Diversity Unipessoal L da (Portugal)
C.M. Skoulidi & SIA E.E. (Grekland)
Stichting Landstede (Nederländerna)

Projekttid

1.12.2020 - 30.11.2023


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets målsättningar är att identifiera och förstå (inlärnings) beteendet hos studeranden som riskerar att avbryta eller har tidigare avbrutit sina studier inom yrkesutbildningen samt att få kunskap i hur stöda och uppmärksamma studeranden som bär på negativt bagage, så att de kan ändra det negativa till något positivt. Målsättningen är även att lära sig se, upptäcka och uppmuntra dolda talanger och stöda studeranden i att vidareutveckla dessa talanger samtidigt som man lär sig identifiera och belöna positivt beteende på ett sätt som motiverar studeranden att fortsätta implementera detta önskade beteende. Inom ramen av projektet kommer vi att utveckla metoder som stöder undervisningspersonal i att uppmuntra studeranden genom att använda grupptryck på ett positivt sätt och hur bäst implementera samarbetsinlärning. Målsättningen är även att få en inblick i och öka undervisningspersonalens kompetenser i hur öka studerandens medvetenhet om att det är de som har det slutliga ansvaret för sin inlärning och sin framtid. Fokus kommer även att vara på att bli medveten om hur undervisningspersonal kan skapa en miljö där studeranden känner sig så pass trygg att hen vågar göra misstag och lära sig från sina misstag samtidigt som studeranden kommer att utveckla sin förmåga att verbal lyfta fram hinder de möter under sin studietid så att lärare mm kan lägga in stödinsatser så fort som möjligt och därmed stöda studeranden i att studera till en examen.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Tanja Halttunen, tfn 044-739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi.