Utbildning för unga

Infon på denna sida gäller för läsåret 2022-2023.

Axxellerera dina framtidsutsikter! Hos oss kan du välja mellan många olika yrken. Du kan bli kock, närvårdare, husbyggare, merkonom, djurskötare, programutvecklare... Möjligheterna är många.

En grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng och varar i ca. 2,5 år.

Att studera vid Axxell är spännande och varierande. Tyngdpunkten ligger på det praktiska arbetet och du kommer i ett tidigt skede i kontakt med arbetslivet. Inom de flesta av utbildningarna kan vi erbjuda ett internationellt utbyte då du får vidga dina vyer och bekanta dig med din bransch utomlands. Om du vill kan du också ta studenten samtidigt.

www.axxell.fi/vad hittar du filmer om alla de 19 yrken vi erbjuder unga! VAD är DITT drömyrke?

Presentation av Axxell för unga och deras vårdnadshavare

Här hittar du en presentation av Axxell, våra utbildningar och hur det är att studera hos oss. Presentationen gäller studieåret 2021-2022.

Skolåret 2022-2023

Alla studerande gör en personlig utvecklingsplan för kunnandet, en PUK, och i den avgörs också hur ditt skolår ser ut.

Veckorna 42, 51 och 1 samt 8 är i princip undervisningsfria och du kan då planera in resor och annat program som kräver att du är ledig. Men notera – är du ute i arbetlivet under en dylik vecka är den inte automatiskt ledig utan man kommer alltid överens om det från fall till fall.

Flexibla studier

Utbildningsplanerna i Axxell ger dig möjlighet att själv skapa en personlig examensplan enligt dina egna önskemål. Alla studerande gör en personlig utvecklingsplan för kunnandet, en PUK, i början av studierna och i den kan du göra dina olika val. Du kan välja ämnen och examensdelar som passar dig, din karriär och dina framtidsplaner bäst. Allt enligt hur de stöder dig att nå ditt mål. De gemensamma ämnena (matematik, modersmål, språk etc.) kan du eventuellt avlägga på en Axxell-enhet nära din hemort om det fungerar i schemat eller så kan du välja att avlägga dem på distans som nätbaserade delmål. Flexibiliteten är stor - hur vill du göra?

Utbildning som sker på arbetsplats

Eftersom studierna vid Axxell leder till ett yrke och studerande efter examen kan gå direkt ut i arbetslivet är det viktigt att studerande redan under studietiden får yrkeserfarenhet. Utbildning som sker på arbetsplats är en inlärningsmetod som ger studerande möjlighet att lära sig en del av läroplanens målsättningar i en verklig arbetsmiljö på en arbetsplats. Perioden ger studerande djupare kunskap om sin bransch, samtidigt som den förbereder hen för arbetslivet. Utbildningen som sker på arbetsplats är målinriktad, handledd och studeranden får respons på sitt kunnande av både lärare och en utnämnd arbetsplatshandledare.

Internationella studier

Behovet av yrkeskunniga personer som klarar sig i ett mångkulturellt samhälle är stort och detta syns också i yrkesutbildningen. De internationella yrkesfärdigheterna lyfts fram både i branschteorin och i språkstudierna. Vid Axxell har vi ofta olika internationella projekt och studerande har möjlighet att delta i dessa projekt. Du kan också studera eller göra ditt lärande i arbetslivet utomlands eftersom Axxell har samarbetsskolor i många länder. Läs mera om vår internationella verksamhet här.

Fortsatta studier på tredje stadiet

Alla studerande som får en grundexamen har, precis som studenterna som kommer från gymnasiet, rätt och behörighet att söka till yrkeshögskola och universitet.

Axxells studerande har möjlighet att genast från början av sina studier välja en väg som stärker deras möjligheter och förutsättningar att efter avslutade grundexamensstudier studera på tredje stadiet.

Varje grundexamen har ca 4-6 examensdelar och en av dem kan du byta ut till studier inom Öppna Yrkeshögskolan. Axxell har ett mycket nära samarbete med Yrkeshögskolan Novia kring detta utbyte. Läs mera om YH-leden och hur studerande upplevt samarbetet och sina studier vid Öppna yrkeshögskolan.

Inom de gemensamma ämnena (modersmål, matematik mm.) finns möjligheter att välja en grupp där alla har siktet inställt på högskolestudier och där de valbara delarna satsas på ämnen som stärker dina möjligheter att fortsätta studera efter din grundexamen.

PRAO

Är du osäker på vad du i slutändan skall välja för yrke? Inga problem – hos oss kan du provstudera vid alla våra branscher! Läs mera om PRAO här.

E-grunder och utbildningsplaner

Alla grundexamina har nationella examensgrunder. Det betyder att en rörmokare från Rovaniemi och från Axxell har samma innehåll i sin utbildning.

Alla examengrunder finns tillgängliga på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Utbildningsplanerna är de dokument som berättar hur vi praktisk genomför utbildningen i Axxell.

Vi har fått nya e-grunder 1.8.2018 och är just nu i en situation där alla utbildningsplaner görs upp. An efter som våra utbildningsplaner blir klara så sätts länkar ut på vår hemsida.

Hjälp med att välja rätt yrke

Inom ramen för ett av Utbildningsstyrelsen finansierat projekt har det gjorts videon om olika yrken, alla videon hittar du på yrken.substans.fi

Mera information

Behöver du mera information? Examenshandledarna hjälper dig vidare, kontaktuppgifterna hittar du här

Information om den gemensamma ansökan samt språkprov hittar du på www.axxell.fi/gea. På samma sida publiceras information om kontinuerlig ansökan för de utbildningar som finns i gemensam ansökan.