Aktuellt

Välmående flödar i Axxell under vecka 40

Under vecka 40 satsar vi på hela Axxells välmående och det erbjudas aktiviteter och workshoppar längs med veckan. Vi värnar om en aktiv skolvardag och försöker under veckan uppmuntra till aktivitet och rörelse.

På organisationsnivå sänds en live paneldiskussion till hela skolan, virtuell frågesport ordnas på alla orter och en sockerutställning ordnas för att belysa sockrets mängd i vanliga mellanmål.

Välmåendet flödar på våra orter enligt följande:

Karis

Måndag 3.10: Veckan börjar med enlive paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Tisdag 4.10: Välmåendedagen med workshoppar för alla grupper i Karis. Folkhälsan drar en rörelseworkshop ute, Raseborgs stads motionsrådgivare drar en rörelseworkshop, Marthorna föreläser om kost, skolkurator drar en workshop som gynnar gemenskap i skolan.

Torsdag 6.10: cykelorientering och orientering: Man deltar i lag på 1 – 3 personer. Varje lag skall på egen hand hitta kontrollerna och fylla i kontrollkortet för att få rätt kod.

På fredag firar vi internationella världsleende dagen

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, rastaktiviteter på bron, tävlingar, besök på bron ”under parasollet”, sockerutställning, gymmet är öppet, kockstuderande delar ut hälsosamma mellanmålsrecept m.m.

Åbo

Måndag: Veckan börjar med en live paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Tisdag 4.10: Aktiverande tävlingar under lunchen

Torsdag 6.10: Utedag i Runsala. Eftermiddagen spenderas med aktiviteter ordnade av Åbo stads idrottsinstruktörer samt tutorerna på Runsala strand. Eftermiddagen avslutas under grilltaket med korvgrillning.

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, tävlingar, sockerutställning, fruktmellanmål dagligen.

På fredag 7.10 firar vi internationella världsleende dagen

Pargas

Måndag 3.10: Veckan börjar med en live paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Torsdag 6.10: Aktiverande eftermiddag. På eftermiddagen får studerande ta del av olika workshoppar som ordnas av Pargas stads idrottsinstruktör, Marthorna och Folkhälsan.

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, sockerutställning och fotbollsturnering.

På fredag 7.10 firar vi internationella världsleende dagen

Brusaby

Måndag 3.10: Veckan börjar med en live paneldiskussion om studiekondition som sänds via teams. Tillfället lämpar sig för såväl vuxna som ung studerande.

Onsdag 5.10: Utedag. Hålls i Amosparken och består av flera olika aktiverande punkter. Punkterna hålls av Marthaförbundet, Folkhälsan och skolans personal. Eftermiddagen avslutas med ett litet mellanmål.

På fredag 7.10 firar vi internationella världsleende dagen

Hela veckan ordnas olika aktiviteter som uppmuntrar till aktivitet: virtuell frågesport, checklista med rörelseutmaningar, sockerutställning och köket fokuserar på hälsosam kost denna vecka.

Bakgrund och info om projektet ”Aktiv och välmående”:

Välmåendeveckan ordnas som en del av projektet ”Aktiv och Välmående” som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Huvudmålsättningen med projektet är att främja studerandes fysiska och psykiska välbefinnande. Undersökningar visar att allt fler yrkesstuderande rör på sig allt mindre, vilket ger en dyster prognos för deras arbetsförmåga då de blir äldre om man inte lyckas få en ändring till stånd. Axxell vill vara med i satsningen på studerandes välmående i arbetet och upprätthållande av arbetsförmågan.

Målsättningen med projektet är att skapa modeller för hur den fysiska aktiviteten kan höjas och varieras inom de olika enheterna på Axxell. Projektarbetare Fanni Sundell berättar att man i projektet lägger särskild vikt på att det ska finnas likvärdiga möjligheter för rörelse och motion för alla studerande. Syftet med projektet i Axxell är att skapa ett arbetsklimat där fysisk aktivitet är naturlig och välkommen och där såväl personal som studerande förstår sambandet mellan fysisk aktivitet, välbefinnande och lärande. Det gäller att skapa förutsättningar och möjligheter för de studerande att under skoldagen få avbrott, inte bara i sittandet, utan också för att få variation i ensidiga arbetsställningar överlag t e x i verkstadsmiljön eller ute på arbetsfältet, tillägger Sundell.

Under projektets gång har man bl.a. skapat aktivitetslådor på alla enheter, i lådorna ingår olika hjälpmedel för att aktivera både hjärna och kropp. Vi har också påbörjat verksamheten med aktivitetstutorer bland studerande. Studerande går en aktivitetstutor-kurs varefter de kan jobba för att aktivera sin grupp eller hela skolan på olika sätt, berättar Sundell. Vi har också införskaffat olika aktiverande möbler i klasserna. Därtill har det ordnats olika motionsutmaningar för både personal och studerande.

