Back

Info om datanomstudierna i Kyrkslätt 16.4.2019 kl. 16.30

Info om datanomstudierna i Kyrkslätt 16.4.2019 kl. 16.30

Info om datanomstudierna i Kyrkslätt 16.4.2019 kl. 16.30

Info om datanomstudierna i Kyrkslätt 16.4.2019 kl. 16.30

Nu kan du bli datanom på svenska i Kyrkslätt! Axxell startar i höst en datanomutbildning i samarbete med Kyrkslätts gymnasium. Utbildningen ordnas i Kyrkslätts gymnasiums utrymmen och du kan också avlägga kombiexamen.

Är du intresserad av utbildningen? Eller en av dem som sökte i vårens gemensamma ansökan? Ett infotillfälle om utbildningen för alla intresserade och vårdnadshavare ordnas tisdagen 16.4 kl. 16.30 i Kyrkslätts gymnasium.

Välkommen!


News