Back

Axxell föremål för extern utvärdering av kvalitetssystemet för utbildningen

Axxell föremål för extern utvärdering av kvalitetssystemet för utbildningen

Axxell föremål för extern utvärdering av kvalitetssystemet för utbildningen

Axxell föremål för extern utvärdering av kvalitetssystemet för utbildningen

Axxells verksamhet och kvalitetssystem utvärderas i dagarna två (21-22.4) av Nationella centret för utbildningsutvärdering. Den externa utvärderingen baserar sig på den självutvärdering som Axxell och andra utbildningsanordnare ålades att utföra i januari och februari i år. Av alla landets utbildningsanordnare på andra stadiet valdes 35 ut för en extern utvärdering, bland dem som utvaldes finns alltså Axxell. Syftet med auditeringsbesöken är att säkerställa tillförlitligheten i resultaten av självutvärderingarna. 

Under de två dagar de externa utvärderarna besöker Axxell i Karis intervjuar gruppen ledningen, lärare, övriga personalgrupper, studerande och arbetslivets representanter gällande olika områden av verksamheten, totalt ca 120 personer. Intervjuerna genomförs i Karis men i dem deltar personal och studerande från de flesta av Axxells 8 enheter.

Axxell ser den externa utvärderingen som en positiv sak och ett tillfälle att få feedback på det system för kvalitetssäkring som Axxell har byggt upp, säger rektor Lena Johansson.


News