&nsbp;

Projektit

Axxell osallistuu useisiin projekteihin sekä koordinoivana osapuolena että osallistuvana osapuolena. Kotimaisten projektien lisäksi Axxell osallistuu myös kansainvälisiin projekteihin. Alla löydät kaikki projektit joihin Axxell osallistuu, sekä ruotsinkieliset, suomenkieliset ettö kansainväliset. Klikkaa linkkiä päästäksesi päättyneisiin projekteihin. Projekti on esitelty projektin kielellä (ruotsinkieliset projektit ruotsiksi ja suomenkieliset suomeksi).

Kansalliset projektit

Nya vägar till studier och examen
mLearning AR – Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Kansainväliset projektit

LearnMob3
AppMentor
Bridging L2 with working life
DIDO - Dropping in the drop-outs
WorkSafe

Päättyneet projektit

Projektit

Yhdessä Parasta! - Etelä 1

Pääkoordinaattori

Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Partnerit

Axxell, Kiipulan ammattiopisto, Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä, Lahden konservatorio Oy, Liikuntakeskus Pajulahti, Luksia, Pop & Jazz Konservatoorion Säätiö sr, Prakticum

Projektiaika

1.8.2020 - 30.4.2022

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke. 

Projektin tavoite

Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeessa työskennellään kolmella tavoitealueella. Hanke on olsa kolmen Yhdessä Parasta! – Etelä 1 -hankkeen laajempaa hankeverkostoa, joka työskentelee yhdessä vertaisoppien kaikilla tavoitealueilla ja siten edistää jokaisen verkoston osahankkeiden tavoitteita (Teams-sparraukset, työpajapäivät, materiaalien kehittäminen ja jakaminen. Hankeverkosto osallistuu aktiivisesti myös valtakunnallisiin tapahtumiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn.

Tavoite 1: HOKS-prosessin kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen (mm. käytäntöjen yhtenäistäminen, opiskelijan osallisuuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vertaistuki)
Tavoite 2: Koulutus- ja oppisopimusprosessien kokonaisvaltainen kehittäminen ja laadun parantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa
Tavoite 3: Työelämässä oppimisen palveluprosessin ja kumppanuuksien kehittäminen yhdessä työelämäasiakkaiden kanssa (erityisesti arjen kumppanuus ja strateginen kumppanuus) 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Riitta Laukkanen, puh 044 739 7686 ja Linda Saarimäki, puh 044 739 7849, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Ammattien Taitoavain

Pääkoordinaattori

Taitotalo (aiemmin Amiedu)

Partnerit

Axxell, Careeria, Eiran aikuislukio

Projektiaika

12.4.2019 - 31.12.2020

Projektirahoitus

Opetushallituksen rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Tavoitteena on perehdyttää opettajia avaamaan kielitaitotasoja ammattiin tähtääviin opiskelijoille. Hankkeessa tuotetaan itsearviointiin soveltuvaa materiaalia, joka auttaa opiskelijaa ymmärtämään paremmin, millaista kielitaitoa työelämässä ja tavoiteammatissa tarvitaan. Hankkeessa hyödynnetään aiemman Taitoavain-hankkeen (OPH 2017-2018) työpajamallia ja materiaaleja. Siinä muokataan ja syvennetään helppolukuista taitotasoasteikkoa eri ammattialoille sopivaksi keskittymällä eri alojen tilanteisiin ja tekstilajeihin. Tuottamistaidoissa tuotetaan alakohtaisia näytesuorituksia ja kootaan esimerkkejä eri alojen vaatimista ymmärtämistaidoista. Hanke lisää S2-opettajien ja ammatillisten opettajien yhteistyötä, ja tuotokset ovat hyödyllisiä myös uudistuneen kotoutumiskoulutuksen päättövaiheen opettajille. Taitotasoasteikko konkretisoi myös työnantajille, mitä eri tasoilla olevat oppijat osaavat.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimivat Henna Vikman, puh 044 739 7830 ja Elina Tuomikoski, puh 044 739 7854, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Axxell i rörelse

Mottagare av bidragRegionförvaltningsverkets logo

Axxell

Projekttid

1.8.2019 - 31.12.2020

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket.

