&nsbp;

Projektit

Axxell osallistuu useisiin projekteihin sekä koordinoivana osapuolena että osallistuvana osapuolena. Kotimaisten projektien lisäksi Axxell osallistuu myös kansainvälisiin projekteihin. Alla löydät kaikki projektit joihin Axxell osallistuu, sekä ruotsinkieliset, suomenkieliset ettö kansainväliset. Klikkaa linkkiä päästäksesi päättyneisiin projekteihin. Projekti on esitelty projektin kielellä (ruotsinkieliset projektit ruotsiksi ja suomenkieliset suomeksi).

Kansalliset projektit

Nya vägar till studier och examen
mLearning AR – Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Kansainväliset projektit

LearnMob3
AppMentor
Bridging L2 with working life
DIDO - Dropping in the drop-outs
WorkSafe

Päättyneet projektit

Projektit

 

De ungas välmående

Huvudgenomförare

Finlands svenska Marthaförbund

Samarbetspartners

Axxell och UngMartha
 

Projekttid

1.5.2022 – 31.5.2023


Projektfinansiering

Projektet finansieras till en stor del av stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne.


Projektets mål

Syftet med pilotprojektet “Ungas välmående” är att erbjuda träffar till unga där deltagarna får ta del av vardagskunskap inom hushåll, ekologi och ekonomi.  
Genom att stöda de unga och hjälpa dem att strukturera upp en välfungerande vardag lägger vi en viktig grundsten för deras allmänna välmående. 
Projektet i ett nötskal

Många unga har tuffa år bakom sig med pandemi, klimatångest och oroligt läge i Europa. Marthaförbundet vill genom pilotprojektet stöda unga och hjälpa dem att strukturera upp en välfungerande vardag. Vi tror starkt på att mår vi bra i vår vardag, så lägger vi en viktig grund för vårt allmänna välmående.
Syftet med projektet är att erbjuda träffar till unga där deltagarna får ta del av vardagskunskap inom hushåll, ekologi och ekonomi. I praktiken kan träffarna och helheterna handla om att hur man bygger upp en fungerande privatekonomi, hur planerar man en näringsrik veckomeny, hur städar man kemikaliefritt och mycket mera. Vardagskunskap är nyckelordet, men tillfällena byggs upp enligt enheternas och ungdomarnas intressen önskningar och behov. Vi jobbar helt enkelt kring teman som både intresserar och gynnar deras vardag idag och i framtiden.

Pilotprojektet kommer i huvudsak att utföras för svenskspråkiga studerande vid alla enheter på Axxell. Fokuset ligger på orterna Åbo, Pargas, Kimito och Karis. 

Vi tror att dagens unga mår bättre i sin vardag om de har en välfungerande struktur och kunskap kring grundläggande saker - och vi ser fram emot att få vara med på ett hörn. 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Marthaförbundet: Katharina Jägerskiöld, katharina.jagerskiold@martha.fi, +358 44 491 9304
 


 

iMECH! Innovating MECHanics and mechatronics methodologies for an inclusive VET

iMECH! är ett Erasmus+ KA2 projekt som finansieras via UBS av Europeiska Komissionen. Projektet koordineras och leds av Salesani Lombardia per la formazioni, Italien.

Projektpartners

- Axxell, Finland
- Uniser, Italien
- Colegio Loyola, Spanien
- Fundacion Instituto Professional DUOC, Chile
- Georg-Schlesinger Schule, Tyskland
- Camous des metiers et des qualifications microtechniques et systems intelligents, Frankrike


Projekttid

28.2.2022 – 1.9.2024


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är att höja kvaliteten i yrkesutbildningen inom den tekniska branschen så att studerande slutför sina studier och har de kompetenser de behöver för att klara sig i 4.0 industrin; uppdatera (teknik)lärarnas kompetenser så att de motsvarar arbetslivets behov och önskemål och ge dem verktyg och arbetsmetoder som hjälper dem stöda studerande med särskilda behov att slutföra sina studier och få det kunnande de behöver för att klara sig i arbetslivet. Inom ramen för projektet kommer vi att dela med oss av goda exempel gällande moderna och inkluderande undervisningsmetoder. Vi vill bygga upp en strategi som stöder inkludering av studerande med färre möjligheter i teknikbranschen samtidigt som vi vill koppla in internationaliserings- möjligheter (på hemmaplan) till teknikutbildning. Inom ramen för projektet kommer vi att producera 3 projektresultat (PR) som, förutom projektets samarbetspartners, även stöder andra organisationer/skolor etc. som arbetar inom yrkesutbildning med att uppnå projektets mål. Dessa resultat är:  
- PR 1 – collection of good practices
- PR 2 – training modules
- PR 3 – E-Learning on internationalization 
 
Projektets hemsida publiceras hösten 2022. 


