Aktuellt

Axxellparlamentet samlades för första gången

Måndagen var en historisk dag i Axxell då Axxellparlamentet samlades till sin första session i Karis. Axxellparlamentet består av studerande från alla orter där Axxell verkar och det är nu allra första gången som ett parlament valts och nu samlades. Mandattiden är ett (1) år. Avsikten med parlamentet är att öka studerandes delaktighet, gemenskap och likvärdighet inom Axxell. Till parlamentets uppgifter hör bland annat att representera studerandes åsikter, föra de studerandes talan i Axxells gemensamma ärenden och påverka beslut som gäller Axxell.

Lena Johansson, rektor för Axxell, är en av drivkrafterna bakom satsningen.

Nu får studerande från alla Axxells enheter träffas och prata ihop sig. Nu finns det ett forum där frågor kan diskuteras innan beslut fattas. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi fått till det här och att studerande får sin röst hörd. Det är den viktigaste målsättningen med Axxellparlamentet, konstaterar hon. Härifrån fortsätter det med att aktivera studerandekårerna på alla orter och få studerande med i våra arbetsgrupper, vår samplanering och så vidare, säger hon vidare.

Kampanj i februari och nu var det dags för första samlingen

I februari fördes en kampanj för att få studerande med i parlamentet på alla enheter och nu var det då dags för det första sammanträdet. Under det första sammanträdet diskuterades bland annat mera samarbete och utökat nätverkande mellan Axxells enheter på de olika orterna och att studerande ska finnas representerade i planeringen av undervisningen. Anita Westerholm, stadsstyrelseordförande i Raseborg, höll en inspirationsföreläsning och därefter hölls en workshop kring vad som kan förbättras och utvecklas i Axxell. Anita Westerholm är glad att ha fått möjligheten att vara med under den första träffen.

Jag gläds över möjligheten att närvara vid första Axxellparlamentet. Det är mycket viktigt att studerande och unga har forum för diskussion och har möjlighet att påverka sin vardag och vara delaktiga. Jag hoppas det byggs vidare på dagens parlament med mycket viktiga diskussioner, säger Westerholm.

Livliga diskussioner

Det fördes livliga diskussioner i parlamentet och deltagarna var mycket aktiva. En av deltagarna är Eddie Grönholm som studerar sjöfart i Axxell i Åbo. Han är glad över den här möjligheten att kunna påverka ärenden som gäller studerande.

Det är bra att studerandes röst blir hörd och att ledningen inte bara gör som de vill, utan att studerande får säga vad dom tycker att är viktigt, säger han.

Jessica Blomqvist och Daniela Karjalainen studerar både till merkonom i Karis. För dem var det självklart att ställa upp då chansen gavs.

Jag ville vara med i Axxellparlamentet för att träffa studerande från andra orter, konstaterar Blomqvist. Och för att kunna vara med och påverka i skolan och föra fram studerandes åsikter, fortsätter Karjalainen.

Båda tycker att den första träffen var lyckad med bra diskussioner.

Fakta

Det första Axxellparlamentet består av

Eddie Grönholm, Åbo; Marcus Gunnars, Åbo; Jim Johansson, Åbo; Rasmus Mikkelsen, Åbo; Emil Lönnqvist, Åbo; Nicole Kamila, Åbo; Eva Lohikoski, Åbo; Marie Tiilikainen, Åbo; Tindra Degerth, Pargas; Julia Adolfsson, Pargas; Charlotta Björklund, Pargas; Magdalena Hellbom, Pargas; Jessica Blomqvist, Karis; Daniela Karjalainen, Karis; Linus Lindberg, Karis; Annette Palomäki, Karis; Linn Adamsson, Karis; Daisy Miettinen, Karis; Elin Holmberg, Karis; Tehilah Auramo, Överby

Parlamentet möts nästa gång i maj.

Alla studerande i Axxell, både unga och vuxna, har möjlighet att ställa upp som kandidat till parlamentet. Representanterna i parlamentet väljs bland de kandidater som ställt upp genom ett allmänt val, där alla Axxells studerande är röstberättigade. Till parlamentet väljs 44 studerande varje år, fördelat på de olika orterna enligt studerandeantal. Ifall färre studerande än antal platser ställer upp ordnas inte val utan kandidaterna väljs genom sämjoval. Axxellparlamentet träffas 1–2 gånger/termin. Om det finns behov kan parlamentet sammankallas flera gånger. Parlamentet fungerar som en länk mellan studerande och ledningen. Då parlamentet sammanträder deltar också VD eller rektor en del av tiden. Det första parlamentet har en lite längre mandatperiod och sitter från våren 2022 till våren 2023. Representanterna väljs från och med år 2023 varje år på hösten och har en mandatperiod på ett läsår.

