Back

Kockstuderandes erfarenheter från IA utomlands

Kockstuderandes erfarenheter från IA utomlands

Kockstuderandes erfarenheter från IA utomlands

Kockstuderandes erfarenheter från IA utomlands

Kockstuderande Jeanette Söderlund bloggade från Bilbao där hon gjorde sin inlärning i arbete april-maj 2015. Läs mera om hennes upplevelser på bloggen http://kockenkockar.blogspot.fi/


News