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi


 

Connecting Europe through Blended Mobilities under the Erasmus+ programme – CONNECTING EUROPE!

CONNECTING EUROPE! är ett Erasmus+ KA2 projekt som finansieras via UBS av Europeiska Komissionen. Projektet koordineras och leds av Tanja Halttunen, Axxell CA

Projektpartners

- Kainuun Ammattiopisto (KAO), Finland
- C.M. SKOULIDI & SIA E.E.(p-Consulting), Greece
- Dialogue and Diversity, Portugal 
- Calasanz Santurtzi; Baskien/Spanien  
- Education and Mobility; Baskien/Spanien
- Easy Job Bridge, Malta
- Uniser, Italien
- Scuola Centrale Formazione Asociazione (SCF), Italien
- Galway and Roscommon Education & Training Board (GTI), Irland


Projekttid

1.1.2022 – 1.8.2024


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är bl.a. att skapa ett virtuellt handledningssystem som gör det möjligt att studerandes Erasmus+ mobiliteter fyller kvalitetskriterierna för Erasmus+ KA1 utbyten. Vi vill modernisera sättet att förverkliga KA1 utbyten genom att allt mer involvera de mottagande parterna och därvid minska andrahandsinformation. För att kunna lyfta fram det kunnande som studerande får inom ramen av Erasmus+ utbyten kommer vi att tillsammans skapa ett nätbaserat utvärderingssystem som stöder lärare och studerande i att identifiera formell och non formell kunskap. Inom ramen av projektet kommer vi att dela med oss av god praxis vad gäller förverkligande av Erasmus+ utbyten samtidigt som vi kommer att lyfta upp och bearbeta de utmaningar internationella kontaktpersoner möter när de ska skicka iväg eller ta emot Erasmus+ KA1 studerande. Inom ramen av projektet kommer vi att skapa rekommendationer, riktlinjer och kunskapsmatriser kopplade till Erasmus+ mobiliteter. Detta för att höja och säkerställa kvaliteten på utbyten i framtiden. Vi kommer att bilda ett Erasmus+ konsortium som kommer att fortsätta sitt samarbete efter projektet och säkerställa ett inkluderande, kvalitativt och fungerande stödsystem åt studerande som deltar i KA1 utbyten. Inom ramen för projektet kommer vi att producera 2 projektresultat (PR) som förutom projektets samarbetspartners, även gagnar andra organisationer/skolor etc som arbetar med Erasmus+ KA1 utbyten inom yrkesutbildning. Dessa resultat är:  
- PR1 – A virtual preparations course that prepares VET students within the hospitality, technical and healthcare sector for their Erasmus+ KA1 mobility and gives them the skills needed to work in a multicultural environment
- PR 2 – Online tools/methodologies that enable VET providers to identify, evaluate, recognize and validate formal and non-formal skills that helps VET students succeed in the world of work
 
Eftersom projektet handlar om Erasmus+ utbyten kommer projektresultaten enbart att finnas på engelska. Projektets hemsida publiceras inom april månad.


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi


Cesar


Huvudgenomförare

Mínimos Quadrados - Investigação e
Desenvolvimento, Sociedade  Unipessoal LDA – Portugal 


Projektpartners

Axxell Utbildning Ab
Mínimos Quadrados - Investigação e Desenvolvimento, Sociedade  Unipessoal LDA – Portugal 
AEVA – Associacao para a educacao e valorizacao da regiao de Aveiro, Portugal
Education and Mobility (Stiker Global Services), Spanien
Calasanz Santurtzi S.L., Spanien
Tiber Umbria comet education programme, Italien
Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und Soziale Dienste Niederlassung Sachsen, Tyskland


Projekttid

15.10.2020 – 14.10.2022


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets mål är bl.a. att öka förståelsen för och nyttan av cirkulär ekonomi inom yrkesutbildningen. Vi vill lyfta fram metoder som stöder implementeringen av gröna värden och metoder i utbildningen. Målet är att ge lärare verktyg som de kan använda då de kan öka studerandes kunskaper i cirkulär ekonomi och förbereder dem att ta med sig detta tänkesätt till arbetslivet. Inom ramen av projektet kommer vi att producera 3 projektresultat (PR) som förutom projektets samarbetspartners, även gagnar andra organisationer/skolor etc som arbetar inom yrkesutbildning med att uppnå projektets mål. Dessa resultat är:  
- PR1 – A Set of Educational Materials for Awareness Raising in Circular Economy. 
- PR2 – A Set of Training Materials for Skills Development in Circular Economy
- PR3 – The Programme of a Course in Circular Economy for VET students 
 
Samtliga projektresultat kommer att översättas till portugisiska, finska, svenska, tyska, spanska och italienska. Projektets hemsida: https://cesar-project.eu/index.php. 


