Studier vid yrkeshögskola kändes som naturlig fortsättning efter Axxell

Klar med sin närvårdarexamen från Axxell studerar 20-åriga Matilda Tallroth för tillfället vidare till ergoterapeut vid yrkeshögskolan Arcada.

Att efter nian välja närvårdarutbildningen vid Axxell i Raseborg var ett rätt enkelt beslut för Tenalabon Matilda Tallroth.

– Min mamma jobbar inom vården och jag visste att jag också själv vill ha ett människonära jobb, säger hon.

Ursprungligen var planen att efter examen antingen börja jobba som närvårdare eller studera vidare till sjukskötare.

– Så kom en ergoterapeut till skolan och berättade om sitt jobb vilket gjorde att jag fick upp ögonen för möjligheten. Jag kände att det vill också jag bli.

Naturligt steg

Ergoterapeututbildning på svenska erbjuds av yrkeshögskola Arcada i Helsingfors där Matilda Tallroth nu studerar andra året.
Vad gör en ergoterapeut?

– Arbetsfältet är ganska brett. Ergoterapeuter jobbar med människor med olika funktionsvariationer eller problematik. Tillsammans med klienterna hittar man alternativa lösningar eller hjälpmedel för att de ska kunna göra det de önskar och på så sätt få en så meningsfull vardag som de vill ha.
Studierna vid Arcada löper bra och också själva antagningsprocessen till skolan gick smidigt.

– Antagningen bestod av en del där vi svarade på frågor utifrån text vi läst, samt av en personintervju och en gruppuppgift där man skulle visa hur man fungerar ihop med andra, berättar Matilda.

Hon har inte upplevt omställningen från Axxell till Arcada som speciellt stor.

– Jag var rätt bra förberedd och att studierna följt tätt på varandra har säkert också gjort det hela lättare. Visst kräver studier vid yrkeshögskola en del mer men det kändes ändå som ett naturligt steg.

Nytta av närvårdarexamen

Även om hon inte haft möjlighet att räkna något till godo tycker Matilda att hon har nytta av sin närvårdarexamen i sina nuvarande studier.

– Jag upplever det som en stor fördel att jag är van vid att jobba med människor och har också fått bra feedback om det från mina lärare, säger hon.

Efter att hon fick sin examen har Axxell inlett ett samarbete som gör övergången smidigare för den som vill fortsätta studera vid yrkeshögskolan Novia. Som en del av sin Axxellexamen kan man avlägga högskolestudier och säkra sig en studieplats.

– Det låter som en bra grej. För vissa kan steget från yrkesutbildning till yrkeshögskola säkert vara jobbigt och det att man får in lite av foten gör det hela lite lättare.

Fler möjligheter

Till det Matilda själv uppskattade under sina Axxellstudier hörde besöken från representanter av olika yrkesgrupper som berättade om sina jobb och studier.

– Utan det skulle jag knappast själv ha känt till möjligheten att bli ergoterapeut, säger hon.

Ergoterapi är också vad hon vill jobba med när hon efter 3,5 år av studier blir klar från Arcada.

– Hittar jag inte jobb som ergoterapeut har jag min närvårdarutbildning att falla tillbaka på, vilket jag är glad över. Jag tycker fortfarande om närvårdaryrket och gör inhopp ibland även om jag i studieväg kände att jag ville gå vidare.

Text och bild: Agneta Sjöblom