Koulutus:
Toimitilahuoltaja, Karjaa - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (monimuoto)

Toimitilahuoltajakoulutus alkaa syyskuussa 2020 (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto)

Toimitilahuoltaja huolehtii siitä, että ympäristö on siisti ja puhdas. Ammattimaisen henkilökunnan kysyntä on suuri ja sinulla on hyvät mahdollisuudet saada työtä koulutuksen jälkeen. Toimitilahuoltajan työ on liikkuvaa ja työ voi sisältää erilaisia työtehtäviä eri työpaikoissa.

Koulutus

Koulutuksen aikana opit siivoamaan ammattimaisesti erilaisten laitteita, työkaluja ja puhdistusaineita käyttäen. Opit käyttämään moderneja ja taloudellisia työtapoja. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja lähiopetusta järjestetään 2 päivää viikossa ja 3 päivää viikossa on etäopiskelua. Koulutukseen kuuluu myös työssäoppimista ja näyttöjä. Koulutuksen laajuus ja kesto määräytyy kunkin opiskelijan kohdalla, henkilökohtaistamisen yhteydessä tehtävässä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Suunnitelman laadinnassa huomioidaan opiskelijan lähtötaso sekä työtehtävien osaamisvaatimukset. Koko tutkinnon suorittaminen vie noin 2 vuotta. Koulutus on kaksikielinen (suomi/ruotsi).

Tutkinnon suorittaminen

Koko tutkintoon kuuluu kolme pakollista tutkinnon osaa; perussiivouspalvelut ja ylläpitosiivouspalvelut ja asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen. Valinnaisissa tutkinnonosissa voit suunnata osaamistasi ja valita oman kiinnostuksen mukaan.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnittella ja toteuttaa puhtauspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa, joita ovat asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, kodin erityistilanteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

Voit myös valita puhtauspalevlut kodin erityistilanteissa, tai vaateiden ja tekstiilien huoltaminen.

On myös mahdollista suorittaa yhden tai useampia tutkinnon osia (osatutkinto).

Työmahdollisuudet

Toimitilahuoltajana voit työskennellä kaupassa, tavaratalossa, koulussa, päiväkodissa, palvelutalossa, sairaalassa, uimahallissa, hotellissa, yrityksissä, teollisuudessa, matkustajalaivoissa tai siivousyrityksessä, joka hoitaa siivouksia urakkana.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksena. Ole yhteydessä oppisopimus-suunnittelija Klara Roos, puh. 044-739 7359 tai klara.roos@axxell.fi.

Tutkintoperusteet löydät https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/esitys/4221361/reformi/rakenne


Koulutuksen tiedot

Koulutuksen nimi

Toimitilahuoltaja, Karjaa - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (monimuoto)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Ratakatu 75
10300 Karjaa

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Ruotsi

Suomi

Alkupäivämäärä

07 syys 2020

Loppupäivämäärä

23 kesä 2022

Viimeinen hakupäivä

02 elo 2020

Yhteyshenkilö

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Koulutuksen nimi

Toimitilahuoltaja, Karjaa - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (monimuoto)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Axxell i
Axxell i

Ratakatu 75
10300 Karjaa<()

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Suomi

Laajuus

Alkupäivämäärä

07 syys 2020

Loppupäivämäärä

23 kesä 2022

Viimeinen hakupäivä

02 elo 2020

Yhteystietohenkilö

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Koulutuksen nimi

Toimitilahuoltaja, Karjaa - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (monimuoto)

Koulutus järjestetään osoitteessa

Ratakatu 75
10300 Karjaa

Koulutuksen tyyppi

Ammatillinen perustutkinto

Koulutuskieli

Suomi

Laajuus

Alkupäivämäärä

07 syys 2020

Loppupäivämäärä

23 kesä 2022

Viimeinen hakupäivä

02 elo 2020

Yhteystietohenkilö

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fiLokalvårdarna har ett mångsidigt jobb

Linda Friberg arbetar som lokalvårdare på Raseborgs sjukhus, där hon trivs väldigt bra.

– Jobbet är omväxlande. Jag städar, bäddar sängar, delar ut mat – arbetet innebär många patient- och kundkontakter.