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktperson inom Axxell:
Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


Aktiv och välmående

Huvudgenomförare

Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingfors Ab)

Samarbetsparter

Axxell, Folkhälsan Optima och Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

15.12.2020- 31.12.2022

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

Projektets huvudmål är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefinnande genom förebyggande verksamhet och tidigt ingripande.

Projektet i ett nötskal

Projektet har tre delmål;

 1. Kartläggning av nuläget i projektnätverkets skolor och planering av fortsatta steg för att främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi kartlägger samtidigt bentliga nätverk ochmaterial från olika projekt och organisationer. Resultatet är en vägkarta för att gå vidare medprojektet.
 2. Främja studerandes fysiska och psykiska hälsa. Vi riktar merparten av projektverksamheten till att främja studerandes fysiska och psykiska välbennande på gräsrotsnivå i vardagen. Vi tar i bruk och förankrar nya redskap,handböcker, informationsmaterial, videor, digitala applikationer och verksamhetsmodellerför rörelse och motion i vardagen.
 3. Förankra verksamheten hos hela personalen och förändring av verksamhetskulturen. Vi skapar en organisationskultur som på lång sikt främjar välmående för studerande och personal.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: Hanna Andersson, tfn 044 739 7361,fornamn.efternamn@axxell.fi


 

KEYS! From Migrant Education to VET – Developing Key Competences

Tavoite

Hankkeessa keskitytään maahanmuuttajataustaisiin oppijoihin ja avaintaitojen kehittämiseen kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on helpottaa nivelvaiheen siirtymiä, kehittää oppijoiden avaintaitoja sekä opettajien pedagogista osaamista. Hankkeessa luodaan 1) kotoutumiskoulutuksen opettajille ja ammatillisen koulutuksen opettajille verkkopohjainen työkalupakki opetuksen tueksi, 2) maahanmuuttajataustaisille kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille oppimisportfolio sekä virtuaalinen tuki ja 3) eri toimijoille tarkoitettu manuaali hyvistä käytänteistä ja hankkeen tuloksista. Axxell koordinoi hanketta, ja mukana on 10 hankekumppania Espanjasta, Hollannista, Norjasta, Portugalista, Sloveniasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Saksasta.

Projektiaika

1.1.2022 - 1.8.2024


Rahoitus

Erasmus+ KA2

 

 


Working Quality 2022 (WQ 2022)

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Folkhälsan utbildning Ab

Projekttid

1.1.2020 - 30.6.2022

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Allt utvecklingsarbete utgår från strategin, Mot toppkvalitet - kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen till år 2030. Arbetet är öppet och partnerskap genomsyrar arbetet. Projektet Working Quality 2022 jobbar aktivt inom alla fyra tyngdpunktsområden.

1. Kvalitetsledningen är helhetsbetonad. Kvalitetsledningen ska följa riktlinjerna i lagstiftningen och ha koppling till organisationernas strategier, till arbets- och näringslivet och andra utbildningsaktörer.

2. Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten. Kundfokus ska lyftas fram samt nyckeltal. Involvera kundgrupperna via dialog. Inom  organisationerna är en viktig uppgift att definiera de olika kundgrupperna för att kunna utveckla verksamheten och föra aktiv kommunikation med kunderna. Vi prioriterar verksamheten enligt kundgrupperna. Utvecklar kundorienteringen internt, externt, nationellt och internationellt.

3. Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet är en permanent del av verksamheten. Riskbedömning-kartläggning där vi har goda modeller för och erfarenheter av riskstyrning och -hantering, vilka vi kan sprida genom nationellt nätverkssamarbete. Prognostiseringsverktyg, utvärderingsinformation används för att få bästa kundfokus. Peer Review och Peer Learning samt benchmarking är viktiga innehåll i verksamheten genom aktivt samarbete, kompanjonskap och delande av utvecklingsarbetet och erfarenheter, modeller lära sig tillsammans. Utbildninsplattformen Padlet gör arbetet genomskinligt och alla intresserade kan delta, lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt.

4. Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt. Gemensamma nyckeltal används inom nätverket. Valda nyckeltal har en koppling till riskstyrningen. Fokus på valda strategiska, operativa mål.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Timo Laurila, tfn 044 739 7348, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Yhdessä Parasta! - Etelä 1

Pääkoordinaattori

Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Partnerit

Axxell, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Lahden konservatorio Oy, Liikuntakeskus Pajulahti, Luksia, Pop & Jazz Konservatoorion Säätiö sr, Prakticum

Projektiaika

1.8.2020 - 30.4.2022

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Projektin tavoite

Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeessa työskennellään kolmella tavoitealueella. Hanke on olsa kolmen Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeen laajempaa hankeverkostoa, joka työskentelee yhdessä vertaisoppien kaikilla tavoitealueilla ja siten edistää jokaisen verkoston osahankkeiden tavoitteita (Teams-sparraukset, työpajapäivät, materiaalien kehittäminen ja jakaminen. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisiin tapahtumiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn.

Tavoite 1: HOKS-prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen (mm. käytäntöjen yhtenäistäminen, opiskelijan osallisuuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vertaistuki)
Tavoite 2: Koulutus- ja oppisopimusprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa
Tavoite 3: Työelämässä oppimisen palveluprosessin ja kumppanuuksien kehittäminen yhdessä työelämäasiakkaiden kanssa (erityisesti arjen kumppanuus ja strateginen kumppanuus) 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Taina Juvonen, puh 044 739 7713 ja Virva Muotka, puh 044 739 7838, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Luomumpi Varsinais-Suomi

Pääkoordinaattori

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Partnerit

Axxell Brusaby sekä ProAgria Länsi-Suomi

Projektiaika

1.8.2018 - 31.12.2021

Projektirahoitus

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Projektikuvaus

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille. 
Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke palvelee alueellisia luomutoimijoita tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta. 

Axxellin vastuulla on hankkeen ruotsinkielinen toteutus ja edunvalvonta. Axxell vastaa erityisesti verkostojen luomisesta ruotsinkielisillä alueilla, ruotsinkielisestä tiedottamisesta ja tietopankkiaineiston kielellisen kattavuuden varmistamisesta. Axxell osallistuu muiden hankeparterien kanssa hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Tomas Björkroth, puh 044 739 7276, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Axxell i rörelse

Mottagare av bidragRegionförvaltningsverkets logo

Axxell

Projekttid

1.8.2019 - 30.6.2022

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket.

Bidragets användningsändamål

Rörelse i skolvardagen, fysisk aktivitet, gymnastik och ergonomi har haft en underordnad betydelse i
yrkesutbildningen. Det vill Axxell ändra på, den verksamheten vill Axxell nu ge utrymme för i vardagen. Axxell har anställt en projektansvarig vars uppdrag är att konkret jobba med upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet. Man vill skapa ett arbetsklimat där fysisk aktivitet är naturlig och välkommen och där såväl personal som studerande förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande och inlärning. Axxell vill skaffa rekvisita som gör det effektivt och roligt. Axxell vill hitta modeller där såväl professionella krav (branschens krav) på motion och rörelse som ett holistiskt krav utgående från hela individens välbefinnande tillmötesgås. Man vill ge studerande, speciellt de som flyttar till ny studieort, möjligheter att prova på olika motionsformer och att bli bekanta med det lokala utbudet och hitta det som passar just hen.

Mål

1) att alla studerande, såväl ungdomar som vuxna, i sin personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) har ett mål för sin fysiska aktivitet och en plan för hur det skall uppnås
2) att få till stånd en attitydförändring så att alla i personalen förstår vikten av fysisk aktivitet och uppmuntrar till det
3) att skapa modeller för hur fysisk aktivitet kan höjas inom Axxell

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Hanna Andersson, tfn 044 739 7361, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Arvot edellä kohti avaintaitoja

Avustuksen saaja

Axxell

Projektiaika

1.5.2020 - 30.6.2023

Projektirahoitus

Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Hankkeen tavoitteena on
- Tehostaa työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien maahanmuuttajien asiakashankintaa
- Motivoida kohderyhmä jatkuvaan oppimiseen osaamisen tunnistamisen keinoin
- Saada kohderyhmän osallistuja houkuteltua vapaaehtoiseen maksuttomaan avaintaitokartoitukseen
- Luoda ammatilliseen kontekstiin sidottuja avaintaitokartoituksen tehtäviä Ranskan mallin mukaisesti
- Pilotoida ja kehittää avaintaitokartoituksia koko hankkeen ajan niin, että niistä muodostuu lopulta yhteismitallinen avaintaitoja mittaava menetelmä
- Tunnistaa osallistujan avaintaito-osaaminen ammatilliseen kontekstiin sidotun avaintaitokartoituksen perusteella (Ranskan malli).
- Luoda motivoiva osaamiskeskustelumalli pedagogisine piilo-opetussuunnitelmineen (Ranskan malli)
- Luoda jatko-ohjausmalli, joka perustuu avaintaitokartoitustuloksiin ja tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Riitta Laukkanen, puh 044 739 7686, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Osista kokonaisuuksiksi – asiantuntijuus vahvuutena (OSAAVA)

