Back

Axxell och Mannerheims barnskyddsförbund ordnar barnvaktskurs i Pargas

Axxell och Mannerheims barnskyddsförbund ordnar barnvaktskurs i Pargas

Axxell och Mannerheims barnskyddsförbund ordnar barnvaktskurs i Pargas

Axxell och Mannerheims barnskyddsförbund ordnar barnvaktskurs i Pargas

Axxell ordnar i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund en tvåspråkig barnvakts kurs i Pargas. Kursen börjar söndagen 13.3.2016 och avslutas lördagen 9.4.2016. Den som fullföljt kursen kan fungera som Mannerheims barnskyddsförbunds barnvakt. Personer som fyllt 15 år och äldra kan delta i kursen. Efter kursen kan alla som fyllt 16 år och vill bli barnvakter väljs till uppgiften på basen av en intervju.

Mera information ges av Sanna Merikallio-Tepponen per e-post Sanna.Merikallio-Tepponen@mll.fi eller per telefon 045 1127 991. Frågor kan också riktas till Susanne Lundström per telefon 044 739 7236. Anmälan till kursen görs per e-post Sanna.Merikallio-Tepponen@mll.fi

News