ADUQUA (1.11.2011 – 30.10.2014)

Aduqua - Quality Assurance in Integration Training for Adult Migrants

Aduqua on Euroopan Komission rahoittama eurooppalainen verkosto (Grundtvig Network), joka tarkastelee aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laatua koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

Verkostoon kuuluu 15 partneria 13 Euroopan maasta.

Verkoston tavoitteena on

  • luoda eurooppalainen verkosto, joka kehittää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen laatustandardit
  • selvittää, mitä laadulla tarkoitetaan aikuisten kotoutumiskoulutuksessa eri maissa sekä miten sitä arvioidaan ja mitataan
  • edistää yhteisten laatustandardien ja arviointikriteerien luomista
  • lisätään poliittisten päättäjien tietoisuutta kotoutumiskoulutuksen laadunvarmistuksen saralla.

Verkostossa tehdään selvitys eri maiden hyvistä kotoutumiskoulutuksen ja sen laadunvarmistuksen käytänteistä sekä luodaan kriteerit, jota oppilaitokset voivat hyödyntää omien opetussuunnitelmien laadinnassa. Lisäksi annetaan suositukset siitä, mitkä elementit takaavat koulutuksen korkean laadun ja miten niitä pitäisi arvioida.Ei kommenteja vielä. Please sign in to comment.