Back

Axxell Aboa Mare i Åbo söker lokalvårdare

Axxell Aboa Mare i Åbo söker lokalvårdare

Axxell Aboa Mare i Åbo söker lokalvårdare

Axxell Aboa Mare i Åbo söker lokalvårdare

Axxell utbildar vaktstyrmän och vaktmaskinmästare till den finländska och den internationella handelsflottan vid sin enhet Aboa Mare i Åbo. Sjöfartslinjerna vid andra stadiet har för nuvarande totalt ca 130 studerande. Förutom detta innefattar Aboa Mare även yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning och ytterligare en omfattande kursverksamhet. Aboa Mare har sin verksamhet i Åbo vid Hertig Johans parkgata 21, Auriga huset. Huset färdigställdes år 2013 och Aboa Mares utrymmen omfattar 3500 kvadratmeter.

Till Axxell Aboa Mare, söker vi en

Lokalvårdare

Lokalvårdarens arbete är självständigt och vårt motto är trivsamma, trygga och städade utrymmen. Anställningen är tillsvidare och kan besättas från och med 1.6.2016 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskraven för befattningen är lokalvårdare. Lön enligt gällande kollektivavtal.

Mera information om Axxell Aboa Mare hittar du på www.axxell.fi och närmare upplysningar om befattningen ger enhetschef Per-Olof Karlsson, tfn 044-7623402.

Ansökan skickas till enhetschef Per-Olof Karlsson, Hertig Johans parkgata 21, 20100 Åbo, e-post: per-olof.karlsson@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast 25.4.2016.


News