Back

Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan

Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan

Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan

Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan
Vi har tyvärr problem med kontaktuppgifterna för personalen på vår hemsida. Just nu syns kontaktuppgifterna endast för en liten del av personalen på www.axxell.fi/personalens-kontaktuppgifter. Vi försöker åtgärda problemet och hoppas få igång kontaktuppgifterna så fort som möjligt. Under tiden går det att hitta kontaktuppgifterna till alla ansvarspersoner för utbildningarna under respektive utbildning i Utbildningskatalogen. Vi beklagar olägenheten detta medför!

News