Back

Axxells personal är permitterad 19-25.10

Axxells personal är permitterad 19-25.10

Axxells personal är permitterad 19-25.10

Axxells personal är permitterad 19-25.10

Axxells personal är permitterad 19-25.10. det mesta av verksamheten ligger ner men t.ex. en del studerande är på inlärning i arbete också under dessa dagar. Om det under dessa dagar behövs någon form av hjälp, ni har några frågor eller så, så  finns

Brusabys enhetschef Tomas Björkroth på plats. Han nås på numret 044 739 7276.


News