Liikkuvuustuen saaja:

Axxell 

Projektiaika:

1.6.2020 - 31.5.2023

Projektirahoitus:

Erasmus+ KA1

Projektin tavoite:

Kotoutumiskoulutus on ollut muutoksessa viime vuosina sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti. Aikaisemman yhtenäisen koulutusmallin sijaan moduuleja on palasteltu ja kohdennettu eri opiskelijaprofiileille sopiviksi. Kotoutumiskoulutuksen perinteisten sisältöjen rinnalle on tullut mm. perustaitojen, digitaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen taitojen opetusta.

Tämän OSAAVA-hankkeen tarkoituksena on vastata kotoutumiskoulutuksen kehittämistarpeisiin ja tutustua muualla kehitettyihin hyviin käytäntöihin erityisesti 2020-luvun näkökulmasta; painopisteitä ovat muuan muassa digitaalisuus, osallisuus, yhteistyö, tehokkuus ja jatkuva oppiminen.

OSAAVA -hankkeen kohteet ovat eurooppalaisia oppilaitoksia ja hanketoimijoita. Liikkuvuudet ovat job shadowing -liikkuvuuksia ja niille osallistuu aina kolme kouluttajaa. Hankkeessa toteutetaan ensin kielitaidon arviointiin, hitaan polun oppimiseen ja uraohjaukseen kohdistuvat liikkuvuudet. Kiinnostuksen kohteena ovat metodien ja didaktiikan lisäksi mallit, jotka hyödyntävät esimerkiksi mobiililaitteita, oppimisalustoja, puheohjausta jne. Tämän jälkeen toteutetaan liikkuvuudet, jotka kohdistuvat peruspolun oppijoihin ja työelämäyhteistyöhön.

Tavoitteena on tutustua käytänteisiin, joiden avulla mm korkeasti koulutettujen peruspolun opiskelijoiden opetusta voitaisiin kehittää ja opetusta eriyttää esim digitaalisin keinoin. Liikkuvuuden tarkoituksena on myös saada tietoa, miten työelämäyhteistyötä on kehitetty toimivaksi limittäin teoriakoulutuksen kanssa. Tässäkin yhtenä tulokulmana on digitaalisuuden hyödyntäminen sekä oppilaitosten ja työpaikkojen välisen yhteistyön kekseliäät ratkaisut.

Hankkeen aikana opitut metodit, työkalut ja käytänteet mukautetaan kotoutumiskoulutuksen prosesseihin sopiviksi yhteistyössä opettajatiimin kanssa ja otetaan käytäntöön kotoutumiskoulutuksen ja muun maahanmuuttajille tarjottavan koulutuksen toteutuksessa. Tarkoituksena on jakaa tietoa hyvistä käytänteistä käyttöönotettavaksi myös muille toimijoille ja kehittää näin kotoutumiskoulutusta laajemminkin.
 

Kaipaatko lisätietoja?

Yhteyshenkilönä toimii Tanja Sandberg, 044 739 7839, tanja.sandberg@axxell.fi

 


Osaajaksi - Alla kan!


Huvudgenomförare

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Samarbetsparter

Axxell, KPedu, OSAO, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Sataedu, WinNova, Prakticum, Sedu 

Projekttid

13.11.2020 - 30.06.2022

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen

Projektets mål

Projektets målsättning är att skapa modeller för att kartlägga och följa upp studerandes grundläggande färdigheter med betoning på självskattning och utgående från detta erbjuda lågtröskelverksamhet. Vår integrering till yrkesstudierna med bättre pedagogiska lösningar generellt och speciellt för att möta studerandes individuella behov samt hur kunnande förvärvas skall vidareutvecklas.

Målsättningen innebär också att delta i projektets helhetsmål om att kartlägga redan befintligt kartläggningsmaterial och – tester, och att få till stånd en atmosfär som tillåter blivande studerande att öppet visa sina ambitioner. Ett syfte med projektet är att hitta de underpresterande och de vars ambitionsnivå är för låg i förhållande till deras potential (t.ex. p.g.a. socioekonomisk bakgrund/tradition). Målsättningen är även att stärka gemensamt arbete över nätet och stöda färdigheten i studerandes självstyrning och att stärka handledningen över nätet.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Lotta Almark, tfn 044-739 7625, lotta.almark@axxell.fi.


Dropping the baggage - Investing in the future (S.C.R.E.A.M!)