Bidragets användningsändamål

Rörelse i skolvardagen, fysisk aktivitet, gymnastik och ergonomi har haft en underordnad betydelse i
yrkesutbildningen. Det vill Axxell ändra på, den verksamheten vill Axxell nu ge utrymme för i vardagen. Axxell har anställt en projektansvarig vars uppdrag är att konkret jobba med upprätthållande av arbetsförmågan och välbefinnandet. Man vill skapa ett arbetsklimat där fysisk aktivitet är naturlig och välkommen och där såväl personal som studerande förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande och inlärning. Axxell vill skaffa rekvisita som gör det effektivt och roligt. Axxell vill hitta modeller där såväl professionella krav (branschens krav) på motion och rörelse som ett holistiskt krav utgående från hela individens välbefinnande tillmötesgås. Man vill ge studerande, speciellt de som flyttar till ny studieort, möjligheter att prova på olika motionsformer och att bli bekanta med det lokala utbudet och hitta det som passar just hen.

Mål

1) att alla studerande, såväl ungdomar som vuxna, i sin personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) har ett mål för sin fysiska aktivitet och en plan för hur det skall uppnås
2) att få till stånd en attitydförändring så att alla i personalen förstår vikten av fysisk aktivitet och uppmuntrar till det
3) att skapa modeller för hur fysisk aktivitet kan höjas inom Axxell

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Hanna Andersson, tfn 044 739 7361, fornamn.efternamn@axxell.fi.


LearnMob3

Axxell erbjuder studerande möjligheten att ansöka om stipendier inom ramen för LearnMob 3-projektet, som finansieras via Erasmus+ KA1 programmet för yrkesutbildning. Projektet möjliggör att studerande inom yrkesutbildning kan delta i internationella utbyten under läsåret 2018-2019 samt 2019-2020. Man har möjlighet att ansöka  om ett utbyte till följande länder: Danmark, *Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien och *Sverige. Länder märkta med *gäller enbart social och hälsovård. För att få till stånd en rättvis och kvalitativ urvalsprocess så har vi slagit fast deadlines för när ansökan om LearnMob3 utbyten bör vara inlämnad för att den ska behandlas:

 • Deadline 1 är 31.8.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.10.2018 – 31.1.2019
 • Deadline 2 är 21.12.2018 för UA-perioder som inleds mellan 1.2.2019 - 14.6.2019
 • Deadline 3 är 18.4.2019 för UA-perioder som inleds mellan 1.8.2019 – 1.11.2019

Mera information samt ansökningsblanketter fås per e-post: international@axxell.fi

Broschyr


WorkSafe

Huvudgenomförare

Axxell Utbildning Ab (Finland)

Projektpartners

Charlottenlund Upper Secondary School (Norge)
ROC Noorderpoort (Nederländerna)
CFAI Adamic (Frankrike)
Education and Mobility Orsan Projects Elk. Koop Txikia (Spanien)
IKASLAN GIPUZKOA ASSOCIATION OF VOCATIONAL TRAINING (Spanien)

Projekttid

1.9.2017 - 31.8.2019

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Samla, jämföra och förtydliga riktlinjer för arbetssäkerhet inom metall och bygg branschen samt lyfta fram skillnader i regler gällande arbetssäkerhet i Finland, Norge, Nederländerna, Frankrike och Spanien
 • Öka arbetssäkerheten under inlärning i arbete (både nationellt och i de länder som deltar i projektet) inom metall och byggbranschen
 • Skapa en ”databas” (toolbox) som innehåller information gällande arbetssäkerhet inom ramen av metall och byggbranschen
 • Skapa en online kurs i hur försäkra arbetssäkerheten under inlärning i arbetet inom ramen av metall och byggbranschen

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


DIDO - Dropping in the drop-outs

Huvudgenomförare

CVO Antwerpen (Belgien)

Projektpartners

Axxell Utbildning Ab (Finland)
Stiching ROC West-Brabant (Nederländerna)
AidLearn (Portugal)
HF & VUC FYN Ringen (Danmark)
Richard-Riemerschmid-Berufskolleg (Tyskland)

Projekttid

1.10.2017 - 30.9.2020

Projektfinansiering

Erasmus+ KA2

Projektets mål

 • Analysera och jämförade vanligaste orsakerna för varför unga vuxna hoppar av studierna
 • Utbyta goda modeller som hindrar att unga vuxna avbryter sina studier samt hur man bäst handleder studeranden som är i risk att avbryta sina studier
 • Utveckla konkreta redskap som möjliggör att man snabbare kan upptäcka och inflika när en ung vuxen är i risk för att avbryta sina studier
 • Skapa en samling av checklistor, att-göra-listor, förslag på handlingar som gör att antalet unga vuxna som avbryter sina studier minskar.
 • Skapa metoder för att stöda samarbetet mellan ett nätverk som består t.ex. av examenshandledare, studiehandledare, lärare mm utgående från ett Europeiskt koncept

