Takaisin

Axxell inleder samarbete med stjärnkocken Michael Björklund

Axxell inleder samarbete med stjärnkocken Michael Björklund

Axxell inleder samarbete med stjärnkocken Michael Björklund

Axxell inleder samarbete med stjärnkocken Michael Björklund

Axxell inleder ett längre samarbete med stjärnkocken Michael Björklund. Samarbetsavtalet undertecknades igår i Axxells utrymme på Bangatan i Karis. Samarbetet har som mål att stärka studerandetillströmningen till Axxells utbildningar och kännbart öka arbetslivets närvaro i utbildningen, i läroplansutvecklingen och i utbildningens förverkligande.

Näringslivet lider idag av brist på utbildade kockar. Jobb finns, men inte utbildat folk att fylla platserna med.

- Som kock finns det jobb, det är inga problem att få jobb. Tyvärr är jobbet inte så attraktivt idag. Det här är inget finskt fenomen, utan ett nordiskt och till och med europeiskt fenomen. Det finns restauranger i Sverige som fått stänga under sommaren på grund av personalbrist, säger Michael Björklund.

Samarbetet mellan Axxell och Michael Björklund strävar också till att lyfta matkulturen – mera utbildade kockar ger möjlighet att lyfta matkulturen i Finland. Ett viktigt mål är också att höja yrkesstoltheten bland kockarna. Björklund säger att det gäller att göra spännande saker i utbildningen så man får upp intresset för utbildningen.

Axxells Lena Johansson poängterar också, att också Axxells andra linjer kommer att dra nytta av samarbetet med Micke Björklund. Alla branscher kommer att dra nytta av det här samarbetet.

- Vi har till exempel turismutbildningen i Åbo som kan fundera på det här med mat ur en turismsynvinkel, matturism, och naturbruket i Brusaby, där köttet produceras. På det viset kan vi få in hela kedjan, från råvara till färdig mat. Vi utbildar också kockar i Pargas och trots att Micke  säkert främst kommer att vara i Karis kommer man även i Pargas att dra nytta av samarbetet och göra besök i Pargas.

”I Axxells strategi finns en skrivning om ett ökat arbetslivssamarbete. Det här är ett nytt sätt att samarbeta och här kommer arbetslivet bokstavligen in och ställer sig i köket med de studerande”, säger Johansson. Dessutom kommer det att vara aktuellt med nya läroplaner under det första samarbetsåret.

- De nya läroplanerna skall anpassas till det vi vill göra av dem. Vissa saker måste vi hålla oss till men andra klossar kan vi forma som vi vill. Arbetslivets input är här ovärderligt och i det här jobbet kommer Micke att ha en stor roll.

Micke Björklund kommer att vara involverad med alla årskurser och i köket. Men han kommer inte in och tar lärarens roll, det finns duktiga lärare så kunskap finns, utan det handlar mera om att vara med och hjälpa och bolla idéer. Till hans uppgifter kommer också att röra sig runtomkring och berätta om Axxell och utbildningen och få upp antalet studerande. Men Björklund poängterar att det inte är fråga om en enmansshow, utan teamarbete som kräver många parter.

Thomas Landén är lärare på kockutbildningen för vuxna och han säger att samarbetet är ett bra tillskott i utbildningen. Synligheten är förstås viktig, men också trivseln ökar.

- Trivs lärare och studerande så kommer också resultatet. Mycket handlar om att göra mathantverket varje dag och göra mångsidigt i köket. Mickes breda kontaktnät och input från övriga världen är en bra tillgång och öppnar nya möjligheter för studerande att komma ut på inlärning i arbete (praktik).

Det blir en spännande höst för alla nya kockstuderande. Tilläggsansökan pågår just nu så det går ännu bra att söka till både kockutbildningen och andra utbildningar som ännu har lediga platser.


Ajankohtaisuudet