Back

Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell sätter fokus på studerandes välmående. Detta görs genom att lyfta fram olika frågor kring välmående som helhet. Torsdagen den 22.4 lyftes den psykiska hälsan bland studerande upp. Under dagen ordnades virtuella diskussioner kring temat psykiskt välmående och de studerande fick också konkret veta på vilka sätt och var man kan söka hjälp för psykiskt illamående. Diskussionerna streamades direkt och kunde ses av både studerande och personal.

Projektfinansiering

Axxell har fått finansiering av UBS för genomförande av projektet Aktiv och välmående. Det är en utvidgning av projektet studier i rörelse, hos oss ”Axxell i rörelse”, vars målsättning är att skapa förutsättningar för våra studerande att få en mer aktiv skoldag.

- Tack vare finansieringen kan vi nu ytterligare satsa på en aktiv och välmående verksamhetskultur på alla våra orter säger projektansvariga Hanna Andersson.

Hon tillägger att det känns bra att det i dessa utmanande tider finns resurser för en dylik satsning.

- Trenden nu är att det talas så mycket om att vår ungdom mår så dåligt i samhället. Att nu vända tankesättet och fokusera på att må bra är på sin plats.

Att vara aktiv och välmående som studerande innebär inte att man behöver springa ett maratonlopp utan att man i sin vardag prioriterar faktorer som bidrar till välmående och studieframgång.

- Vi kan tala om en ”hälsobuffert” säger Andersson.  Stärker du en faktor kommer annat på köpet. Sömn, kost, motion och delaktighet är faktorer som har en avgörande roll för helheten. Just dessa teman kommer under projekttiden att belysas extra starkt i olika forum och på olika sätt. Att beakta studerandes behov och önskemål och få dem delaktiga i verksamheten är vår utgångspunkt. Vi har i dagsläge aktivitetstutorer på tre av våra orter och deras roll blir här central.  

Rådande omständigheter har inverkat på hur projektets verksamhet ser ut under våren. Projektarbetare Johannes Puranen berättar att det ordnats bland annat återhämtning i forma av aktiverande rörelser och avslappning för studerande och personal online. I maj uppmärksammas Drömmarnas motionsdag. Övriga viktiga aktiviteter är att stärka samarbetet med lokala aktörer och fritids- och idrottsföreningar. Också skapandet av trygga nätverk och aktiv fritid för våra studerande som bor på internaten ser vi som en viktig satsning. Vi hoppas kunnat förverkliga en hel del under kommande läsår tillsammans med våra studerande avslutar Puranen.

Erfarenhetsexperterna Emil och Pauline delade med sig av sin berättelse

Dagen för psykiskt välmående i april inleddes med morgonkaffe med erfarenhetsexpert-studerande Emil Bergman och Pauline Nordström. Pauline och Emil har båda personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och de delade med sig av sin historia. Det som båda var eniga om var att det alltid finns hopp – man skall inte ge upp. Alla människor är värda hjälp och skall få den hjälp de behöver. Båda konstaterade att för att komma tillbaka krävs både envishet och tålamod, tillfrisknandet går inte snabbt och det går med små steg framåt.

Emil Bergman har varit djupt nere i missbrukarträsket och missbrukat både alkohol och hårda droger. Det enda som betydde något var att kunna hitta det nästa ruset. Vägen tillbaka började i en tom lägenhet, han hade sålt eller gett bort det mesta han ägde för att få det nästa ruset. Ett eko orsakat av att han satte ner en burk på bordet fick honom att vakna upp.

- Att lämna de hårda drogerna är det värsta jag någonsin varit med om, säger han. Det var det ultimata straffet för alla de jag sårat, manipulerat och utnyttjat under mitt missbruk, konstaterar Emil.

Men sakta men säkert började vägen tillbaka och Emil lyckades lämna drogberoendet och depressionen bakom sig och han vill idag dela med sig av sin historia för att kunna hjälpa andra och visa att det går.

Pauline Nordström har insjuknat i svår depression vid två olika tillfällen. Den första gången kom den första panikattacken helt utan förvarning, medan det den andra gången funnits tecken en längre tid innan hon slutligen kraschade. Paulines väg tillbaka har också varit en lång process och har krävt mycket hjälp, av människor i sin närhet, medicinering och psykiater. En egen stark vilja att bli frisk och börja må bra igen har också behövts.

- Första gången förstod jag inte ens vad det var fråga om. Jag gick till flera läkare för alla de kroppsliga symptom jag hade, men läkarna hittade inga fysiska fel på mig, säger hon. Så småningom började jag inse att det är psykiskt och då sökte jag och fick hjälp.

För Pauline var vändpunkten när hon hörde en kvinna på radion berätta sin historia om hur hon varit på botten men sedan lyckats ta sig upp därifrån. I den historien fann hon hoppet om att det går att komma ur den avgrund hon befann sig i – om hon kunde så kan jag också. Genom att nu berätta sin historia hoppas hon också för någon annan kunna vara det som den kvinnan var för henne.

Sök hjälp med låg tröskel

Sök hjälp med låg tröskel, låt det inte gå för långt är Paulines uppmaning till alla. Du är inte ensam och det går att få hjälp är Emil och Paulines budskap till alla. Båda konstaterar ett de numera uppskattar allting runt omkring sig så mycket mera och tar vara på andra människor och sig själv bättre idag.

Under dagen berättade också skolkurator Eva Wadenström om alla de olika sätt där studerande kan få hjälp och stöd. Det viktigaste konstaterade hon är ta kontakt med skolhälsovården med låg tröskel, ta kontakt oberoende av hurudana frågor man har. Alla har tystnadsplikt och ingen fråga är för liten. Ibland räcker det med några träffar, ibland kan man behöva mera långvarigt stöd – allt är möjligt. Dagen avslutades med ett avslappnande yogapass via Teams


News