Samtidigt är Linda Friberg en av de tio studerandena på Axxells lokalvårdarutbildning i Karis, som inleddes i april 2019.

Att hon nu studerar för en bransch där hon redan jobbar är inte långsökt. Dels möjliggör en examen en eventuell fast anställning i framtiden, dels vill hon bli bättre på det hon gör.

– Vi går igenom allting grundligt. Jag lär mig hela tiden nytt. Nu har jag börjat tänka mera på till exempel ergonomin och hur jag utför olika arbetsuppgifter, säger Linda Friberg som studerar genom ett läroavtal mellan arbetsgivaren och skolan.

Ekaterina Beliaeva fick nys om utbildningen på nätet. Också hon har klara mål med studierna, nämligen att skaffa sig en examen som hjälper henne att få ett jobb och att samtidigt förkovra sina kunskaper i landets språk.

– Jag har alltid tyckt om städverksamhet, säger Ekaterina Beliaeva och berättar att hon redan lärt sig mycket nytt om till exempel användningen av kemikalier.

Ekaterina Beliaeva och Linda Friberg säger att studierna är intensiva, men att de trivs med takten.

Praktik på hösten

Studierna ger en grundexamen inom rengöring- och fastighetsbranschen och de förverkligas som en flerformsutbildning som i det här fallet innebär två närstudiedagar per vecka.

Hittills har gruppen lärt sig mer om underhållsstädning, kundbetjäning, säkerhet i arbete, arbetarskydd och hur man fungerar i en arbetsgemenskap.

Deltagarna har också lärt sig att använda en kombinationsmaskin, det vill säga en maskin som rengör golvytor.

Färdigheterna ska studerandena nu använda sig av under sin första praktikperiod som inleds i början av augusti och pågår i nio veckor. Linda avlägger sin praktik på sjukhuset, medan Ekaterina har en praktikplats på folkakademin och kursgården Lärkkulla där hon tidigare läst finska och där hon också fungerat som assistent för ryskspråkiga studerande.

Många ämnen

I utbildningen ingår också gemensamma ämnen såsom modersmål, matematik, fysik och kemi. Här blir det fråga om kvällsundervisning för de tio lokalvårdarstuderandena.

– De har också hemuppgifter och distansuppgifter. Det blir en hel del att läsa, säger Nina Sandström som fungerar som lärare inom utbildningen.
Linda Friberg och Ekaterina Beliaeva nickar medhållande.

– Det har varit intensivt och mycket att tänka på. Samtidigt är det roligt, säger Linda.

Ekaterina konstaterar att hennes tidigare föreställning att städning är en enkel grej som vem som helst kan fixa med en mopp och lite vatten kommit på skam.

Flera fördelar

En lokalvårdarexamen garanterar ett arbete inom branschen, säger Nina Sandström.

Hon lyfter gärna fram flera fördelar med jobbet: Lokalvårdarna samarbetar med många olika yrkesgrupper, de träffar dagligen mycket människor och arbetet utförs ofta dagtid.

Därtill har städbranschen länge gått i bräschen när det gäller att tänka i nya banor.

– Till exempel hållbar utveckling är en sak som vi länge jobbat med, säger Nina Sandström och förklarar att det numera är regel att använda städmetoder som skonar ytor, i vilka användningen av kemikalier är så liten som möjligt och där begrepp såsom återvinning är vardagsmat.

Hon säger att uppgifterna inom branschen snarast kommer att öka i framtiden, så att lokalvårdarna till exempel mer och mer börjar notera och anmäla olika fel och brister i fastigheten. Det kan bland annat handla om kranar som läcker och dörrar som inte stängs som de borde.

Examen år 2020

Såväl Linda Friberg som Ekaterina Beliaeva har en utbildning sedan tidigare. Linda är frisör och Ekaterina tandläkare.

Med sina aktuella studier blir de två färdiga i december 2020.

– Jag vill så snabbt som möjligt hitta ett jobb, säger Ekaterina och berättar att utbildningen hela tiden ger henne mera styrka på olika sätt.

Text och bild: Niclas Erlin

Yhteyshenkilö

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi


Hakumenettely

Uusi koulutus alkaa syyskuussa 2020. Täytä alla oleva sähköinen hakulomake hakeaksesi koulutukseen. Kaikki hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.