Huvudgenomförare

Het Idee (Nederländerna)

Samarbetsparter

Axxell
Bridgwater and Taunton College (UK)
Broadshoulders (UK)
Stiker Global Services (Spanien)
Dialogue Diversity Unipessoal L da (Portugal)
C.M. Skoulidi & SIA E.E. (Grekland)
Stichting Landstede (Nederländerna)

Projekttid

1.12.2020 - 30.11.2023


Projektfinansiering

Erasmus+ KA2


Projektets mål

Projektets målsättningar är att identifiera och förstå (inlärnings) beteendet hos studeranden som riskerar att avbryta eller har tidigare avbrutit sina studier inom yrkesutbildningen samt att få kunskap i hur stöda och uppmärksamma studeranden som bär på negativt bagage, så att de kan ändra det negativa till något positivt. Målsättningen är även att lära sig se, upptäcka och uppmuntra dolda talanger och stöda studeranden i att vidareutveckla dessa talanger samtidigt som man lär sig identifiera och belöna positivt beteende på ett sätt som motiverar studeranden att fortsätta implementera detta önskade beteende. Inom ramen av projektet kommer vi att utveckla metoder som stöder undervisningspersonal i att uppmuntra studeranden genom att använda grupptryck på ett positivt sätt och hur bäst implementera samarbetsinlärning. Målsättningen är även att få en inblick i och öka undervisningspersonalens kompetenser i hur öka studerandens medvetenhet om att det är de som har det slutliga ansvaret för sin inlärning och sin framtid. Fokus kommer även att vara på att bli medveten om hur undervisningspersonal kan skapa en miljö där studeranden känner sig så pass trygg att hen vågar göra misstag och lära sig från sina misstag samtidigt som studeranden kommer att utveckla sin förmåga att verbal lyfta fram hinder de möter under sin studietid så att lärare mm kan lägga in stödinsatser så fort som möjligt och därmed stöda studeranden i att studera till en examen.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Tanja Halttunen, tfn 044-739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Växla upp handledningen


Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Prakticum, Vamia 

Projekttid

1.1.2021 - 30.06.2022


Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen


Projektets mål

Projektet har tre centrala målsättningar; att skapa enhetliga tjänster för fortsatt handledning och likvärdiga möjligheter att fortsätta studier, utveckla information och handledning, studerande till studerande eller peer to peer och stöda nationell spridning av informationen. Inom ramen av projektet kommer Axxell att fokusera på att utveckla rutiner och processer som ökar studerandenas förutsättningar på egen hand söka fortsatta studier och utveckla lågtröskelverksamhet, lättillgänglighet och digitala handledningsmetoder. Syftet är även att öka utbudet att valbara kompetenspoäng bland de gemensamma examensdelar som stärker förutsättningarna för vidarestudier och således öppna upp möjligheter och alternativ samt sprida erfarenheter och goda modeller för smidiga övergångar.

Handledningsmodeller kommer att utvecklas och testas med peer to peer verksamhet, såväl intern i organisationen som externt med de andra anordnarna, utveckla handledningen via digitala verktyg så att den är lättillgänglig och erbjuder kontinuerlig och aktiv kontakt till studerande och samarbete med tredje stadiet om gemensamma former/rutiner för mottagandet av studerande från olika utbildningsanordnare på andra stadiet som kommer att studera/studerar i samma lärmiljö.

För att stöda nationell spridning deltar Axxell i de verksamheter som den nationella koordineringen av åtgärdsprogrammet arrangerar samt delar erfarenheter och modeller i nätverket.

 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Ida Fredriksson, tfn 044-739 7327, fornamn.efternamn@axxell.fi.


TASSU (Oikeus osata -ohjelma)


Huvudgenomförare

SASKY koulutuskuntayhtymä

Samarbetsparter

Axxell, Raseko, VAAIO, SSKKY, Optima, Yrkesakademin i Österbotten, Prakticum, Turun AKK, Hami, Kiipula 

Projekttid

13.11.2020 - 30.06.2022


Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen


Projektets mål

Projektets målsättning är delat i tre delområden; Stadieövergångar (handledning & karriärvägledning), vägledning/handledning i tidigt skede (förebyggande åtgärd), och utveckla processer och förfaringssätt för vidarehandledning:

Stadieövergångar (handledning & karriärvägledning):
Målsättningen för första delen är att förbättra och utveckla modell för handledning och karriärvägledning för mottagande för grundläggande undervisningen, utveckla digitala lösningar och modeller, säkerställa studerandes delaktighet i studierna direkt i början och utveckla orienteringsperioden och inleda PUK processen redan innan studierna inleds. Dessutom öka kännedom om kontinuerlig antagning och kvalitetssäkra den processen.

