Back

Besök från Åland

Besök från Åland

Besök från Åland

Besök från Åland
Axxell har idag haft besök från Åland, rektorer, lärare och personer från landskapsregeringen deltog i besöket. Förutom information om Axxell fick besökarna också veta mera om ungdomsverkstäderna i Raseborg.

News