Back

Välkommen att delta i Axxells strategiprocess – Hållbar utbildning 2022-2026

Välkommen att delta i Axxells strategiprocess – Hållbar utbildning 2022-2026

Välkommen att delta i Axxells strategiprocess – Hållbar utbildning 2022-2026

Välkommen att delta i Axxells strategiprocess – Hållbar utbildning 2022-2026

Det har blivit dags att förnya Axxells strategi, det vill säga den röda tråden, kartan och kompassen för Axxell. Vi vill bygga upp strategin tillsammans. Alla som har intresse för Axxells framtid välkomnas att medverka. Strategin jobbas fram under 2021 och målet är att den ska stå klar i december och gälla för åren 2022-2026. Längs vägen ska vi bearbeta den på olika sätt.

Nu har du möjlighet att delta genom att svara på en enkät om hur du önskar delta i arbetet. Enkäten kan du svara på anonymt om du vill, men om du vill delta i utlottningen av priser skall du uppge dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Bland alla de som svarat lottar vi ut två middagar för två personer på Axxells restauranger, en skönhetsbehandling på Axxells kosmetologutbildning + 10 småpris.

Här är länken till enkäten

 


News