Back

Pressmeddelande: Axxell och YA intensifierar samarbetet

Pressmeddelande: Axxell och YA intensifierar samarbetet

Pressmeddelande: Axxell och YA intensifierar samarbetet

Pressmeddelande: Axxell och YA intensifierar samarbetet

Axxell och YA intensifierar samarbetet

Utbildningsanordnarna som driver Axxell och Yrkesakademin i Österbotten (YA) har analyserat utvecklingstrenderna och behovet av högklassig yrkesutbildning på svenska i Finland. I analysen har anordnarna samstämmigt kommit fram till att behovet av strategiska samarbeten över anordnargränserna är en framgångsfaktor då syftet är att framöver ha såväl bredd som kvalitet och tillgänglighet i det svenska utbildningsutbudet.

I ett scenario med både minskade årskullar och minskad finansiering är målsättningen att uppnå ett tätare strategiskt och operativt samarbete.

Samarbetet kretsar kring information och kunskapsutbyte, gemensamma tjänster samt att eventuellt upprätthålla funktioner tillsammans. Samarbetet kan ske inom såväl administration som pedagogisk verksamhet.

Vi eftersträvar en högkvalitativ utbildning med en hållbar resursanvändning. Vi ser självfallet att utbildningen också framöver bör ha en regional tillgänglighet, säger styrelseordförande Anders Norrback för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur som driver Yrkesakademin i Österbotten.

Samarbetet mellan Axxell och YA har alltid varit bra och vi vill nu genom att nyttja resurserna ännu effektivare uppnå större genomslag. Tillsammans blir vi ännu starkare säger Axxells styrelseordförande Johan Aura.

På frågor svarar:

Rektor vid Yrkesakademin i Österbotten: Anne Levonen tel 040-168 0863

Rektor vid Axxell: Lena Johansson tel 044-739 7345

 

 

Om Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) är en samkommun med de 14 tvåspråkiga kommunerna längs kusten från Karleby i norr till Kristinestad i söder som medlemmar. Samkommunen har anförtrotts uppgiften att bevaka den svenskösterbottniska befolkningens intressen inom utbildning och kultur på sitt verksamhetsområde.

SÖFUK driver svensk yrkesutbildning i verksamhetsområdet genom Yrkesakademin i Österbotten (YA). YA räknas till en av de största yrkesutbildarna på svenska i landet. Regionteaterverksamheten sker inom ramen för Wasa Teater som är den enda professionella teatern på svenska i Österbotten. För kulturbevakningen finns enheten Kultur Österbotten.

 

Om Axxell

Axxell erbjuder yrkesutbildning som svarar på individens, arbetslivets och samhällets behov. Vi utbildar unga och vuxna på både svenska och finska i många olika branscher och på många olika sätt. Vi har ca 3400 studerande i examensutbildning och ca 800 studerande i integrationsutbildningen och på olika kortare kurser. Våra studerande avlägger över 900 hel- och delexamina årligen. 

Axxell har fasta verksamhetspunkter på åtta orter runtom i södra Finland; Åbo, Pargas, Kimitoön, Karis, Ekenäs, Esbo, Helsingfors och Vanda och totalt 283 anställda. 

Aktiebolaget Axxell Utbildning Ab vars aktieägare är Svenska Folkskolans vänner r.f., Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden rs och Raseborgs stad upprätthåller Axxell.


News