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Tanja Halttunen, tfn 044 739 7351, fornamn.efternamn@axxell.fi

 


mLearning AR - Mobilt lärande, förstärkt kunnande och spelifiering

Huvudgenomförare

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Optima, Varia (Vasa Yrkesinstitut)

Projekttid

15.11.2016 - 31.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansierias av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

mLearning & AR (förstärkt verklighet)

 • förbättra studerandes prestationer och resultat genom användning av mobiler för att studerande ska få lättillgänglig information, handledning och ett ändamålsenligt studiematerial.
 • hitta metoder och modeller för att förstärka verkligheten i studerandes yrkesverksamma omgivning med mobila verktyg (AR)

Learn Trigger

 • spelifiering (utnyttjande av spelmekanismer för lärande) för en snabbare och personligt tillämpad studiegång

eLärande och virtuell verklighet (VR)

 • söka och utvärdera lätthanterliga, förmånliga tjänster och system som ska vara lätta att ta till sig oberoende av tidigare tekniska (programmerings)kunskaper.
 • labbverksamhet och simulation genom VR för att tex kunna träna praktiska moment i en säker och trygg miljö, eller att träna på tex sociala färdigheter

Kontaktuppgifter till projektansvarig inom Axxell

Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi


AppMentor (2016-1-FI01-KA202-022668)

Axxell utbildning beviljades projektfinansiering via Erasmus+ programmet och projektet börjar den 1.9.2016 och tar slut 31.8.2018. Projektpartners är:

 • Axxell Utbildning AB, Finland
 • Broadsholders, Storbritannien
 • IFSAT, Nederländerna
 • Charlottenlund Videregpende Skole, Norge
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike
 • Verkmentaskolinn a Akureyri, Island
 • Education & Mobility, Spanien

Målsättningarna med AppMentor är:

1) överföra & implementera mobil inlärning till arbetsplatserna.

2) uppmuntra arbetsplatshandledare att använda mobil teknologi (t.ex. appar, social media) som ett komplement och stöd då de handleder studeranden under inlärning i arbetet.

3) fördjupa + stärka samarbetet och informationsspridningen mellan arbetsplatshandledare och handledande lärare genom att skapa virtuella verktyg.  

4) försäkra oss om att alla studeranden, oberoende av var de gör sin inlärning i arbetet period, får konstruktiv och kontinuerlig handledning samt att kvaliteten av handledningen och inlärningen höjs under inlärning i arbetet.

5) introducera verktyg, metoder och material som stöder både arbetsplatshandledaren i sitt arbete som handledare och studeranden i sin inlärningsprocess under inlärning i arbetet

AppMentor projektet kommer att fortsätta arbeta med att utveckla handledningsprocesser under inlärning i arbetet. I detta projekt kommer fokus att ligga på hur implementera mobil teknologi i handledningsprocesser så att man m.h.a. mobil teknologi kan stöda studeranden och arbetsplatshandledaren före, under och efter en IA period. Inom ramen av projektet kommer vi att testa och utvärdera olika former av mobil teknologi, sociala medier och appar för att kunna kartlägga och beskriva vilka som lämpar bäst i handledningen av studeranden samt de kan användas som ett komplement till de IA handledningsmetoder som nu tillämpas.

Varför AppMentor projektet? Idag då allt mer vikt läggs på inlärning i arbetet och yrkesprov är det viktigt att både studeranden och arbetsplatshandledarna får det stöd de behöver. Genom att vi via AppMentor projektet kan börja testa och implementera sociala medier på ett konstruktivt sätt i handledningssituationer kommer vi att i den nära framtiden kunna ge studeranden och arbetsplatshandledare det stöd och den handledning de behöver på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. En annan orsak till varför ett projekt som AppMentor är aktuellt är att studeranden idag allt mer utnyttjar mobilteknologi för att söka och sprida information, kommunicera och för att dela erfarenheter. Tidigare projekt har visat bevis på att många arbetsplatshandledare är vana med att använda sociala medier och att de är medvetna om att sociala medier stöder informations och kunskapsspridning. Vad arbetsplatshandledarna och studeranden anser sig sakna är träning i och kunskap om hur använda sociala medier som ett komplement för att stöda inlärningen och hur man bäst kan komplettera handledningsprocessen med mobil teknologi. Via AppMentor kommer vi att skapa verktyg och modeller för hur mobil teknologi kan användas i handledningssituationer.

