Takaisin

Antagna i gemensam ansökan 2020

Antagna i gemensam ansökan 2020

Antagna i gemensam ansökan 2020

Antagna i gemensam ansökan 2020

Grattis till studieplatsen!

I pdf-filen nedan hittar du namnen på dem som antagits till Axxell via gemensam ansökan och som gett lov till att namnet publiceras. Observera att namnen på dem som antagits eller antas i kontinuerlig ansökan publiceras inte.

Antagna i gemensam ansökan 2020

 

 


Ajankohtaisuudet