Back

Delta i Axxells slogantävling och vinn fina priser!

Delta i Axxells slogantävling och vinn fina priser!

Delta i Axxells slogantävling och vinn fina priser!

Delta i Axxells slogantävling och vinn fina priser!
Axxells slogan tävling har startat! Axxell har fått ny vision och strategi samt nya värderingar och utgående från dem utarbetas nu en Axxell slogan. Axxell utlyser en slogantävling som är öppen för alla intresserade: studerande, personal och andra. En hurudan slogan tycker du att Axxell borde ha?

Sloganens längd skall inte vara längre än 2-7 ord och används i marknadsföringen, i presentationer och i an­dra motsvarande sammanhang. En slogan skall vara kort och kraftig och beskriva Axxell som helhet. Skicka in ditt bidrag till axxell@axxell.fi senast 13.12.2015. Bland alla som skickat in ett bidrag lottar vi ut fina priser.

Mera information och alla Axxells strategiska dokument hittar du på www.axxell.f/slogan


News