Back

Kosmetologstuderande från Axxell Pargas frossade i skönhet på mässa i Helsingfors

Kosmetologstuderande från Axxell Pargas frossade i skönhet på mässa i Helsingfors

Kosmetologstuderande från Axxell Pargas frossade i skönhet på mässa i Helsingfors

Kosmetologstuderande från Axxell Pargas frossade i skönhet på mässa i Helsingfors

Skönhetsbranschens första årets studerande, vid Axxell Pargas, besökte Kosmetologdagarna i Helsingfors den 3.10.2014. En givande dag där de studerande bekantade sig med de senaste produkterna och behandlingarna, samt gavs möjlighet till förmånliga köp av branschspecifika verktyg och instrument.

 

 


News