Eftersom vi strävar efter att få arbetsplatshandledare att börja använda sig av mobil teknologi då de handleder studeranden kommer vi att samarbeta med arbetslivet. Vi kommer även att involvera inlärning i arbetet handledare och studeranden i projektet. Från Axxell deltar Tanja Halttunen (projektkoordinator), Johanna Lind (medlem i IA gruppen), Erika Silventoinen (medlem i IA gruppen) och Peter Hartman i projektteamet. Även om AppMentor fokuserar på ungdomsutbildningen är målet att sprida resultaten och modellerna till vuxenutbildningen så att även vuxenutbildningen har nytta av projektet.


Nya vägar till studier och examen

Huvudgenomförare

Optima

Samarbetsparter

Axxell, Inveon, Prakticum och Yrkesakademin i Österbotten

Projekttid

4.11.2016 - 15.12.2017

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Projektets mål

 1. Huvudmålet är att på ett övergripande sätt arbeta med processerna för personlig tillämpning för yrkesutbildningens kundgrupper

 2. Förfarandena för identifiering och erkännande av kunnande utvecklas så att kunnande som förvärvats i arbete, fritidsintressen eller på andra sätt synliggörs.

 1. Utveckla flexibla lösningar utgående från examensdelar. Examensdelar är de helheter som byggs upp under kortare tidsperioder och på det sättet uppnår vi följande mål

 • Vi kan ha fortlöpande ansökan
 • Avläggande av examen tidigareläggs
 • Förbättra utbildningens tillgänglighet
 • Genomströmning och minskade avbrott

Är du intresserad av att vera mera?

Kontaktperson inom Axxell: Lillemor Norrena, tfn 044 739 7356, fornamn.efternamn@axxell.fi


Nya lärmiljöer

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Optima, Koulutuskeskus Brahe, Prakticum, Kpedu

Projekttid

1.8.2019 - 31.12.2021

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Med detta projekt eftersträvas utveckling av metoder och lärmiljöer som stöder individuella studievägar i den nya yrkesutbildningen. Utvecklingsarbetet tar avstamp i ett mångsidigt samarbete lokalt och regionalt, i ett nationellt nätverk där en levande tvåspråkighet tar stöd i utvecklingen medintresseparter från tredje stadiet, både på finska och svenska. Utbildningsorganisationerna på andrastadiet utvecklar sina lärmiljöer och sin metodik med input från tredje stadiets forskningsbaserade erfarenheter, där digitalisering och ny teknologi medför nya lär- och handledningsmöjligheter med ett nyhetsvärde i hur en analys av framtidsscenarion formas till konkreta utvecklingsprojekt vid de olika projektparterna.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Peter Hartman, tfn 044 739 7690, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Luomumpi Varsinais-Suomi

Pääkoordinaattori

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Partnerit

Axxell Brusaby sekä ProAgria Länsi-Suomi

Projektiaika

1.8.2018 - 31.12.2020

Projektirahoitus

Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. 

Projektikuvaus

Luomumpi Varsinais-Suomi on alueellinen tiedonvälityshanke luomutuotannon käytännöistä ja mahdollisuuksista. Se on suunnattu luonnonmukaisesta ja ympäristöystävällisestä maatalous- ja puutarhatuotannosta kiinnostuneille ja jo alalla toimiville henkilöille. 
Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoisuutta luomutuotannosta sekä rakentaa uusia toimintamalleja luomusta kiinnostuneiden ja luomutoimijoiden, kuten luomuyrittäjät sekä luomuneuvontaa ja -koulutuspalveluja tuottavat tahot, yhteen saattamiseksi. Hankkeen aikana tullaan järjestämään maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia, joilla lisätään luomun näkyvyyttä ja luodaan positiivista luomuimagoa alkutuotantoon sekä tehdään tutuksi luomuun liittyvää palveluketjua alkutuotannon toimijoille. Hanke tuottaa alueellisten luomutoimijoiden ja luonnonmukaisemmasta tuotannosta kiinnostuneiden käyttöön uudenlaisia innovatiivisia tiedotusmateriaaleja. Hanke palvelee alueellisia luomutoimijoita tiedon, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Hankkeen tavoitteena on edistää luomualan kehitystä ja kasvua Varsinais-Suomessa erityisesti luomukotieläintuotannon, puutarhatuotannon sekä peltokasvien viljelyn osalta. 

