Back

Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Det finns ett skriande behov av behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken. Det har varit budskapet från många kommuner i Svenskfinland, inte minst i huvudstadsregionen, men också på annat håll i Svenskfinland. För att hjälpa till att råda bot på den brist som finns utvecklade Axxell ett helt nytt koncept för barnledarutbildningen, som ger behörighet som barnskötare – en e-utbildning. Utbildningsformen kan beskrivas som en succé.

– Vi visste att det fanns ett behov, men intresset har överstigit våra förväntningar, säger läraren och utbildningsledaren Sofia Sjöblom.

Den första gruppen på e-utbildningen inledde sina studier i maj ifjol och hittills har totalt 4 grupper inlett sina studier. Alla grupper har haft 25–35 studerande var. Också gruppen som startar i höst har redan många sökande. De första studerande som inledde sina studier ifjol har nu fått sin examen i slutet av maj. En av dem som nu fått sin barnledare-examen är Noora Nurmi, 22, som jobbar på ett daghem i Esbo.

– Jag hade först tänkt studera till närvårdare på läroavtal för att få den rätta behörigheten, men i och med att jag jobbat så kort tid var det inte möjligt. På tips från vår enhetschef sökte jag till Axxells e-utbildning i stället och den har passat mig jättebra.

E-utbildningen för barnskötare är något hon kan rekommendera även åt andra.

– Du måste själv kunna planera din tid för att hinna med allt, men i övrigt tror jag att studierna passar vem som helst som har en färdig arbetsplats och ett intresse att utbilda sig.

Deltagarna från hela Svenskfinland

Som namnet antyder är e-utbildningen något som främst sker online och på distans. Målgruppen är personer som redan har ett jobb inom småbarnspedagogiken.

– Även om det är mycket självstudier har vi från skolans sida tät kontakt till de studerande. De ska känna att vi finns där för dem om de behöver hjälp och stöd, säger Sofia Sjöblom. Det som framförallt uppskattas är att man kan jobba samtidigt och inte behöver ta studieledigt. E-träffarna ordnas lördagar eller kvällstid och utbildningen är med andra ord väldigt jobbanpassad, fortsätter Sjöblom.

Deltagarna kommer från hela Svenskfinland och genom sitt upplägg har e-utbildningen också lyckats locka ålänningar, som därmed slipper pendlandet. Allra störst är intresset ändå i huvudstadsregionen där bristen på behöriga, svenskspråkiga barnskötare varit ett påtagligt problem. Det har till och med talats om kris då svenskspråkiga barn på grund av bristen blivit hänvisade till finskspråkiga daghem.

Från Axxells sida handlar utbildningen om en målmedveten satsning vilket också syns i rekryteringen. Två nya lärare och en examenshandledare anställdes i fjol och inför hösten har skolan anställt ytterligare tre lärare på deltid – alla med uppgiften att i huvudsak ägna sig åt e-utbildningen för barnledare.

Utöver e-utbildningen erbjuder Axxell fortsättningsvis möjligheten att studera till barnledare genom flerformsstudier. Flerformsstudierna riktar sig i första hand till personer som är nya i branschen och innebär mera närstudier och en längre studietid än e-utbildningen. Läroavtal är också möjligt i alla utbildningsformer.

Läs mera om barnledar-utbildningen här


News