Back

Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet

Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet

Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet

Axxell och Yrkeshögskolan Novia samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studierna på tredje stadiet

Axxell och Yrkeshögskolan Novia har ingått ett samarbete för att Axxells studerande redan i sina studier vid Axxell skall kunna avlägga yrkeshögskolestudier och den vägen förbättra eller t.o.m. säkra sina möjligheter att få en studieplats vid Novia.

Samarbetet innebär att studerande i Axxell kan byta ut en examensdel (max 15 kp) eller valbara gemensamma ämnen (max 8 kp) i sina studier mot studier vid Öppna yrkeshögskolan vid Novia. Det finns modeller på färdiga studiestigar beroende på vad det är man vill fortsätta studera vid Novia. Studierna vid öppna YH avläggs i slutet av studierna vid Axxell och studerande kan sedan anhålla om fortsatta studier direkt vid Novia utan urvalsprov. Förutsättningen för detta är att samtliga 30 studiepoäng är avlagda med godkänt vitsord och studerande har ett examensbetyg från Axxell.

För följande av Novias utbildningar vid campus Raseborg och Åbo finns färdiga ”paket” utarbetade för hur Axxells studerande kan avlägga YH-studier:

Raseborg

  • Byggmästare (YH) / Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
  • Agrolog (YH)
  • Skogsbruksingenjör (YH)

Åbo

  • Sjukskötare (YH) / Hälsovårdare (YH)
  • Tradenom (YH)
  • Sjökapten (YH)

En grundexamen ger alltid behörighet att söka vidare till studier vid yrkeshögskola eller universitet. En studerande som avlagt grundexamen i Axxell har behörighet att söka och bli antagen i den gemensamma ansökan till högskolestudier. Avtalet mellan Novia och Axxell innebär en möjlighet för de studerande att få en studieplats vid Novia.

För att ytterligare stärka de studerandes möjligheter för studier vid tredje stadiet planerar Axxell också andra insatser inom egen regi. Dessa insatser är främst kopplade till de sk. gemensamma ämnena.

För Axxell är det viktigt att kunna stöda de studerande inför vidare studier. Vid den utvärdering som utförs i slutskedet av studierna har över 30% av de studerande uppgett att de har planer på att fortsätta studera efter avslutade studier vid Axxell.


News