Back

Grattis till alla som fått sin examen.

Grattis till alla som fått sin examen.

Grattis till alla som fått sin examen.

Grattis till alla som fått sin examen.
Ett stort GRATTIS till alla studerande som fått sin examen!

Du hittar namnen webben bl.a. här:

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/03/har-ar-alla-som-fatt-examen-fran-yrkesskolorna

Turun Sanomat har också publicerat namnen på de utexaminerade i egentliga Finland http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2675675/Ammattiin+valmistuneet+VarsinaisSuomessa

Totalt har 237 ungdomar (grundexamen) och 136 vuxna (grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) utexaminerats från Axxell under våren (fram till 2.6). Som en del av slutskedet i sina studier fyller ungdomarna i en avslutande utvärdering (i år var svarsprocenten 72%). Ur de studerandes svar på enkäten framgår att 70% (i motsats till 77% ifjol) av de studerande har en arbetsplats att gå till efter studierna och de flesta av dessa (över 80%) har fått arbete som motsvarar studierna. Av de ungdomar som fått jobb efter studierna anger många att de fått jobb via sin inlärning i arbete-period eller via kontakter. Inlärning i arbete (eller praktik) utgör en viktig del av studierna och ger de studerande arbetserfarenhet och kontakt till arbetslivet. Flera studerande än ifjol (i år är siffran 24% jämfört med 21% ifjol) har sökt sig vidare till fortsatta studier på yrkeshögskolenivå eller till universitet. Många är ändå de studerande som säger sig ha planer på fortsätta studierna senare.

 


News