Takaisin

Axxell Pargas tog pulsen på riksdagspartierna

Axxell Pargas tog pulsen på riksdagspartierna

Axxell Pargas tog pulsen på riksdagspartierna

Axxell Pargas tog pulsen på riksdagspartierna

Inför Riksdagsvalet 2015 ordnades den 9.4 en valtillställning i Axxell Pargas där olika partier var inbjudna att presentera sig och sina kandidater. Varje parti hade ett eget bord där klasserna hade ungefär 10 minuter tid att bekanta sig med material och ställa frågor till de olika representanterna. Som avslutning på tillställningen fick alla studerande rösta på det partiet de tyckte hade gett den bäst bilden av sig själv.


Ajankohtaisuudet