Back

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel är stängd under tiden 5-30.7.2021

Dejourering för frågor kring utbildning enligt utbildningsavtal/läroavtal

Många studerande är på utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i sommar. Ifall det uppstår problem eller frågor på arbetsplatsen kan studerande och arbetsplatser vara i kontakt enligt följande:

per e-post till axxell@axxell.fi eller per telefon sakkunnig Tanja Halttunen t.o.m. 18.7.2021 tfn 044-7397351 och fr.o.m. 19.7.2021 rektor Lena Johansson tfn 044-7397345.

Frågor till enheterna?

Har du frågor till våra olika enheter? Enheterna har varierande öppet under denna tid, ifall kansliet är stängt kan du kontakta enhetschefen på respektive enhet, kontaktuppgifterna hittar du under Personalens kontaktuppgifter i menyn. Närmare uppgifter om kontaktuppgifter till enheterna hittar du också under respektive verksamhetsort i menyn.

Direkta kontaktuppgifter till personalen hittar du under Kontakta oss i menyn 

I brådskande fall då du inte kan nå någon annan, kan du kontakta rektor på tfn 044-739 7345 eller prorektor på 044-739 7356.


News