Vägledning/handledning i tidigt skede (förebyggande åtgärd):
Detta delområde innebär mångprofessionellt samarbete där karriärplanen används som ett verktyg i handledningen och den personliga tillämpningen. Inom projektets ramar utvecklas verksamhetsmodeller som beaktar studerandes delaktighet i studierna, utvecklar PUK processen i en mera handledande riktning, förbättrar lärare och examenshandledares handledningskunnande, samt en modell för identifiering av svårigheter, som kan leda till avbrott redan i studiernas inledning.

Utveckla processer och förfaringssätt för vidarehandledning:
Projektets målsättning för tredje delområdet fortsätter utveckla möjligheter för studerande på andra stadiet att pröva på studier vid tredje stadiet och smidiga övergångar; utveckla identifiering och erkännande av kunnande, samt delta i förnyelsearbetet av nationella kriterier för god handledning, förslag på verktyg för att utvärdera läget och hur kriterierna förverkligas i praktiken. Sprida erfarenheter och modeller mellan svenska utbildningsanordnare.

 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Ida Fredriksson, tfn 044-739 7327, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Delaktig och trygg


Huvudgenomförare

Prakticum

Samarbetsparter

Axxell, Folkhälsan Utbildning Ab, Optima, Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

30.11.2020 - 30.06.2022


Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.


Projektets mål

Detta projekt är delat i tre områden: Att utveckla de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten, att stärka verksamhetskulturen som främjar gemenskapen och att utveckla säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen.


Att utveckla de studerandes påverkningsmöjligheter och studerandekårsverksamheten, genom utveckling av studerandekårsverksamheten och delaktighet och samarbete mellan studerandekårer från olika skolor i nätverket. Utveckling av påverkningsmöjligheter för vuxna, läroavtalsstuderande och invandrare, samt utveckling av ett gemensamt kompetensintyg och plan för identifiering av kunnande för aktivt deltagande i studerandekårsverksamhet.

Att stärka verksamhetskulturen som främjar gemenskapen: Utveckla modeller för att öka pedagogers och handledares engagemang i studerandes olika skeden av sina studier för att skapa en yrkesidentitet, gemenskap, trygghet och engagemang för lyckade studier och minskade avbrott. Utöka samarbete med tredje sektorns aktörer och kommunernas ungdomsväsende för att befrämja gemenskap och välmående i vardagen. Utveckla modeller som skapar gemenskap och engagemang i distansstudier och handledning på distans.

Att utveckla säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen: Utveckla säkerheten i lärmiljön för studerande och personal, utveckla modeller för att befrämja psykisk och social säkerhet, speciellt motarbeta nät-hat och mobbning i våra lärmiljöer och på sociala medier, samt främja pedagogisk säkerhet genom att förankra processer som befrämjar likabehandling.


Är du intresserad av att veta mera?

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell: 
Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Amoove21

Huvudgenomförare:

Stiching Clusius College (Nederländerna) 

Projektpartners:

Axxell
Skjetlein Videregaende Skole (Norge)
Stiching Nordwin College (Nederländerna)
Munkagårdsymnasiet (Sverige)

Projekttid:

1.12.2019 - 31.5.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

Att unga studerande vid yrkesskolor har möjlighet att studera inlärnings- och övningsmetoder utomlands, ökar deras chanser att bli anställda i den globala ekonomin; arbetsbaserad inlärning är ytterst viktigt inom alla utbildningsnivåer, speciellt i dagsläget när arbetslöshetsgraden för ungdomar är mycket hög.
Amoove 21 projektet tar sig an dessa utmaningar genom att:
 
1) skapa ett varaktigt nätverk inom vilken man årligen erbjuder auktoriserade mobiliteter för studerande vid yrkesskolornas lantbruksutbildningar. Projektet fokuserar speciellt på utbildningsprogram för boskapsskötsel/mjölkproduktion, hästuppfödning och djurskötsel.
2) öka internationella erfarenheten och yrkeskunskap hos lärare. Undervisande lärare inom de sex partnerorganisationerna skapar EFVET enheterna/grupperna.
3) förbättra studerandes 2000-talets kompetens på så sätt att de blir mer konkurrenskraftiga inom den växande internationella arbetsmarknaden. Virtuellt genom att få handledning hemma samt genom att delta i erbjudna EFVET enheter utomlands, blir ungdomarna utrustade med digitalt, teoretiskt, praktiskt, socialt och kulturellt kunnande, vilket ökar deras chanser att bli konkurrenskraftiga i den internationella arbetsmarknaden.