Axxellin vastuulla on hankkeen ruotsinkielinen toteutus ja edunvalvonta. Axxell vastaa erityisesti verkostojen luomisesta ruotsinkielisillä alueilla, ruotsinkielisestä tiedottamisesta ja tietopankkiaineiston kielellisen kattavuuden varmistamisesta. Axxell osallistuu muiden hankeparterien kanssa hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Tomas Björkroth, puh 044 739 7276, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Arvot edellä kohti avaintaitoja

Avustuksen saaja

Axxell

Projektiaika

1.5.2020 - 30.6.2021

Projektirahoitus

Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Projektin tavoite

Hankkeen tavoitteena on
- Tehostaa työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien maahanmuuttajien asiakashankintaa
- Motivoida kohderyhmä jatkuvaan oppimiseen osaamisen tunnistamisen keinoin
- Saada kohderyhmän osallistuja houkuteltua vapaaehtoiseen maksuttomaan avaintaitokartoitukseen
- Luoda ammatilliseen kontekstiin sidottuja avaintaitokartoituksen tehtäviä Ranskan mallin mukaisesti
- Pilotoida ja kehittää avaintaitokartoituksia koko hankkeen ajan niin, että niistä muodostuu lopulta yhteismitallinen avaintaitoja mittaava menetelmä
- Tunnistaa osallistujan avaintaito-osaaminen ammatilliseen kontekstiin sidotun avaintaitokartoituksen perusteella (Ranskan malli).
- Luoda motivoiva osaamiskeskustelumalli pedagogisine piilo-opetussuunnitelmineen (Ranskan malli)
- Luoda jatko-ohjausmalli, joka perustuu avaintaitokartoitustuloksiin ja tarjolla oleviin koulutusmahdollisuuksiin.

Haluatko tietää enemmän?

Yhteyshenkilönä toimii Riitta Laukkanen, puh 044 739 7686, sähköposti: etunimi.sukunimi@axxell.fi.


Working Quality 2022 (WQ 2022)

Huvudkoordinator

Yrkesakademin i Österbotten (YA!)

Samarbetsparter

Axxell, Vamia, Folkhälsan utbildning Ab

Projekttid

1.1.2020 - 31.12.2021

Projektfinansiering

Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen

Projektet i ett nötskal

Allt utvecklingsarbete utgår från strategin, Mot toppkvalitet - kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen till år 2030. Arbetet är öppet och partnerskap genomsyrar arbetet. Projektet Working Quality 2022 jobbar aktivt inom alla fyra tyngdpunktsområden.

1. Kvalitetsledningen är helhetsbetonad. Kvalitetsledningen ska följa riktlinjerna i lagstiftningen och ha koppling till organisationernas strategier, till arbets- och näringslivet och andra utbildningsaktörer.

2. Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten. Kundfokus ska lyftas fram samt nyckeltal. Involvera kundgrupperna via dialog. Inom  organisationerna är en viktig uppgift att definiera de olika kundgrupperna för att kunna utveckla verksamheten och föra aktiv kommunikation med kunderna. Vi prioriterar verksamheten enligt kundgrupperna. Utvecklar kundorienteringen internt, externt, nationellt och internationellt.

3. Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet är en permanent del av verksamheten. Riskbedömning-kartläggning där vi har goda modeller för och erfarenheter av riskstyrning och -hantering, vilka vi kan sprida genom nationellt nätverkssamarbete. Prognostiseringsverktyg, utvärderingsinformation används för att få bästa kundfokus. Peer Review och Peer Learning samt benchmarking är viktiga innehåll i verksamheten genom aktivt samarbete, kompanjonskap och delande av utvecklingsarbetet och erfarenheter, modeller lära sig tillsammans. Utbildninsplattformen Padlet gör arbetet genomskinligt och alla intresserade kan delta, lokalt, regionalt, nationellt och även internationellt.

4. Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt. Gemensamma nyckeltal används inom nätverket. Valda nyckeltal har en koppling till riskstyrningen. Fokus på valda strategiska, operativa mål.

Är du intresserad av att vera mera?

Kontakta Timo Laurila, tfn 044 739 7348, fornamn.efternamn@axxell.fi.


