Back

Axxell går i bräschen för arbetsplatsförlagd utbildning inom vården

Axxell går i bräschen för arbetsplatsförlagd utbildning inom vården

Axxell går i bräschen för arbetsplatsförlagd utbildning inom vården

Axxell går i bräschen för arbetsplatsförlagd utbildning inom vården

I ruljangsen av utbildnings­reformen föddes idén om ar­betsplatsförlagd utbildning i vårdbranschen i samarbete med testkommunerna Pargas och Raseborgs stad.

- Våra studerande får konkret lära sig yrket praktiskt på själ­va arbetsplatsen. Det passar alla och speciellt de som inte gillar att sitta stilla på vanliga lektio­ner. Det är också ett roligt sätt att studera, det är mycket skratt på lektionerna, säger lärare Ca­rina Tamminen från Axxell.

Pargas stad har, som mång­en annan kommun, lidit av brist på personal i vårdbran­schen. Speciellt inom äldre­omsorgen.

- Det här gynnar alla! Vi får möjlighet att marknadsföra arbetsplatsen och väcka in­tresse för äldreomsorgen sam­tidigt som vi får fler perso­ner hos våra klienter. Vi håller oss själva också uppdaterade, konstaterar Janina Dahla som är minneskoordinator på äld­reomsorgen vid Pargas stad.

Det är visserligen ing­et nytt att öva på avdelning under studietiden men den här utbildningen var lite mer än så. Utbildningstiden är 1 år och innefattar närstudie­dagar, självstudier samt in­lärning i arbete, det vill sä­ga praktik.

- Vi har också en arbets­platsförlagd utbildning för både unga och vuxna när­vårdarstuderande i Karis på äldreboendet Villa Anemo­ne, berättar utbildningsleda­re Johanna Lind.

Nöjda studerande

Att alla som utexaminerades i januari redan fått jobb är väldigt positivt. Trots att de första studerande varit lite av provkaniner är de myck­et nöjda.

- Det var jätteroligt och jag tyckte mycket om utbild­ningen! Jag känner att jag är i rätt bransch och stortrivs med de äldre, säger 51-åriga Anne Backman-Heinola som är branschbytare.

Efter 25 år i serviceyrke blev hon arbetslös då affären gick i konkurs.

- Jag har länge funderat på vårdyrket men det har inte blivit av. Via arbetskraftsby­rån fick jag nys om detta och kom på intervju.

Anne kommer att fortsätta studera till närvårdare på läro­avtal, det tar cirka ett år.

- Jag rekommenderar det här för alla! Det är en utmärkt början för dem som vill prö­va på branschen. De som vill fortsätta är ju redan nästan halvvägs så att säga.

Framtidstro

Axxell svarar på efterfrågan av flexibla studier.

- Studerandes uppgifter ska vara verkliga arbetsupp­gifter enligt arbetsplatsens be­hov. Utbildningen ska också lämna ett positivt avtryck på arbetsplatsen vilket den med facit på hand gjort. Vi satsar stort och tror på framtiden, säger Johanna Lind.

Arbetsplatsförlagd vård-ut­bildning passar den som gil­lar ett mer praktiskt undervis­ningssätt och som tycker om att arbeta med människor.

- Här lär man sig bemötan­de på riktigt. Varje studeran­de har en egen handledare på arbetsplatsen. Också vi lära­re flyttar ut till arbetsplatsen och sköter undervisningen där, berättar Tamminen.

Efter vårdassistentexamen kan du fortsätta studera bl.a. till närvårdare.

- Många av de studerande är sådana som redan jobbar i branschen men som inte har behörighet. På det här sät­tet höjer man enkelt sin egen kompetens vilket vi som ar­betsgivare förstås är glada över, säger Janina Dahla.


News