Back

Axxells rektor: Närstudier i yrkesutbildningen

Axxells rektor: Närstudier i yrkesutbildningen

Axxells rektor: Närstudier i yrkesutbildningen

Axxells rektor: Närstudier i yrkesutbildningen

Axxells rektor Lena Johansson har gjort ett inlägg i debatten om närundervisningen i yrkesutbildningen:

Diskussionen om yrkesutbildningens kvalitet har gått het under den gångna hösten. Visst är det jättebra att yrkesutbildningen intresserar, men debatten hade gärna fått vara lite mera nyanserad och mediernas infallsvinklar gärna lite mindre katastrofcentrerade. Jag inser att det är det annalkande riksdagsvalet som lägger agendan och om man och någon gnäller tillräckligt högt, ja då vankas det kanske saftiga vallöften och med dem (förhoppningsvis) mera pengar till yrkesutbildningen av nästa regering. 

Men debatten har också blivit kontraproduktiv. De ungdomar (inklusive deras föräldrar) och vuxna som står i beråd att söka till en yrkesutbildning blir lätt bortskrämda av alla hemska historier om lite närstudier, dålig handledning, ett arbetsliv som inte vill samarbeta osv. Och vårt samhälle behöver yrkeskunnigt folk mera än någonsin.

Jag skall i några blogginlägg ge min syn på saken och jag har på inget sätt för avsikt att göra detta neutralt. Nej tvärtom, jag tänker sätta de olika temana i relation till vad och hur vi tänker och gör i den organisation jag företräder. Jag vill också rättfärdiga den personal som gör ett strålande jobb trots att förändringens vindar hela tiden viner kring öronen. Till de studerande som valt yrkesutbildning och som finns och verkar mitt i den verksamhet som nu är föremål för massiv kritik vill jag säga - ni har gjort helt rätt val, ni är på rätt ställe, arbetslivet har ett enormt behov av er. 

Jag inleder med diskussionen om att studerande har så lite undervisning nuförtiden. För Axxells del stämmer detta inte alls. Våra studerande har lika många lektioner nu som hösten 2013. 

Här en liten historisk tillbakablick. Våren 2013 skulle de första större nedskärningarna genomföras och organisationen samarbetsförhandlade. Ett av besluten var att undervisningen för ungdomar i en studievecka (sv) skars ned med 2 lektioner, från 30 lektioner till 28 lektioner. Vilket i praktiken betydde att timmarna av eget arbete steg från 10 till 12 eftersom en studievecka i tid skulle motsvara 40 timmar arbete för den studerande.

Hösten 2015 fick yrkesutbildningen nya examensgrunder, det som förr kallades läroplaner. I den reformen övergick man från studieveckor till kompetenspoäng (kp). Man var mycket noga från myndigheternas håll med att säga att ett kompetenspoäng berättar om omfattningen av undervisningens innehåll och att man inte kan definiera ett kompetenspoäng i tid. Vi som jobbade på verkstadsgolvet behövde dock någon form av tidsram för att kunna lägga studerandes schema, planera lärarnas arbetsinsats mm. så vi tog matematiken till hjälp och utgick från att när ett läsår tidigare var 40 sv och nu 60 kp så blev antalet lektioner per kp 18,67. Alltså en omräkning 1:1 och ingen minskning.

Enligt det har vi levat, men visst har vi försökt se mera till innehållet och det vad studerande skall lära sig. Vi har varit mindre rigorösa med förhållandet mellan innehåll och timmar - ibland har vi avrundat uppåt, ibland nedåt. Totalt sätt torde det har gått jämt ut men det skall också sägas att i ett system där allt byggt på dubbellektioner så har det varit lättare att schemalägga 18 lektioner än 19.

Hösten 2017 började vi i Axxell se mera på gruppernas storlek. Målsättningen var mycket tydlig, vi ville få lärarna att tänka företagsamt. Har man färre studerande så får Axxell mindre statsbidrag alltså behöver vi ha ett tänk där man rättar munnen efter matsäcken. Många lärare uppfattade detta som att närstudierna minskade. Men var gruppen normalstor (= antal platser som utannonseras när nya grupper inleds) så var antalet lektioner exat samma som förr. Var gruppen större blev det flera lektioner och var gruppen mindre blev det färre lektioner. Teoriundervisning är alltid teoriundervisning oberoende av gruppens storlek och det beaktade vi med att hälften av potten aldrig ändrade oberoende av hur stor gruppen var. Men när det gäller handelning så är det ett faktum att det går åt mindre tid att handleda en mindre grupp än en större.

Lägg till att allt som ovan beskrivs inte beaktar om studerande behöver stöd i någon form. All form av extra insatser för studerande som av tillfälliga eller mera bestående orsaker behöver stödundervisning och extra handledning ges utöver de resurser som tilldelas gruppen.

Det som också ofta blandas in i denna debatt är att lärarna fått mindre undervisningstimmar och att antalet lärare minskat. Och det är helt sant. Men det beror inte på att den enskilda studeranden, oberoende om hen är ung eller vuxen, har fått mindre närstudier och handledning. Det beror på att vi har färre utbildningar totalt sätt, i de utbildningar vi erbjuder har möjligheten att välja olika examensdelar minskat och vi har samordnat undervisning mellan ungdoms- och vuxengrupper. Visst har vi i Axxell sparat, men inte på närundervisning.  Och visst, det finns många andra yrkesutbildare som skurit ner på närundervisningen men med detta inlägg vill jag påvisa att Axxell inte är en av dem.

Lena Johansson
Axxell, rektor

Mera senare om samarbetet med arbetslivet, komptensbaserad inlärning och de studerande som har särskilda behov.


News