Back

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina både lokalt och via den internationella humanitära hjälpen och donerar en summa på 3281€ till Finlands Röda Kors.

”Axxell vill för sin del stöda Ukraina. Axxell deltar med ett belopp om 5 euro/anställd och 1 euro/ studerandeår och således blev summan 3281 euro som vi betalar in till Finlands Röda kors insamling för att lindra nöden i det krigsdrabbade Ukraina”, säger Axxells VD Stefan Johansson.

Även lokalt på de olika orter där Axxell verkar finns en stor hjälpvilja och olika initiativ för att hjälpa de flyktingar som kommer till Finland har tagits. De insatserna planeras och genomförs tillsammans med lokala aktörer så att den hjälp som behövs når fram till de behövande så effektivt som möjligt


News