Back

Andra tävlingsdagen i Mästare2015

Andra tävlingsdagen i Mästare2015

Andra tävlingsdagen i Mästare2015

Andra tävlingsdagen i Mästare2015

Kosmetologernas uppgifter bestod under den andra tävlingsdagen av helkroppsvård och fotvård. På bilderna utför Tabasom fotvård.

Husbyggarnas uppgift bestod idag av att bygga en prydnadsbrunn. De tävlande fortsätter på uppgiften ännu imorgon. Robert bygger brunnen.

 


News