Takaisin

Axxell ulkoisen arvioinnin kohteena

Axxell ulkoisen arvioinnin kohteena

Axxell ulkoisen arvioinnin kohteena

Axxell ulkoisen arvioinnin kohteena

Kahden päivän aikana, 21-22.4.2015, Axxellin laadunhallintajärjestelmän ulkoisen auditoinnin kohteena. Auditoinnin tekee Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Ulkoinen arviointi perustuu koulutuksen järjestäjien tämän vuoden alussa tekemiin itsearviointeihin. Maan toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien joukosta valittiin 35 koulutuksen järjestäjää ulkoiseen arviointiin ja näiden joukossa oli siis Axxell. Arviointikäynnin tarkoituksena on itsearviointitulosten luotettavuuden varmistaminen.

Ulkoisten arvioijien käynnin aikana arviointiryhmä, joka koostuu kuudesta (6) henkilöstä, tapaa ja haastattelee Axxellin johtoa, opettajia, muita henkilöstöryhmiä, opiskelijoita ja työelämän edustajia, yhteensä noin 120 henkilöä, koskien Axxellin eri toiminta-alueita. Haastattelut tehdään Karjaalla mutta niihin osallistuu henkilökuntaa ja opiskelijoita melkein kaikista Axxellin 8 yksiköstä.

Axxell katsoo positiivisin mielin ulkoista arviointia ja tilaisuutena saada palautetta laadunhallintajärjestelmästään, sanoo rehtori Lena Johansson.


Ajankohtaisuudet