Back

Välmåendet flödar igen i Axxell under vecka 40!

Välmåendet flödar igen i Axxell under vecka 40!

Välmåendet flödar igen i Axxell under vecka 40!

Välmåendet flödar igen i Axxell under vecka 40!

Välmående flödar igen i Axxell med tema ”Tillsammans” där alla aktiviteter för studerande i år utförs tillsammans som grupp. Arbetsgruppen Aktiv och välmående jobbar på verksamhetsorterna med att förverkliga aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet och positiv samvaro.

Vi kopplar ihop temat med Axxells strategi “den fysiska aktivitetens betydelse för välmående och inlärningen betonas “med en pedagogisk timme för personalen redan v 39.

Karis

I Karis ordnas under veckan aktiverande workshoppar med studerandevården, Folkhälsan och Raseborgs idrottsinstruktör som samarbetspartners.Veckan är fylld med olika former av gruppaktiviteter. Programmet består av bland annat, orienteringsrunda, motionscykelutmaning, tipslista och besök till skolans gym som har öppet varje dag under veckan.

Varje dag står någon “under parasollet “och då erbjuds allt från utmaningar till information om hur man kan vara fysisk aktiv i den egna skolbyggnaden.

Köket deltar i veckan genom att lyfta fram vikten av att äta skollunchen och med en sockerutställning. Avsikten med sockerutställningen är att väcka tankar kring sockerinnehållet i olika produkter som ofta syns i skolvardagen hos studerande.

En större satsning görs i samarbete med Folkhälsan och deras projekt Hållbart på menyn. Ebba Håkans och Silvia Englund besöker Axxell både på måndagen och tisdagen med program för studerande. Måndagens program består av workshoppar och på tisdagen står de under parasollet och studerande kan besöka dem där både i grupp och enskilt under dagen. På kvällen lagas det inspirerande lättlagad mat som är hälsosam för såväl studerande som planeten tillsammans med studerande som bor ensamma eller på internat.

Under veckan uppmärksammar vi även Upptäck ditt kunnande -veckan vars syfte är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Vi uppmärksammar det kunnande som finns samlat i skolans gemenskap genom att under veckan ha en vägg där såväl studerande som personal får fylla i sitt kunnande. I slutet av veckan kan man således se vilket kunnande som finns samlat i just vår skolbyggnad.

Åbo

I Åbo förverkligas välmående flödar veckan med ett avslappningsrum där man kan göra avslappningsövningar, som organiseras av studerandekårens styrelse. Under veckan får studerande höja sitt välmående med gratis frukt som delas ut och hela veckan avslutas på torsdagen med en utflykt till Saaronniemi i Runsala. På plats har tutorerna ordnat program för alla studerande och eftermiddagen avslutas med gemensam samling kring lägerelden och korvgrillning. 

Sockerutställningen finns synlig. Avsikten med sockerutställningen är att väcka tankar kring sockerinnehållet i olika produkter som ofta syns i skolvardagen hos studerande.

Under veckan uppmärksammar vi även Upptäck ditt kunnande -veckan vars syfte är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Vi uppmärksammar det kunnande som finns samlat i skolans gemenskap genom att under veckan ha en vägg där såväl studerande som personal får fylla i sitt kunnande. I slutet av veckan kan man således se vilket kunnande som finns samlat i just vår skolbyggnad.

Pargas

Under vecka 40 kan studerande delta i olika stationer på skolan med bl.a. yoga, mindfullness, stretching och avslappning. Lärare och studerande uppmuntras till att använda Brainbreaks och göra utrymme för lite pausgymnastik i lektionerna.

Sockerutställningen finns synligt. Avsikten med sockerutställningen är att väcka tankar kring sockerinnehållet i olika produkter som ofta syns i skolvardagen hos studerande.

Under veckan uppmärksammar vi även Upptäck ditt kunnande -veckan vars syfte är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Vi uppmärksammar det kunnande som finns samlat i skolans gemenskap genom att under veckan ha en vägg där såväl studerande som personal får fylla i sitt kunnande. I slutet av veckan kan man således se vilket kunnande som finns samlat i just vår skolbyggnad.

Brusaby

På onsdagen är alla studerande och personalen aktiva tillsammans med olika utomhusaktiviteter på Brusabys eget område. Tack vare projektfinansiering har uteområdet utvecklats och tex fresbeegolf korgar, trampolin och volleybollsplan erbjuder goda möjligheter till en aktiv vardag. Folkhälsan deltar som samarbetspartner.

Överlag får maten mycket beröm i Brusaby men köket satsar lite extra på sin meny under veckan. Sockerutställningen finns synligt. Avsikten med sockerutställningen är att väcka tankar kring sockerinnehållet i olika produkter som ofta syns i skolvardagen hos studerande.

___________________________________________

Välmående flödar arrangeras av arbetsgruppen Aktiv och välmående i samarbete med utbildningsstyrelsens finansierade projektet Delaktig och välmående tillsammans. Media är välkommen med under veckan på de aktiviteter vi ordnar. Mera information ger Hanna Andersson, tfn 044-739 7361 eller hanna.andersson@axxell.fi och projektarbetare Fanni Sundell, tfn 044-739 7364 eller fanni.sundell@axxell.fi.


News