Bridging L2 with working life

Koordinoija

Axxell (Suomi)

Osallistujat

Ruotsi (SFI Söderort), Norja (OVO SKU), Tanska (VSK), Islanti (Mimir)

Aikataulu

Projekti oli kaksivuotinen, alkoi kesällä 2016 ja päättyi kesäkuussa 2018. Alussa tehtiin työnantajien ja opettajien tarvekartoitus ja analysointi (syksy 2016), josta jatkettiin materiaalien kokoamiseen (talvi - kevät 2017), ja edelleen pilotoinnin 1. vaiheeseen (kevät – syksy 2017). Tästä edettiin harjoitusten kokoamiseen ja opetusvideoiden tekemiseen (syksy – talvi 2017). Projekti päättyi materiaalien julkaisemiseen ja loppuraporttiin (kesä 2018).

Tavoitteet

Projektin tavoitteena oli tukea kielen oppimista työpaikoilla. Työnantajien ja opettajien ohjekirjat pitävät sisällään tietoa harjoittelijoiden ohjaamisesta harjoittelujaksoille sekä harjoittelun tavoitteista kielen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi projektin tarkoituksena oli koota parhaita harjoituksia sekä opetusvideoita tukemaan erilaisia kommunikointitilanteita työpaikoilla.


VET@work

VET@work (2018-1-FI01-KA202-047198) är ett Erasmus+ finansierat utvecklings (KA2) projekt som strävar efter att förstärka samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet. I projektet samarbetar såväl arbetslivets representanter och representanter från yrkesutbildningen från 5 europeiska länder.

Projekttid: 1.9.2018 – 31.8.2021

Projektets målsättningar är att:

 1. Förbättra samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet genom att skapa en handbok som består goda samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 2. Genom samarbete med arbetslivet skapa möjligheter för nya innovativa undervisningsmetoder och pedagogiska modeller inom/för yrkesutbildningen
 3. Dela erfarenheter och klargöra goda modeller för pedagogiskt samarbete mellan arbetslivet och yrkesutbildningen
 4. Skapa en elektronisk handbok som möjliggör implementeringen av 12 olika pedagogiska samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Förväntade resultat:

Inom ramen av VET@work kommer det att skapas en online handbok som består av 12 olika pedagogiska modeller för samarbete mellan yrkesutbildare och arbetslivet. Handboken kommer att ge praktiska råd och förslag hur implementera dessa modeller. Målet med handboken är att:                       

Förstärka samarbetet mellan arbetslivet och yrkesutbildningen när det gäller utvecklingen av pedagogiska modeller

 • Öka möjligheten att utbilda studeranden med de kunskaper/kompetenser som arbetslivet behöver
 • Göra steget från yrkesutbildningen till arbetslivet smidigare
 • Öka kvaliteten på yrkesutbildningen
 • Öka förståelsen för olika samarbetsmodeller mellan arbetslivet och yrkesutbildningen

Axxells koordinerar projektet. Övriga deltagande organisationer är:

 • Raseborgs stad, Finland
 • Broadshoulders Ltd, Storbritannien
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri, Island
 • Harsnyrtistofan Medulla, Island
 • Het Idee, Nederländerna
 • Stichting Welzijn Lelystad, Nederländerna
 • Nantes Terre Atlantique, Frankrike

Mera information om projektet finns på projektets hemsida: https://thalttun.wixsite.com/vetatwork


Idékick (Erasmus+)

Idékick är ett av Utbildningsstyrelsen finansierat Erasmus+ KA1 projekt. Projektet påbörjades 1.6.2017 och slutar 31.5.2019. Idekick förverkligas i form av studiebesök för arbetsgrupper bestående av arbetslivets representanter och Axxells personal. Längden på utbytet är totalt fem dagar (mån-fre).

Projektets målsättningar är att:

 • ge personalen ökade färdigheter i att samarbeta i en mångkulturell gemenskap och öka personalens förmåga att handleda studeranden som deltar i internationella utbyten
 • implementera innovativa pedagogiska modeller som höjer kvaliteten av yrkesutbildning
 • öka antalet personer som kan stöda studerande som deltar i internationella utbyten
 • fördjupa och förbättra samarbetet med arbetslivet samt öka arbetslivets beredskap att handleda studeranden som kommer på internationella utbyten

Deadlines för ansökan om utbyten är: 28.9.2018

Ansökningsblanketten samt mera information om utbytena fås via international@axxell.fi