Det finns en stor mängd forskning som lyfter fram rörelsens effekt på lärandet. Att öka på rörelse under skoldagen inverkar positivt på studerandes minne, koncentration och uppmärksamhet samt på förmågan att behandla information och lösa problem. Det har också visat sig att rörelse under skoldagen förbättrar beteendet i klassrummen, ökar på delaktigheten i undervisningen och minskar på frånvaron.

Read More


Ny utbildning för ungdomar – barnledare med i gemensam ansökan våren 2023

Axxell startar en ny utbildning till barnledare för ungdomar. Utbildningen kommer att finnas att söka till i gemensamma ansökan i februari 2023. - Bristen på personal inom småbarnspedagogiken är...

Read More

Axxells strategi "Hållbar utbildning" nu även som video

Axxells strategi "Hållbar utbildning" för åren 2022-2026 godkändes under våren. Nu finns också en video som berättar om vår strategi, utgående från en studerandes synvinkel. Kolla in videon nedan. Du...

Read More


Alkaisinko yrittäjäksi Suomessa?

Kirjoittaja Jaana Gummerus on ammatillinen opettaja Axxellissa (liiketoiminta, yrittäjyys), Tradenomi (YAMK) ja Suomen Yrittäjien maahanmuuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmän jäsen. ...

Read More

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel är stängd under tiden 1-31.7.2022 Dejourering för frågor kring utbildning enligt utbildningsavtal/läroavtal Många studerande är på utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i...

Read More


Antagna till Axxell i gemensam ansökan 2022

Grattis till din studieplats! Här kan du se hela listan på de som antagits som studerande till Axxell i den gemensamma ansökan 2022. Vi publicerar endast namnen på de studerande som gett sin...

Read More

Axxellparlamentet samlades för första gången

Måndagen var en historisk dag i Axxell då Axxellparlamentet samlades till sin första session i Karis. Axxellparlamentet består av studerande från alla orter där Axxell verkar och det är nu allra...

Read More


Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina

Axxell stöder det krigsdrabbade Ukraina både lokalt och via den internationella humanitära hjälpen och donerar en summa på 3281€ till Finlands Röda Kors. ”Axxell vill för sin del stöda Ukraina....

Read More

Ny utbildning inom välfärdsteknologi

Har du funderat på vad välfärdsteknologi egentligen är och vad det betyder för dig? Tycker du det låter intressant och är nyfiken så är detta utbildningen för dig! I denna utbildning får du lära dig...

Read More


Axxell för alla - en kampanj för jämställdhet och likabehandling

Axxell för alla är en kampanj för jämställdhet och likabehandling och förverkligas 14-27.3.2022. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma jämställdhetsveckan som infaller under vecka 11 och veckan...

Read More

Nu kan du bli florist på svenska i Axxell!

I april startar en helt ny utbildning till florist på svenska i Axxell Överby i Esbo! Ta chansen och förverkliga din dröm om floristyrket! Under utbildningen får du lära dig såväl binderi som...

Read More


Föräldramöten på distans 18.1 och 19.1.2022

Har du en minderårig som är intresserad av yrkesutbildningen? Vill du veta mera om hur studierna, stöd osv. fungerar i Axxell? Kom med på de virtuella föräldramöten vi ordnar i januari - 18.1 och...

Read More

Julmarknad i Margretebergsparken 18-19.12.2021

Välkommen på julmarknad till Axxell Överby och Margretebergsparken i Esbo 18-19.12.2021 kl. 10-15! Du kan nu boka försäljningsplats, mera information hittar du...

Read More


Europeiska priset för innovativ undervisning till det av Axxell ledda Erasmus+ Appmentor-projektet

Det av Axxell koordinerade internationella Erasmus+ -projektet ”Appmentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” har av europeiska...

Read More

Du kan mera än du själv tänker på - #UpptäckDittKunnande

Du skaffar kunnande i många olika miljöer - i arbetslivet, vardagen, på fritiden, i studier, på kurser, i hobbyer, familjelivet - var som helst! Alltid lägger man inte ens märke till sitt eget...

Read More


Problem med kontaktuppgifterna på hemsidan

Vi har tyvärr problem med kontaktuppgifterna för personalen på vår hemsida. Just nu syns kontaktuppgifterna endast för en liten del av personalen på www.axxell.fi/personalens-kontaktuppgifter. Vi...

Read More

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel är stängd under tiden 5-30.7.2021 Dejourering för frågor kring utbildning enligt utbildningsavtal/läroavtal Många studerande är på utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal i...

Read More


Utveckling av PUK-processen i Axxell - en del av TASSU-projektet

Inlägget är en del av projektet TASSU som finansieras av Utbildningsstyrelsen Bland de viktigaste arbetsredskapen i yrkesutbildningen är studerandes personliga utvecklingsplan. En individuell plan...

Read More

Grattis till studieplatsen!

Namnen på de som fått studieplats i gemensam ansökan har publicerats och lista på de som antagits till Axxell hittar du här. Stort grattis till studieplatsen! Blev du utan plats? Ingen fara, vi har...

Read More


News