Back

Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Inlägget är en del av projektet TASSU som finansieras av Utbildningsstyrelsen

Bland de viktigaste arbetsredskapen i yrkesutbildningen är studerandes personliga utvecklingsplan. En individuell plan som samlar allt gällande studerandes studier. Den personliga utvecklingsplanen kan jämföras med att plantera ett äppelträd.

Vi i Axxell skall förbereda och skapa förutsättningar för att trädet skall växa och producera högklassiga äppel och helst äppel enligt efterfrågan. Vid inledande av studier måste vi tillsammans med studerande fundera på hur djup gropen behöver vara och behöver de extra stöd och hjälp för att kunna växa, behöver det vattnas eller gödslas? En växtperiod för ett äppelträd kan variera, en del äppelträd producerar äppel snabbare och andra äppelträd behöver mer tid för att blomma.

Inom det UBS finansierade projektet TASSU ligger ett stor fokus i Axxell på att förbättra processen och att hitta lösningar för att få studerande mer delaktiga i PUK processen, från start till mål. Hur får vi studerande att greppa spaden?

Arbetet med detta är i startgroparna. Vi har tagit de första spadtagen inom organisationen och valt att gräva djupt. Agrologen i mig vet hur viktigt det är att marken är i skick! Vi har arbetat med att ta fram en PUK plan, vem gör vad och vad skall göras. Vem gödslar, vem bestämmer vilken sort av äppelträd som behövs, vem springer med vattenkannan och vattnar en varm sommardag? För att planteringen skall lyckas behöver vi samarbeta. Då vi har koordinerat oss är nästa steg att få studerande att greppa spaden. Vi blickar framåt mot våren 2022, hoppas att vi då både studerande och personal kan ta vartannat spadtag och på så sätt inkludera och göra studerande mer delaktig.

Vill du läsa mer om PUK kan jag rekommendera en artikel publiceras hösten 2020, där mina kollegor Henriette och Camilla berättar mer om arbetet i Axxell.

https://nvl.org/content/puken-forandrade-de-finska-yrkesskolorna

Ida Fredriksson, Projektansvarig i Axxell


News