Back

Behöver du ta prov i ditt arbete? Avlägg examensdelen "Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete"

Behöver du ta prov i ditt arbete? Avlägg examensdelen "Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete"

Behöver du ta prov i ditt arbete? Avlägg examensdelen "Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete"

Behöver du ta prov i ditt arbete? Avlägg examensdelen

Gör som Camilla, Matilda, Alexandra och Isabella: gå in på Axxells hemsida och ansök till den valbara examensdelen ”Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete”. Antagningen sker kontinuerligt, studierna sker virtuellt och du kan hoppa på utbildningen när det passar dig bäst. Välkommen!

De fyra första provtagarna, Camilla, Matilda, Alexandra och Isabella har gjort sitt yrkesprov och får sitt delexamensbetyg på fredagen efter att ha gått examensdelen "Provtagning och kundbetjäning i närvårdarens arbete", en examensdel ur grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Stort grattis till alla fyra! Camilla får samtidigt sitt närvårdarbetyg och gick provtagningen som valbar examensdel i sin närvårdarexamen. De andra tre ville komplettera sitt kunnande utöver sin tidigare närvårdarexamen. Alla fyra arbetar inom hemvården och deras nya kompetens kommer genast i användning. De tyckte att kursen var intressant och lärorik och lätt att kombinera med arbetet. Bedömarna lärde sig alla något nytt de också och de rekommenderar flera kollegor att gå den.

Läs mera på www.axxell.fi/provtagning-kundbetjaning-narvardare


News