Back

Dimitterade från Axxell

Dimitterade från Axxell

Dimitterade från Axxell

Dimitterade från Axxell

Stort grattis till alla våra studerande som idag får sin examen! Totalt utexamineras från Axxell under våren 289 ungdomar (grundexamen) och 123 vuxna (grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen). Många studerande går direkt in i arbetslivet, över 75% av de studerande uppger att de har en arbetsplats att gå till efter studierna. 21% av de studerande uppger att de har sökt vidare till fortsatta studier på yrkeshögskola eller universitet (siffran är lite lägre än ifjol, då uppgav 33% att de sökt vidare till fortsatta studier).  Av de ungdomar som fått jobb efter studierna anger många att de fått jobb via sin inlärning i arbete-period eller via kontakter. Inlärning i arbete (eller praktik) utgör en viktig del av studierna och ger de studerande arbetserfarenhet och kontakt till arbetslivet.

Axxell önskar alla sin dimitterade studerande lycka till!

Här hittar du alla de dimitterade i Axxell våren 2015. Du kan också se listan på alla som fått examen från yrkesskolorna här: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/05/29/har-ar-alla-som-fatt-examen-fran-yrkesskolorna

Fotograf: Eva-Lotta Rehnman


News