Read More


Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina både lokalt och via den internationella humanitära hjälpen och donerar en summa på 3281€ till Finlands Röda Kors. ”Axxell vill för sin del stöda Ukraina....

Read More

Ny utbildning inom välfärdsteknologi

Har du funderat på vad välfärdsteknologi egentligen är och vad det betyder för dig? Tycker du det låter intressant och är nyfiken så är detta utbildningen för dig! I denna utbildning får du lära dig...

Read More


Axxell för alla - en kampanj för jämställdhet och likabehandling

Axxell för alla är en kampanj för jämställdhet och likabehandling och förverkligas 14-27.3.2022. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma jämställdhetsveckan som infaller under vecka 11 och veckan...

Read More

Nu kan du bli florist på svenska i Axxell!

I april startar en helt ny utbildning till florist på svenska i Axxell Överby i Esbo! Ta chansen och förverkliga din dröm om floristyrket! Under utbildningen får du lära dig såväl binderi som...

Read More


Virtuellt öppet hus i Brusaby 5.2 kl. 11

Axxell Brusaby ordnar virtuellt öppet hus lördagen 5.2.2022 kl. 11.00 Delta i evenemanget här: https://youtu.be/YoYWVjLBi1g Öppet hus vid Axxells naturbruksenhet i Kimito ordnas i år igen som ett...

Read More

Föräldramöten på distans 18.1 och 19.1.2022

Har du en minderårig som är intresserad av yrkesutbildningen? Vill du veta mera om hur studierna, stöd osv. fungerar i Axxell? Kom med på de virtuella föräldramöten vi ordnar i januari - 18.1 och...

Read More


Öppet hus i Axxell

Vi är tyvärr tvungna att annullera de planerade öppet hus-evenemangen på våra enheter på grund av det rådande pandemiläget. Virtuella öppet hus kommer istället att ordnas enligt följande: Axxell...

Read More

Julmarknad i Margretebergsparken 18-19.12.2021

Välkommen på julmarknad till Axxell Överby och Margretebergsparken i Esbo 18-19.12.2021 kl. 10-15! Du kan nu boka försäljningsplats, mera information hittar du...

Read More


Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

Det av Axxell koordinerade internationella Erasmus+ -projektet ”Appmentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” har av europeiska...

Read More

Du kan mera än du själv tänker på - #UpptäckDittKunnande

Du skaffar kunnande i många olika miljöer - i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet - var som helst! Alltid lägger man inte ens märke till sitt eget...

Read More


Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan

Vi har tyvärr problem med kontaktuppgifterna för personalen på vår hemsida. Just nu syns kontaktuppgifterna endast för en liten del av personalen på www.axxell.fi/personalens-kontaktuppgifter. Vi...

Read More

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel är stängd under tiden 5-30.7.2021 Dejourering för frågor kring utbildning enligt utbildningsavtal/läroavtal Många studerande är på utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i...

Read More


Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Inlägget är en del av projektet TASSU som finansieras av Utbildningsstyrelsen Bland de viktigaste arbetsredskapen i yrkesutbildningen är studerandes personliga utvecklingsplan. En individuell plan...

Read More

Grattis till studieplatsen!

Namnen på de som fått studieplats i gemensam ansökan har publicerats och lista på de som antagits till Axxell hittar du här. Stort grattis till studieplatsen! Blev du utan plats? Ingen fara, vi har...

Read More


Underhållsarbete på Axxells hemsida

Fredagen den 18.6 kl. 6.30-8.00 utförs planerade underhållsarbeten på Axxells hemsida, www.axxell.fi. Under nämnda tidpunkt ligger hemsidan nere och man kommer alltså inte åt något...

Read More

Axxells e-utbildning för barnledare avhjälper brist på behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken

Det finns ett skriande behov av behöriga barnskötare i småbarnspedagogiken. Det har varit budskapet från många kommuner i Svenskfinland, inte minst i huvudstadsregionen, men också på annat håll i...

Read More


Nea Kallio on voittanut kultaa Taitaja2021-kilpailuissa

Axxellin opiskelija Nea Kallio on voittanut KULTAA Taitaja2021-kilpailuissa hevostenhoito-lajissa!! OIKEIN PALJON ONNEA Nea! ”Fiilikset ovat nyt todella hyvät!” Nea iloitsee. ”Kilpailut ovat olleet...

Read More

Axxell fokuserar på studerandes välmående

Axxell sätter fokus på studerandes välmående. Detta görs genom att lyfta fram olika frågor kring välmående som helhet. Torsdagen den 22.4 lyftes den psykiska hälsan bland studerande upp. Under dagen...

Read More


News