Back

Internationell projektverksamhet: LearnMob 2

Internationell projektverksamhet: LearnMob 2

Internationell projektverksamhet: LearnMob 2

Internationell projektverksamhet: LearnMob 2
Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO har beviljat Axxell ett projekt bidrag på 94202 euro. Bidraget är avsett för studerandemobiliteter till Norge, Danmark, Island, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Estland, Spanien och Slovenien. Studerande, unga och vuxna, kan anhålla om stipendium genom att kontakta international@axxell.fi .Projekttiden är läsåren 2016-2017 samt 2017-2018.  Projektet leds av Linda Glasberg-Lindholm (Åboland) och Harriet Jönsson (Nyland).

News