Back

Dejourering under tiden 18-24.10

Dejourering under tiden 18-24.10

Dejourering under tiden 18-24.10

Dejourering under tiden 18-24.10

Under tiden 18-24.10 är Axxells personal permitterad och skolan är i princip stängd. Telefonväxeln är också stängd under denna tid. Om det i Inlärning i arbetet eller i någon annan oförutsedd situation uppstår problem, frågor eller andra utmaningar så tag då kontakt med våra dejourer:

i Nyland Kjell Forsman 044-739 7349

i Åboland Anders Fagerlund 044-739 7766


News