Takaisin

Majs från jord till bord

Majs från jord till bord

Majs från jord till bord

Majs från jord till bord

Några av Axxells vuxenstuderande tillsammans med läraren Thomas Landén och Micke Björklund besökte Pickala gård i början av veckan. Thure Lindeberg och Jonas Lindeberg berättade om sin majsodling, om varför de odlar majs och hur de fått ekonomi i odlingen. Besöket slutade med att Micke och de studerande kockade majs och alla som var på plats fick smaka på den goda majsen direkt från åkern. Besöket filmades också och kommer så småningom att resultera i en inlärningsvideo för alla studerande. De studerande som deltog i tillfället var mycket nöjda med förmiddagen och lärde sig mycket. Det är bra att komma ut på fältet och lära sig i praktiken!


Ajankohtaisuudet