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta Tanja Halttunen, 044 739 7651, tanja.halttunen@axxell.fi

 

 


LearnMob4

Huvudgenomförare:

Axxell 

Projektpartners:

Oppdal videregående skole (Norge)
SOSU Nord (Danmark)
Stichting Clusius College (Nederländerna)
Bridgewater and Taunton College (Storbritannien) 
The Placement Factory limited (Storbritannien)
Göteborg Stad utbildning Studium (Sverige)
Stiker Global Services (Spanien)
Skjetlein vgs. (Norge)
Galway Technical Institute (Irland)
Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Portugal)
Accademia Europea Di Firenze (Italien)
IZI Ltd (Malta)
Cometa Formazione Societa Cooperativa Sociale (Italien)
Next Uddannelse København (Danmark)
Het Idee (Nederländerna)

Projekttid:

1.8.2019 - 31.7.2022

Projektfinansiering:

Erasmus+

Projektet i ett nötskal:

LearnMob4 kommer att fortsätta det arbete som har påbörjats inom de tidigare LearnMob1-, 2- och 3 Erasmus+ KA1 projekten. Inom LearnMob4 kommer Axxell att ge minst 92 studenter och 42 anställda möjlighet att utöka sina färdigheter, kompetenser och kunskaper när det gäller nyckelkompetenser (soft skills), kulturell medvetenhet samt branschvisa och professionella kompetenser. Vid val av deltagare kommer Axxell att följa existerande regler när det gäller val av deltare, dessa regler poängterar starkt jämlikhet och rättvisa. Utbyten kommer att ordnas till (åtminstone) Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Spanien, Portugal, Malta och Italien.

Studerandeutbytena kommer att bestå av korta utbyten (2-3) veckor, 4-9 veckor ”långa” utbyten och Erasmus+ Pro utbyten som varar upp till 6 månader. Syftet med utbytena är att ge studeranden möjlighet att öka sina ”soft skills” samt få arbetslivserfarenhet i ett främmande land. Vid val av deltagare är fokus på vad studeranden har för nytta av utbytet, hur utbytet gagnar de studerandes personliga och yrkesmässiga utveckling. 

Personal inom Axxell som ges möjlighet att delta i en LearnMob4 rörlighet är personal som på något sätt är inkopplade i studerandeutbyten, till exempel handledande lärare, assistenter, examenshandledare och internationella kontaktpersoner. Målsättningarna med personalutbytena är bland annat att öka personalens kulturella medvetenhet och kompetens, utveckling av ”soft skills” samt att göra dem bättre rustade för att handleda och stöda studeranden som kommer att delta i internationella utbyten till/från Axxell i framtiden. Syftet är även att göra dem medvetna om att fastän yrkesutbildningen förverkligas olika i alla europeiska länder, ligger fokus alltid i att utveckla och fördjupa studerandens färdigheter, kunskaper och kompetenser inom ramen av yrkesutbildningen.
 

Är du intresserad av att veta mera?

Kontakta den internationella gruppen via mail: international@axxell.fi

 

 


VET@work

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ finansierat utvecklings (KA2) projekt som strävar efter att förstärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. I projektet samarbetar såväl arbetslivets representanter och representanter från yrkesutbildningen från 5 europeiska länder.

Projekttid: 1.9.2018 – 31.8.2021

Projektets målsättningar är att:

 1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att skapa en handbok som består goda samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 2. Genom samarbete med arbetslivet skapa möjligheter för nya innovativa undervisningsmetoder och pedagogiska modeller inom/för yrkesutbildningen
 3. Dela erfarenheter och klargöra goda modeller för pedagogiskt samarbete mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 4. Skapa en elektronisk handbok som möjliggör implementeringen av 12 olika pedagogiska samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Förväntade resultat:

Inom ramen av VET@work kommer det att skapas en online handbok som består av 12 olika pedagogiska modeller för samarbete mellan yrkesutbildare och arbetslivet. Handboken kommer att ge praktiska råd och förslag hur implementera dessa modeller. Målet med handboken är att:                       

Förstärka samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen när det gäller utvecklingen av pedagogiska modeller

 • Öka möjligheten att utbilda studeranden med de kunskaper/kompetenser som arbetslivet behöver
 • Göra steget från yrkesutbildningen till arbetslivet smidigare
 • Öka kvaliteten på yrkesutbildningen
 • Öka förståelsen för olika samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Axxells koordinerar projektet. Övriga deltagande organisationer är:

 • Raseborgs stad, Finland
 • Broadshoulders Ltd, Storbritannien
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Island
 • Harsnyrtistofan Medulla, Island
 • Het Idee, Nederländerna
 • Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike

Mera information om projektet finns på projektets hemsida: https://thalttun.wixsite.com/vetatwork