Back

Aktuellt om coronavirusepidemin

Aktuellt om coronavirusepidemin

Aktuellt om coronavirusepidemin

Aktuellt om coronavirusepidemin

Axxell uppdaterar information gällande coronavirusläget kontinuerligt då något nytt finns att informera. Vi följer hela tiden med myndigheternas meddelanden gällande läget med coronaviruset och uppdaterar våra anvisningar och åtgärder därefter. Utförligare information och anvisningar om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds webbsida. Aktuella resemeddelanden kan läsas på utrikesministeriets webbplats. Sidorna uppdateras fortlöpande.

Undervisningen fortsätter som normalt i Axxell tillsvidare. Axxell tar inga egna beslut gällande stängning av skolan utan inväntar eventuella beslut från myndigheter. För studerande gäller att ta sig till skolan och delta i undervisningen. Blir studerande borta är det på den studerandes eget ansvar att se till att man kan följa med undervisningen och göra bl.a. de uppgifter som krävs. Lärarna sätter inte in extra resurser på detta.

Vi uppmanar alla våra studerande att kontinuerligt också följa med Wilma och Wilmas anslagstavla, vi uppdaterar informationen där efter hand som ny info kommer. Vår personal uppmanar vi att följa intranet och den information som uppdateras kontinuerligt där. Om du inte ännu är studerande eller personal och har frågor om t.ex. din ansökan eller kursstart eller motsvarande, kontakta den ansvariga läraren vars kontaktuppgifter du hittar på utbildningens sida i utbildningskatalogen. Du kan också skicka e-post till axxell@axxell.fi.


News