Back

Information gällande coronavirusläget - internationella utbyten/mobiliteter stoppas i Axxell fram till 31.7.2020

Information gällande coronavirusläget - internationella utbyten/mobiliteter stoppas i Axxell fram till 31.7.2020

Information gällande coronavirusläget - internationella utbyten/mobiliteter stoppas i Axxell fram till 31.7.2020

Information gällande coronavirusläget - internationella utbyten/mobiliteter stoppas i Axxell fram till 31.7.2020

Vi följer hela tiden med myndigheternas meddelanden gällande läget med coronaviruset och uppdaterar våra anvisningar och åtgärder därefter. Utförligare information och anvisningar om coronaviruset finns på Institutet för hälsa och välfärds webbsida. Aktuella resemeddelanden kan läsas på utrikesministeriets webbplats. Sidorna uppdateras fortlöpande.

Coronaviruset stoppar internationella utbyten/mobiliteter hos Axxell tills 31.7.2020

I Europa har man hittills konstaterat totalt över 15 000 fall och antalet fall har ökat snabbt. Även i Norden observeras ökande smittspridning.

Världshälsoorganisationen WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) på grund av det nya coronaviruset. Enligt ECDC:s uppskattning är risken för att smittas med coronaviruset COVID-19 i EU-länderna för närvarande måttlig. Resor i epidemiområdet medför hög risk för smitta.

Utgående från detta har Axxell den 11.03.2020 fattat ett beslut att ställa in alla internationella utbyten och arbetsresor (personal och studerande) till och från Axxell fram till 31.7.2020.

Personal och studerande hålls uppdaterade om läget i Axxell via Axxells intranet och Wilma.

News