Back

Bli ungdoms- och fritidsinstruktör

Bli ungdoms- och fritidsinstruktör

Bli ungdoms- och fritidsinstruktör

Bli ungdoms- och fritidsinstruktör

Vill du jobba med unga människor i ett utmanande och kreativt jobb? Studera då som vuxen till ungdoms- och fritidisinstruktör! Utbildningen ordnas i Karis men närstudierna kan också ske på någon annan av Axxells enheter beroende på studerandes hemort.

Utbildningen förverkligas i flerform (distans- och närstudier samt praktik) och beräknas ta ca. 2 år. Närstudierna sker i Karis men närstudierna kan också ske på någon annan av Axxells enheter beroende på studerandes hemort. Närstudietillfällena ordnas 1-2 gånger i veckan. I utbildningen ingår inlärning i arbetet där även examenstillfällena ordnas. Examen kan även avläggas som läroavtal.

Läs mera och ansök till utbildningen på www.axxell.fi/ungdoms-och-fritidsinstruktor-vuxen


News