Back

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel håller sommarstängt

Axxells växel är stängd under tiden 2-27.7.

Har du frågor till våra olika enheter? Enheterna har varierande öppet under denna tid, ifall kansliet är stängt kan du kontakta enhetschefen på respektive enhet, kontaktuppgifterna hittar du under Personalens kontaktuppgifter i menyn. Närmare uppgifter om kontaktuppgifter till enheterna hittar du också under respektive verksamhetsort i menyn.

Direkta kontaktuppgifter till personalen hittar du under Kontakta oss i menyn 

I brådskande fall då du inte kan någon annan kan du kontakta rektor på tfn 044-739 7345.


News