Back

Jämlika möjligheter för studerande att delta i internationella utbyten i Axxell

Jämlika möjligheter för studerande att delta i internationella utbyten i Axxell

Jämlika möjligheter för studerande att delta i internationella utbyten i Axxell

Jämlika möjligheter för studerande att delta i internationella utbyten i Axxell

Axxell har i enlighet med sin strategi arbetat för att garantera jämlika möjligheter för studeranden att delta i internationella utbyten. Målsättningarna med de internationella utbytena vid Axxell är att ge studeranden möjligheter att utveckla nyckelkompetenser och därmed förbättra karriärmöjligheterna efter att de fått sin examen. Via denna animation vill Axxell lyfta fram varför man borde arbeta för att alla studeranden skall få jämlika möjligheter att delta i internationella utbyten.

 


News